Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anato lh.com
Eτoς ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.369
Σελίδα 5
Σελίδα 23 νk
|Πρωτά στο Πανελλήνιο Κ20 στίβου 5
Εγιατην Νικολέτα Ραφαϊλάκη ΤOUΑΟΛΡ
Φωτιά στο ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου
Εντατικοποιούνται και στην περιοχή μας
οι έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων
- Ένα κεργαλείου
για την ανάπτυξη
της κρητικής
Ο Πολύς κόσμος δείχνει συμμόρφωση στους περιορισμούς
υπαίθρου
σεις, με το αντίστοιχο μέσα μέχρι και 3 , μέτρο
πρόστιμο των 150 ευρ, που εάν διαπιστωθεί πως
για μη χρήση μάσκας σε δεν τηρείτα επιβάλλεται
Για τον αριθμό
Σελίδα 4
ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΡΟΣ
επιβατν
Εντατικοποιούνται το
τελευταίο διάστημα οι έ - αφορούσαν σε περιπτ - οδηγό
λεγχοι σε όλη τη χρα σεις όπου ο οδηγός και
από κλιμάκια της Αστυ - α
νομίας για την εφαρμογή
των μέτρων περιορισμού
της διάδοσης του κορω .
Έλεγχοι έγιναν και για
μέσα μεταφοράς , Αυτές πρόστιμο 150 ευρ στον την τήρηση του μέτρου
με τον επιτρεπόμενο aΣτους ελέγχους , πά - ριθμό επιβατν σε επ
βατικά οχήματα Σε αυτά
που έχουν μέχρι 7 θέσεις
(1x, ταξί , βαν , κλπ ) επ "
τρέπεται , σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρωτόκολλα η
παρουσία τριν επιβατν
Τραγικοί θάνατοι
στην Ιεράπετρα
και τη Σητεία .
Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διοικητής του
Τμήματος Τροχαίας Αγίου
Νικολάου Πέτρος Ζερβά .
κης , στους ελέγχους που
ξεκίνησαν για την εφαρμογή της υποχρεωτικής
χρήσης της προστατευ τικής μάσκας στα μέσα
μεταφοράς (λεωφορεία.
ΤΑΞΙ, ΙΧ αυτοκίνητα και
μηχανάκια), αν και η Πλει
ονότητα οδηγν και επ βατν μοιάζει να επιδει . κάποιοι εκ των επιβατν ντως , που έχουν γίνει μέ- βατν , στις περιπτσεις
κνύει συμμόρφωση προς λεωφορείων δεν έκαναν χρι τρα , ο Διοικητής που πέραν του οδηγού ετα μέτρα , υπάρχουν και χρήση της μάσκας . όσο λέει πως οι αποστάσεις πιβανουν μόνο γονείς με
ορισμένες εξαιρέσεις ό - και σε περίπτωση όπου ο ασφαλείας εντός των λεπου αυτό δεν τηρούνται. οδηγός και επιβάτης σε ωφορείων τηρούνται με
Συγκεκριμένα , όπως αναφέρει ο κ . Ζερβάκης , σαν μάσκα
και παρότι οι προηγούμενες ημέρες αφορούσαν λεωφορεία, το ποσοστό μαίνει είναι η χρήση μά- φωνα με τα πρωτόκολλα.
μερισσότερο σε συστά- πληρότητας με επιβατικό σκας από εργαζομένους παιδιά κάτω των τριν ε .
σεις προς οδηγούς - επι - κοινό δεν πρέπει να ξε - αλλά και επισκέπτες τν και άτομα με ιατρικά
βάτες . στην περιφέρεια περνά το 65% (για παρά. και στους χρους προ- προβλήματα, όπως αναrou Δήμου Αγίου Νκο - δειγμα ένα λεωφορείο με σέλευσης και αναμονής πνευστικό, κάτι που όπως
λάου από την Υπηρεσία χωρητικότητα 50 επιβα-των Μ.ΜΜ. (πχ σταθμοί αναφέρει ο κ Ζερβάκης
βεβαιθηκαν 8 παpαβά - τν επιτρέπεται να έχει ΚΤΕΛ.
για οχήματα εννεαθέσια
επιτρέπεται η μεταφορά
πέντε επιβατν πλέον
του οδηγού Ανάλογες δι
ατάξεις ισχύουν και για
τα οχήματα διπλής κα μπίνας , μικτής χρήσης και
οχήματα τύπου βαν . Σε ό
λες τις περιπτσεις , επι
τρέπεται κατ' εξαίρεση η
υπέρβαση του ορίου επι
σε τροχαίο
και πυρκαγιά
Σελίδες 9 και 1
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
τα ανήλικα τέχνα τους
Εξαιρέσεις από την τη
ταξί επίσης δεν φορού . τους επιβάτες να είναι δι - ρηση του μέτρου της υάσπαρτοι στα καθίσματα . ποχρεωτικής χρήσης μά tοχρεωτικ , επιση , σκας αnoτελούν , σύμ.
έτει πως στα
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| SUPER ECONOMΥ ΕΒΔΟΜΑΛΑ!
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελδα 28
ΙΚΤΕΟ
ΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0?
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΠΟΤΕΡΕΙ ΠΡΟΦΟΡΕΣ
www.fecobook.com/Omuωροωί Muλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' oίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51. AΓΟΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ ΤΗ. 2841021711
| 23420-93400

Τελευταία νέα από την εφημερίδα