Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Συνεδρίαση
Δημοτικού
Συμβουλίου
Μνήμες
Φυσικό αέριο
και στα
ασπρόμαυρο
Γρεβενά
ΧΡΟΝΙΚΑ
napaoεuή 3 1.7.30 20
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ τΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡEΒΕΝΩΝ
Φonehhtwωv 2. Γpεβενά | TηΑ. 2462 087 772 Fax 2462 097 775 jem: [email protected] otenet.gr
Σταύρos Χρ Καραγκούνηs M.D.
Μοιευτήραs- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ιατρού Ν. Μαρνα βά 1Αos όροφος.
(Εμπορικό Ελιμεία)
TR: 51 100 Γρεβένά
Τηa: 24525 02144
ΣΗΡΚΑ
Επείγοντα: 6944 266795
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑEΕΩ 30
ΓΡΕΒΕΝΑ
Τn.: 30620 2804 -20620 25214
κn- 6377 ο19452-6332 2 525 1