Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σύλλογος
Μεσολογγιτν Αττικής:
Λάθος η επιλογή
του Δημάρχου για
Επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας
Ιστορικού πάρκου
Προκλητική
αδιαφορία
Να μη χαθούν οι ευκαιρίες για την ενοποίηση της ιστορικής μας κληρονομιάς
την θέση του Γενικού
Γραμματέα του Δήμου
στατικάΤο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καταγωγής του θείου μου Νιάρχου
χρηματοδότησε με 4.550.000 ευρ την Παρά του ότι δεν το συνηθίζουμε
'ήμερα την εποχή της επικοινωνίας αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μου- αποφασίσαμε την αναβάθμιση εκτός
- και των μεγάλων εξελίξεων στην σείου Σπάρτης και του περιβάλλοντος του Μουσείου και του περιβάλλοντος
τεχνολογία της ενημέρωσης η πρόο- χρου του, καθς και την ανάδειξη των χρου, γιατί αποτελούν ένα αδιαίρε- |
το αρχιτεκτονικό αλλά
και πολιτιστικό σύνολο
Του Αθ. Σπυρόπουλου
κΣελίδα 8
ΔΗΜΑΡΧΙΟ
θέματα υγείας
δος και γενικά η ανάπτυξη
των διαφόρων πόλεων ,
διαδίδεται ταχύτατα στο
πανελλήνιο.Έτοι βλέπουμε
την πρόοδό τους και θαυ
μάζουμε τα επιτεύγματά
τους Αναλογιζόμαστε πόσο
πίσω είναι η πόλη μας σε
αυτά τα θέματα αφού ούτε
τοπικό τηλεοπτικό σταθμό
διαθέτει για να αναδείξει
τα προβλήματά της και να
προβάλλει τα επιτεύγματά
Καλοκαιρινές απορίες
Ζήλια
με την ανάδειξη και
των ψηφιδωτν στην
οικία της Ευρπης. Η
σύμβαση περιλαμβάνει
τις μελέτες και τον
00000000000 000000000000000000000000000ι
Ασφυκτιά η πόλη μας
ράφε η: Αθηνά Στεφανάτου
.. λίδα 7
000000000
Αυτά υπέγραψες
κα Δασκαλή
εξοπλισμό
Την 17 Ιουλίου 2020, ο
Δήμαρχος αρχαίας Ολυμπίας Γεργιος Γεωργικόπουλος ανακοίνωσε
την συνεργασία του
της Η εσωστρέφεια και τα προσωπικά ψηφιδωτν στην <0ικία της Ευρτης . Δήμου του , της Περιφέρειας Δυτικής
συμφέροντα δεν μας άφησαν να βγούμε 0 Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Ελλάδος και του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ
από τον περίγυρό μας και να δούμε Νιάρχος Ανδρέας Δρακόπουλος δήλω- για την δημιουργία Αρχαιολογικού
τι έκαναν τόσα χρόνια όλες οι άλλες σε σχετικά <Αισθανόμαστε ιδιαίτερη πάρκου ολόκληρου του αρχαιολογικού
πόλεις ακόμη και με πολύ μικρότερο υπερηφάνεια που υποστηρίζουμε την χρου της αρχαίας Ολυμπίας.
από το δικό μας πολιτιστικό απόθεμα . αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μου-Πλαισιωμένος ο κ Δήμαρχος από τον
σείου Σπάρτης, Πρόκειται για ιστορικής Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη και
έχουν αναφερθεί από αυτή εδ την σημασίας έργα για την Σπάρτη και την τον Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύστήλη, πολλές φορές στο παρελθόν. θα ΛακωνίαΕχουν βαθειά συναισθηματική ρο Μπένο τόνισε <Το Αρχαιολογικό
περιορισθούμε σε δύο πρόσφατα περι- αξία, καθς πρόκειται για τον τόπο πάρκο θα είναι το ολιστικό σχέδιο
Συνέχεια σελίδα 4
..Σελίδα 4
00000000000000000000ο
θα συνεχιστεί το
...κουκούλωμα;
.. Σελίδα 8
0000000000000900000000000 0000000000000
Επιστολή του
Εργατικού Κέντρου
προς το Υπουργείο
Υγείας για το
Νοσοκομείο
ΑΕΡΟΠ. ΚΑΨΑΛΙ
Τα παραδείγματα είναι πολλά και
.Σελίδα 7
000000000000οοι
Μόνιμος μηχανισμός
ενίσχυσης της ΕΛ.ΑΣ.
και του Πυροσβεστικού Ν. Φαρμάκης: αΠαραμένουμε σε επιφυλακή και ετοιμότητα, στην πρτη
Σματος, για την
κάλυψη εκτάκτων
αναγκν, από την ΠΔΕ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣΤΗΣ ΠΔΕ.
γραμμή της προστασίας και της ενημέρωσης των πολιτν
εν επιτρέψαμε στον ιό να μας τελευταίο διάστημα στην περιοχή, λόγω στηκε να ενταθούν οι έλεγχοι καθς
<Ανικήσει την περασμένη άνοιξη , της επανεμφάνισης κρουσμάτων, αλλά
δεν θα του επιτρέψουμε να μας νική-και να συντονίσει τη δράση της ενόψει επαγγελματιν, των πολιτν και των
σει ούτε και τρα , που είμαστε
πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι
αλλά και πολύ καλύτερα συνειδητοποιημένοι> τόνισε ο Περ
φερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη
διάρκεια της σύσκεψης που συγκάλεσε την Τετάρτη 29Ιουλίου
2020, της Συντονιστικής Ομάδας
Διαχείρισης των επιπτσεων
του COVID-9 , της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Συντονιστική Ομάδα συνεδρίασε της συνέχειας της θερινής σαιζόν.
με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης , Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός της Πε- μάλλον κάτι το αναμενόμενο. Όμως ,
προκειμένου να κάνει αποτίμηση της ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας παραμένει γ' αυτόν ακριβς τον λόγο, είμαστε
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί το
και οι προσπάθειες ενημέρωσης των
..Σελίδα 7
0000000000890000000606066900600000000000580 ΕΛ0/
επισκεπτν της περιοχής, στην
κατεύθυνση χρήσης της μάσκας
και τήρησης των όρων υγιεινής
Επίσης, αποφασίστηκε να υπάρξει
περαιτέρω ενίσχυση των δομν
και υπηρεσιν της Περιφέρειας
με υλικά ατομικής προστασίας
και υγιεινής.
<Περάσαμε με μεγάλη επιτυχία
τον πρτο και πιο δύσκολο κάβο. Η
επανεμφάνιση κρουσμάτων σε μία
κοινωνία που είναι ανοικτή και σε
μία χρα που δέχεται επισκέπτες, είναι
Στο ξενοδοχείο
αναφοράς
στο Μεσολόγγι τρία
άτομα με κορωνοϊό
Επιτελική Ομάδα Κρίσης
... ίδα 6
000000000000000000000000000000000000000.
Αξίζουν έπαινοι
QUARANTINE
COID-19
MacBookAir.
600000000000000060060000006009000000600600000
Δεν τους άρεσε!!
σε πλήρη ετοιμότητα, εν αποφασί- υποχρεωμένοι να παραμείνουμε
Συνέχεια σελίδα 4
Σελίδα 8
0000000090000000000
Όλοι οι ξένοι .
απαγκιάζουν εδ!!
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στένη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
.Σελίδα 6
0000000 0000000000000000000000000000ι
ΜΕΣΟΛΟΤΤΙ
ΚΟΔ 2007
Hellenic Post