Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2020 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1398 ΕΤΟΣ 32ο Φ ΤΗ.: 265 10 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΜΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
ΗΜιβέρνηση αγνοείτο ΣτΕ και επιστρέραι μόνο τα ποσά για ης κύριες, συντάξεις
ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
. Φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα δικά του λάθη
Αντί για λύση, ο πρωθυπουργός τις εξαγγελίες του για τα αναδρομικά 1 1 μηνν της περιόδου
2015-2016 , το σχέδιο της κυβέρνησης μοιάζει με ακόμη μία απάτη σε βάρος των συνταξιούχων .
Από το σύνολο των 2.500.000 που περίμεναν να λάβουν ένα μέρος από τα υκλεμμέναν, τελικά πε ρίπου 1.000.000 θα λάβουν κατά μέσο όρο 900 ευρ μέχρι το τέλος του έτους, εν θα χάσουν
τα επιπλέον 1.000 ευρ () κατά μέσο όρο που δικαιούνταν , λόγω της μη επιστροφής των παρά νομων μεισεων στις επικουρικές και των δρων που καταργήθηκαν . Συνέχεια στη σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Κορονοϊός
Έκτακτα μέτραα στα
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ σύνορα-πλην Ηπείρου
Σε έναν χρότο
τΟ πολυπόθητο
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΦΑΝΟΙ
Επιτρέψτε μου να εxφράοω την ατογοήτευση
μου για τη στάση της Εκελησίας μας στο θέμα της
Αγίας Σοφίας.
Δεν υπάρχει με γαλύτερη ιχανοπο .
Ξέφραγο αμπέλι η Μέρτ ζιανη
Τρία έκτακτα μέτρα λαμβάνει
θηκε μετά την ευρεία σύσκεψη
στο Μαξίμου . Ωστόσο για μία
ακόμη φορά κανένα από τα
μέτρα Συνέχεα στη σελίδα 22
ηση για τον συμπλεγματικό Τούρχο από το να βλέπει
την Ορθοδοξία να
κλαψουρίζει και να
επιχαλείτι την Πα ναγία με το Τη Υπερμάχων!
Πόσες φορές, αλήθεια , θα μας σσει η Παναγία: Υποθέτω ότι θα έχει χουραστεί !
Οπως είχε κουραστεί χαι τότε, όταν οι Σελτζούκοι πολιορκούσαν τη Βασιλεύουσα και ο
ανθός της νιότης της Ψέλλιζε προσευχές στα μο -Υπηρεσίες της Αποκεντρω ρισε το ενδεχόμενο να
| υπάρξει ευρέως διαθ ουμο εμβόλιο πριν από
τα μέσα του επόμενου
έτους η Γερμανίδα
υπουργός
Γράφει ο
z Πανταζής
|Δικηγόρος
Eεκινά η αναμόρφωση των
δασικν χαρτν στην Επειρο
Ερευνας
Ανια Κάρλιτσεκ , παρά
το γεγονός ότι η οούοσον των φαρμακοβιο μιχανιν συνεχίζεται ,
εν και η χρα της έχει
| διαθέσει επιχοηγήσεις
| σε τρεις εταρίες βιοτεχνολογίας για να τις
βοηθήσει να επιστεύσουν την ανάττιξη
Συνέχεια στη σελία 22
Ξεκινά από τις Δασικές
ναστήρια! Η ελληνική τελευταία και χαταίδρωμένη - Ορθόδοξη Εx -μένης Διοίχησης Ηπείρου.
κλησία έπρεπε να έχειξεσηκσει τον κόσμο-αν ήθελε να κάνει κάτι
καινά έχει ατοτέλεσμα!
Αλλά ποιος να μιλήσει ; Εκείνο που προσυνούν τους ισχυρούς του
χρήματος και ικανοποιούν τα χελεύσματα τους ;
Δντικής Μακεδονίας , η
διαδικασία αναμόρφωσης
και κατάρτισης των δασι .
χν χαρτν σε εqαρμογή
Συνέχεια στη σελίδα 23
Συνέχεια στη σελίδα 21