Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γ unoτ όμος,
ΑΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 6067
Τιμή φύλ:0,506
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Δήμος Κοζάνης
θετικός ο απολογισμός των Β2Β
συναντήσεων επιχειρηματιν και εκπροσπων
σούπερ μάρκετ για την ενίσχυση
των τοπικν προϊόντων
Σελίδα 1
Χωροταξικό-Πολεοδομικό
νομοσχέδιο
Οι 11 αλλαγές που "φέρνει"
το νομοσχέδιο
Μείωση έως 100% της προκαταβολής φόρου
Φορο-ανάσα
Σελίδα 12
για 4 στις 5 επΙχειρήσεις
Σε δημόσια διαβούλευση
τίθεται το αναθεωρημένο πενταετές
πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ
για την περίοδο 2020-2024
- Σο εν λάu σοδο εντoonται α Δίμοι Εορδοος (Drολεμολο .
Ανάλογα
με την πτση tzίρυ
το Ποσοστό τns μείωσns
Σελίδα 13
Χάντμπολ-Εθνικός Κοζάνης
Ασημένιο Μετάλλιο
και δυο ατομικές διακρίσεις!
Δολοφονική
επίθεση
στη ΔΟΥ Κοζάνης
Οι γιατροί του
Παπανικολάου ,
είναι αισιόδοξοι
για την πορεία
της υγείας των
εφοριακν
Σελίδα 7
Ο ΨΕΙΣ
Σελίδα 13
ο "Covid"
ήρθε για να μείνει .
Πορατηρντας κάποος τους τελευταίους μήνος τη χρηματιστη
Ιριακή και moλιτική κερδοοκοτία nou λαμβάνει χρο, το neaνότερο
| σενάριο στο onoio μορεί να καταλήξει είναι mως το εμβόλι0 για
| τον Covio 19 μπορεί να αpγήσει εpιοοότερο ar ό,τι υπολογίζουν
οι εκτμήσεις.
| Υπάρχουν δεκάδος ετορείες και εργοστήρια nou ασχολούνται με
το εμβόλιο και τακτυκά δημοσοnοούν διάφορα στοεία τα onoia
δημιουργον σημαντικές οντιδρόσεις στις χρηματιστηρακές τμές.
Καθόλου τυχαίο δεν Τpeει να θεωρείται moς κορυφαία στελέη
|της εταιρείoς βιοτεχνολοίος έχουν moυλήσειεκατομμύρια μετ
χές της εταpείος φtτος όταν η μετοχή αno τα 20 δολ τον Χειμνα ,
Σκληροί μαχητές της
ζωής αποδείχθηκαν οι
Ιδύο εφοριακοί πou στις
| 16 Ιουλίου έζησαν τον
| εφιάλτη της δολοφον
| κής επίθεσης σε βάρος!
| τους στη ΔΟΥ Κοζάνης .
Ανάλογος αντιδράσεις naρατηρούντα και οc άλλες μετοχές nou
δημοσιοnοούν πληροφορίες οε σχέοη με τις έρευνες για το εμβό .
Σελίδα θ
ουνέχεια στη σελίδα 4