Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια-Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Στιιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)* A φίλλου 6330-12.166
050 ε
Δεύτερη συνάντηση
Σκίαστρα έξω από
| Πρόεδρος Περιφερεια κού Συμβουλίου
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Νέος Άγιος της Εκκλησίας
ο Μητροπολίτης
Εδέσσης-Πέλλης
και Αλμωπίας
Καλλίνικος (1967-1984)
το Νοσοκομείο Δράμας
Καθ' όλα νόμιμη
η έγκριση του Ετησίου
Προγράμματος Δράσης
από το Περ. Συμβούλιο
με επιχειρηματίες
της περιοχής
για την ανα μονή
της 19ης Μαΐου
των πολιτν
Του Ευάγγελου B. Βασιλείου
σελ. Jη
Αδειες ειδικού σκοπού και επιστρεπτέα προκαταβολή στην AΜΘ
Μια αναγκαία αποκατάσταση στην Οδό Παλαιολόγου!
Στα 13.981.381 ευρ ανήλθε
η ενίσχυση εργαζόμενων αλλά
και επιχειρήσεων στη Δράμα
Αποκατάσταση οδοστρματος επί
της οδού Αγίας Σοφίας τον Αύγουστο
Το πρόβλημα με τις οριοθετήσεις των κρασπέδων στην οδό Παγγαίου
Πρτη με συνολική ενίσχυση πάνω από 25 εκατ. ευρ η
Καβάλα
Του Θανοση Πολυμένη
no την εχόμενη
Δευτέρα 3 Αυγου
Ιστου μέχρι και την
ΤΑ ΠΟΣΑ ποu
δόθηκαν κατά
δάστημα
Παρασκευή 29 του ίδιου,
η οδός της Αγίας Σοφίας
θα παραμείνει κλειστή,
προκεμένου να ίνουν
έργα οδοποάος.
Η οδός Αγίας Σοφίας
ξεκινάει από την πλατεία
Ελευθερίας στην περιοχή
του παλαού δημαρχείου
( στο άλλοτε Goodye ) για
όσους θυμούνται και κατολήγει μέχρι και την οδό
19ης Μaΐοu (αρχή λαής
αγοράς) .
Σε επικονωνία που είαμε χθες με τον αντιδήμαρχο Τε - Ηοδός Παλαιολόγου
νικν Εργων κ. Γιάννη Καψημόλη , μας εξήγησε ότι πρόκεπαι για έργα οδοποίας , όπου θα σκαφτεί όλος ο περιφερeακά του κέντρου και όπως όλοι γνωρίζουμε, αν
δρόμος και θα διαστρωθεί εx νέου ασφαλτστάπητας
Προφανς πρόκεπαι για ένα σημαντεκό έργο τουλάχι- μια κατά μήχος της, άναρχη στάθμευση οχημάτων και
στον για το κέντρο της πόλης που ανομένεται να δσει πολλά mαράπονα από επαγγελματίsς και κατοίκους της
μια νέα ποή. Από την όλλη πλευρά , θα πρέπει να πούμε περιοχής
ότιπολλα είναι οι δρόμοι εντός πόλεως , που αντμετπίζουν έντονα προβλήματα με λαοκούβες , τόσο από καe- άλλη μια φορά στο Δημοτικό Συμβούιο της περασμένης
ζήσες σε διάφορα σημεία , φθορές οδοστρωμάτων , Δευτέρας 27 Ιουίου, ο δημοτικός σύμβουλος της παρά
καθς και ζημές από πρόσφατα και πολαιότερα καιρικά ταξηςPrgect Δράμα 2020- κ Αχλέας Πατοδόπουλος,
φαινόμενα
Τόσο κεντροκοί δρόμοι της πόλης όσο και περιφερε - δζει τα εμπορεκά καταστήματα που λειτουργούν εκε ,
ακοί του κέντρου , αντμετωπίζουν τεράστα προβλήματα, τονζοντας χορακτηριστικά ότι *ο κόσμος dναι στα κά
που εδ και χρόνια παραμένουν εκτός έργων οδοποίας κελα λόγω αυτν των προβλημάτων..
του Δήμαυ Δράμας Κάποια στιγμή , όλοι αυτοί έστω
της καραντίνας σε
αποζημισεις ειδ
σκοπού σε
πρτη και δεύτερη
φάση , καθς και τα
ποσά που δόθηκαν
για επιστρεπτέες
προκαταβολές επί
σης σε πρτη και
δεύτερη φάση πα ρουσάζει σήμερα ο
Πρωνός ΤίποςΌπως είνα γνωστό, κατά τη διάρκεα σορρούν την Περφέρεα Αν . Μακοδοτης πανδημίας της περασμένης άνουξης , iας-Θράκης και αναφέρονται ανά
η κυβέρνηση ενίσχυσε τους εργαζόμενους ιδωτικούς υπαλήλους που είε Συνολικές αποζημισεις
πάρει άδειες ειδικού σκοπού, εν εν
σχυσε και τις διάφορες επιχερήσεις με ενισχύσεων που δόθηκαν , τόσο για τις
την επιστπρεπτέα προκαταβολή Η επ
στpαπέα πρααταβολή για τς εuχειρή - όπως και γα τις δύο φάσεις της επιστρe
σεις, σημαίνει ότι θα επιστραφούν τα πτέας προκαταβολής προς eπχερήσεις
ποσά αυτά αρχής γενομένης από τον Ιa
νουάρ του 2022 , καθς μέχρι το Δε ενισχύθηκαν συνολικά 3961 ΑΜΦ με συ κέμβριο του 2021 παρέχετα άτακη νολικό ποσό 13.981.381 ευρ.
περίοδος χάριτος, Μετά τη παρέλευση
της περιόδου χάρπος, το ποσό θα επ - πολης ενισχύθηκαν 3.364 ΑΦΜ με συνοστραφεί σε 40 σόποσες μηναίες δόσεις λικό ποσό 12.096.493 εuρ.
οι οποίες θα καταβάλλονται την τελευταία μέρα κάθε μήνα .
Τα ποσά που αναφέρονται Παρακάτω,
ΔΟΥ. σε άθε περιοχή.
Η οδός Παλαολόγου είναι μία από τς μεγόλες οδούς
Πορακάτω αναφέρονται τα σύνολα των
Τμετωπίζει μεγόλα προβήματα με ανύπαρκτα πεζοδρό
δύο φάσεις των αδεν ειδικού σκοπού ,
Για την περιαχή της ΔΟΥ. Δράμας.
Τα προβλήματα της οδού Παλαιολόγου ανέφερε για
- Στην περισχή της ΔΟΥ. Αλεξανδρούο οποίος μλησε για -άναρχο παρκάρισμα που παρεμπο
- Στη
ενισχύθηκαν 1.730 ΑΦΜ με συνολικό
οχή της
Όπως χαρακτηριστικά eίτε , η κατάσταση αυτή παρα απλά το οδόστρωμά τους, τηρείται από την αρχή της οδού Παλαιολόγου μέχρι και
θα πρέπει να διορθωθου . την συμβολή της με τη διαταύρωση των Πέντε Δρόμων,
Και φυσικ ας μην μλή- και ήτησε από τη δημοτεή αρχή την παρέμβαση του
σουμε για πεζοδρόμα σε Δήμουλέγοντας:Πρόκειπαι για επαγγελματές. Τα πράγ
ματα τον τελευταίο καιρό δεν είναι ρόδωα γt αυτούς και
δεν θα πρέπα να πέζoνται και με προβλήματα τέτοου εί
| σελ.4η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
πολλές περιοχές , όπου
είναι απλά ανύπαρκτ .
δους-.
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
σελ 4η|
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν L.Α
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ - 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα