Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΤΕ, ALPHA BANK, LAMDA, ΕΧΑΕ . 10
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΗ, AEGEAN, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 24-25
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ .7
ΤΡΑΠΕΖΕΣ . 15
ΕΥΡΩΠΗ .29
Ποιοι μένουν εκτός ρύθμισης Πυρετός ρυθμίσεων
για τα αναδρομικά
Σε νέα τροχιά με
το Ταμείο Ανάκαμψης
στα κόκκινα δάνεια
ΜΕΤΟΧΟΣ
FT.Com
Ιρα an line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 23ο .- Αp. Φύλλου 1167.31 Ιουλίου-4 Αυγούστου 2020.Ε1
www.euro 2day.gr
ΤΙTAΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ .2
ΑΓΟΡΑ: ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑΤΑ DEALS TΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ . 13
Γιατί το Χ.Α. παραμένει εγκλωβισμένοΠς διαμορφνονται οι εκτιμήσεις
9"771108'531000.
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΕΡΓΑΛΕΙ Τ