Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ο Πρωινός Λόγος
σας εημερώνει
ότι θα κλείσει
από τις 3 έως τις
14 Αυγούστου

Ο Υφυπουργός
Εσωτερικών
κ. Θεόδωρος
Καράογλου στη
Σιάτιστα και την
Πτολεμαΐδα

Δείτε το
πρόγραμμα των
Λασσανείων 2020

σελ ~ 12-13

Γιώργος Κασαπίδης: Στόχος η
ακαδημαϊκή χρονιά 2021-22 να ξεκινήσει
εντός της Πανεπιστημιούπολης
σελ ~ 24

7279

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Συγκεντρώθηκε
το ποσό για
τη διακομιδή
του μαθητή από
το Βαρικό
στη Γερμανία
- Αισιόδοξοι
οι γιατροί

σελ ~ 5

105 εκ. ευρώ
για την περίοδο
2021 - 2025 στους
13 δήμους της
Δ. Μακεδονίας

σελ ~ 7

Ορίστηκε ο ανάδοχος
για την ανάπλαση της
ανατολικής εισόδου
της Κοζάνης - Τι
περιλαμβάνει το έργο

σελ ~ 24

σελ ~ 3

Ξεκινούν την Πέμπτη
οι εργασίες για την
αντικατάσταση του κεντρικού
αγωγού τηλεθέρμανσης της
ΔΕΥΑΚ στη Νέα Χαραυγή
- Διακοπή της κυκλοφορίας