Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφων μου οoυ . .
ΓΟογwaτ όμωςμέχρι θονότου y
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Ιουλίου
Αριθ. φύλλου 6065
Τιμή φύλ.:0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτιή
συνάντηση-διαβούλευση μεταξύ
| της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και του Δήμου Κοζάνης
Σελίδα 12
Υποχρεωτική η χρήση
μάσκας σε μαγαζιά,
φούρνους, κρεοπωλεία
και δημόσιες υπηρεσίες
Eπιδότηση δανείου
Ανοίγει
Σελίδα 14
η ηλεκτρονική αίτηση
Ποιοι θα nάρουν
επιδότηση για δόσειs
9 μηνν
Από-λιγνιτοποίηση και
νέες ευαιρίες
βισιμης ανάπτυξης
στην Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 13
Τελική Φάση Νεανίδων Χάντμπολ
θετική η εκκίνηση
Γενική Περιφερει | ακή Αστυνομική Δεύθυνση Δυτικής
Μακεδονίας Συμ
Ιβουλεύει τους πολίτες με αφορμή τα
Παρακότω περισταΣελίδα 9
για τον Εθνικό Κοζάνης
Σελίδα 24
Κι όμως ο Ερντογάν
την " πάτησε"..
Η Τουρκία ηρν an Aίγες μέρες στο nλaίοιο της κλιμάκωσης των|
| κυκλωτικν ανήσεων εναντίον της Ελλάδος , έβγαλe το ερευνη
| τυκό "Οpούτς Ρές" ano το λιμάνι της Αττάλειος με oαφείς ενδεί |ξεις neς θα κατευθυνθεί για έρευνες σε αμφισβητούμενες!
εξαπάτησης πολι
Σωληψη δύο ημεδαπνε
περοχή της Φλρνος γα
Παράλληλα εξήλθε aπό τους ναυστάθμους το σύνολο σχεδόν
| του τουρκικού στόλου για οοκήσεις σε rapoκείμενος θαλάοσιες
ζνες nou είχε δεσμεύσει κατά τα εωθότα
Από ελληνικής πλευρός υτήρξε μια npωτοφανής διλωματική κι !
στρατωτική κνητοποίηση η onoίa Φύμσε ανάλογες καταστάσεις
με το Χόρα" και το p PΡές τη δεκαετία του 30.
Από δοα έγιαν γνωστά μέοω δημοοουμάτων η Τουρκία δέχτηκε
|oοβαρές διηλωματικές neoες οκόμη και αno χρες όηως η Γερ.
| μανία με την oποία διατηρεί στενές οκονομικές και moλτικές σe 1σεις και στην οπoίa trίσης η Τουρκία ασκεί εmpροή μέοω της
| ηλοωμένων ατόμων , στην ευ ρυτερη περοχή τη
ης Φλρονος
τους προανοφερόμενους προ
Σελίδα 11
συνέχεια στη oελίδα 4,