Πρωτοσέλιδο FM Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11/ σελ. 10, 11
ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΠΩΣ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ ΤΑ 200 ΕΚΑΤ. ΤΟΥ Τ.Τ.
LAMDA DEVELOPΜEΝT
www.fmvoice.gr
Στο σκοτάδι
άφησε τnν αγορά
ο Οδ. Αθανασίου
Σε ρόλο θεατή των εξελίξεων
στην εταιρία
111 σελ. 6,7
FINANCE & MARKETS
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 Ι Τμή φύλλου: 1,50ε1 #321
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΜΕ
Πριν από οceΕ
ένα χρόνο
18 Ιουλίου 1011
H τυφλη ασπίδα
των golden boys
τns διαπλοκής
Είδαν, Μητσοτάκη και
επέστρεψαν στην κανονικότητα
& ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμητη 18 Ιουλίου 2019| Τμή φύλλου: 1,50ει #269
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΤΣΗ
Γιατί η Μαριάννα
Λάτση επέλεξε
να αποχωρήσει από
το κεθνικό projecty
<ΧΩΡΙΖΥΝΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
iΠαίζεται.
μετο Ελληνικό
1/1 σελ. 6, 7
του Ελληνικού
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
1,5 δισ ευρ οι ενδύσειs I 2019
9772241 8531051