Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδον Ι. Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 020
Περίοδος " (1974" Ap. φύλλου 6880-12.164
0.50 ε
Ενόψει της σχολικής
χρόνιας το βάψιμο
ορισμένων διαβάσεων
και διαγραμμίσεων
από τ Δ. Δράμας
τον Δεκαπενταύγουστο
οι προτάσεις
της δημοτικής αρχής
για τη μεταφορά
της λαϊκής αγοράς
Στις 700 έφτασαν
οι ατήσεις
για το νέο Διεθνές
Σπουδαστικό
Στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Στίβου
της ΕΑΟM ΑμεΑ
οι αθλητές
του δραμινού Συλλόγου
ΑμεΑΟι Αγωνιστές
Πρόγραμμα
σελ. 3η
Χωρίς δυνατότητα μείωσης ενοικίου
από την πλευρά του Δ Δράμας
Σε λειτουργία από 3 Αυγούστου
το Κολυμβητήριο Δρά μας
τα μισθωμένα ακίνητα
Ελεύθερα μέχρι τέλος του χρόνου τα ακίνητα ΑΤλανίδο
Υδραμο, Ελευθερίαυ- Απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Οικονομικν στον Πρωινό Τύπο
Προς έγκριση όρων δημοπράτη σης η ενίσχυση των κερκίδων Κολυμβητη ρίου
> Προχωράει το έργο της ανακατασκευής του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο
Του Θανάση Πολυμένη
, no την ερχόμενη
εβδαμάδα αναμένεΤου θανόση Πολυμένη
-0 ΘΕΜΑ με τις ενακάσεις ακανήτων και
1διατερα καταστημάτων του Δήμου σε ιδιτες,
δεν είναι κανούρια Ένα
πρόσφατο Υεγονός που
ήρθε στη δημοσιότητα το
τελευταίο διάστημα , ήταν
το κυλικείο eni της οδού
Xελμού στην ανάπλαση
δηλα στην παιδική χαρά
και τις αθλοπαιδές του
Δήμου.
Τα πραβλήματα που π ρουσάστηκαν, τόσο κατά
την περίοδο του χεψνα,
όσο και την enoχή της καραντίνας εξατίας του κορωναίού επέτειναν την κατάσταση και ανάγκασαν τον επιχειρηματία τημα των ενοικάσεων ακνήτου του
να αφήσει το κυλικείο και να ξητήσει έκ mωση στα εναiα κλ Ακολού8ησε μια nο Δήμος έχει αποστελε
διαδικασία μέσω της οποίας η υπόθεση
eκλεισε οριστικά και το κυλικείο είναι αλληλογραφία προς το Υπ.Εοωτερεκν
πλέον ελεύθερο προς επαναδημοπρά
τηση .
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπεν
θυμίσουμε όι ο Δήμος έχεις τρία ανο
χτά ζητήματα , όσον αφορά παρόμοες
υποθέσεις, όπως είναι τα καφέ Ατλαν- βόλαια τα οποία εκοκρεμούν από το πα
τίδα , , Ελευθερα- και Ύραμο- Υπο ρελθόν , όπως για τα καφέ της
θέσεις που κρατάνε ήδη τουλάχιστον 8
χρόνια ίσως και περισσότερα και η δικα - Ελευθερία είπε ότι έχει προχωρήσει
στοκή διαμάχη δεν έχει ακόμα κλείσει
το Κολυμβητήριο Δράμας,
καθς αλαληρνονται α
εργασίες τατοθέτησης
του μηχανισμού του φίλτρου πo είχε χαλάσει.
όπως και του ηλεκτρολογικού πίνακα . Αυτά δή λωσε χθες στον "Πρωνά
Τύπο, σχετοά με το θέμα
η αντιδήμαρχος Αθλητσμού , Παλmσμού κα Παδείας κ .
Τόλιου -Δάντζερα.
Επίσης,
έδωσε στο Δημοικό Συμβούλιο της Δευτέρας 27 1ουλίου
η κα. Τόλιου σχετικά με μια μελέτη συντήρησης αθλητ είπε ότι στην επόμενη Οικονομεή Εππροτή του Δήμου ,
κν εγκαταστάσεων (σε όλη την επικράτεα του Δήμου θα εγκρθούν α όροι δημοπράτησης του έργου για την
Δράμας) , προϋπολογισμού 60.000 ευρ. Η ερτηση είe ενίσχυση των κερκίδων Έχeι προϋπολογισμό 90.00ω
Υνeι από το δημοτικό σύμβουλο της μεζονος αντιπαλί ευρ Μετά από την έγκριση των όρων το έργο θα μπει
τευσης"Πόλη + Ζωή, κ Mυστοκάδη, ο οπαίος σημείωσε στη διαδικασία της δηματράτησης.
ότι υπήρχαν 60.000 ευρ για τις συντηρήσεις αθλητικν Ταρτάν Δημοτικού Σταδίου
εγκαταστάσεων eν σήμερα δεν υπάρχει φράγκο είτε
χαρακτηρισικά Ο δος τησε επίσης α μάθει που βρέ Καψημόλης σημείωσε στι δημουργείται rίστωση κωδιού
σκεται το θέμα 1
Κολυμβητηρίου Δράμας όπως και το ζήτημα της αλλα - το έργο θα πάει στην επόμενη Οικονομκή Επτροτή για
Υής ταρτάν στο Δημοτκό Στάδιο.
Απαντντας αρχκά η κα Τόλιου για τις 60.00ο και το
έργο της συντήρησης των γηπέδων είπε ότι η Οκοναμική σε 600.000 ευρ και προβλέπεται η πλήρη ανοκατασκευή
Εππροπή του Δήμου είχελάβει θετική απόφαση, προχ του τορτάν , στο οποίο υπόρχουν προβλήματα φθορν
ρησαν οι διαδεκασίες δημοπράτησης εκτων υστέρων επσημάνθηκε ότι κάποια άρθρα της μελέτης έπρεπε να τα από τους αθλητές.
αναπτυχθούν περισσότερο και αυτή τη στιγμή η μελέτη
προσαρμόζεται Η ίδια σημείωσε ετίσης ότι το επόμενο τηση του ταρτάν με 600.000 ευρ εγκρίθηκε τον περα Αναστασία
απαντήσεις
μόλης για τις κερκίδες του Κολυμβητηρίου Δράμας
Σε ερτηση δημοτικού συμβούλου της
αντατολίτευσης γα το τιγίετα με το Δήμου προς δτες , ο αρμόδιος αντιδήακονομκν κ Εpραμίδης
Πατο ήτημα του τορτάν του Δημοτικού Σταδίου , ο κ
αν μπορεί να προβαίνει σε μεσες ενο
κίων , ως ένας οοκοομικά εύρωστος
Δήμος Η απάντηση που πήρε ήταν αρ στατικν μελετν με τις κερνάδεςτου με ανομόρφωση των προϋπολογισμού και αν προλάβει
έγκριση των όρων δημοπράτησης
Ο προϋπολoγισμός για το έργο του ταρτάν, ανέρχετα
Αναφεράμενος δε στα μιαθωτήρια συμ
Ατλαντίδας,
ου-Υaραμα και του
του τάπητα λόγω παλαιότητας και της χρήσης που γνe η νομκή διαδικασία.
eα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδ , ότι , η χρηματοδό
διάστημα θα υποβληθεί σμένο ανουάριο μέσω του προγράμματος -Φλόδημος Ι
προς έγκρση εκνέου στην του Υπ. Εσωτερικν. Το ποσό των 600.00ω ευρ θα προ
Οικονομική Επιτροπή του έλθει ατό το Πόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
Δήμου Δράμα .
Κεριάδες Κολυμβητηρίου συμμετέχει στο έργο με δίους πόρους. Για τησυγκεχρ
Αναφεράμενος αργό- μένη πρόταση είe πpoηγηθεί αμόφωνη απόφαση του Δητερα ο ανιδήμαρχος Τεχικν Υπηρεσιν κ. Καμη- συνεδρίασης της Τετάρτης 17 Απροίου 2019ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Υπουργείου Εσωτερικν και ο Δήμος Δράμας δεν θα
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας κατά τη
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πόκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφί
Αξονικές Αγγειογραφίες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ-18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα