Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

30

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5493

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Εξιτήρια για
δύο από τους
τέσσερις

Έξαρση...
µάσκας
στην Πάτρα

ΑΚΟΜΑ 57 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
ΧΘΕΣ -ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΛΛΑ…
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Ανοικτός
σε διάλογο
για τον
Καστελόκαµπο
ΣΕΛ. 5

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕ Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ

Οι δήµαρχοι
κατά της
Α∆ΜΗΕ
ΣΕΛ. 8

Πληρώνονται
τα αναδροµικά!
«Η κυβέρνηση συµµορφώνεται µε
τις δικαστικές αποφάσεις, όπως
είχαµε δεσµευτεί ότι θα κάνουµε.
Μιλάµε για ένα ποσό ύψους 1,4
δισεκατοµµυρίων ευρώ, που αφορά
κύριες συντάξεις του ιδιωτικού
τοµέα. ∆ικαίωµα, το οποίο
επεκτείνεται όµως και στους
δικαιούχους του δηµοσίου
συνολικά» ανέφερε ο πρωθυπουργός
ΣΕΛ. 11

ΣΤΙΣ 24/8 ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

Επανεκλογή
στον
Πανελλήνιο
Φαρµακευτικό
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 17-22

«Κινούµαι
ηλεκτρικά»
από τον...
Αύγουστο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ

Έκλεισε
και τον
Μαυροβούνιο Μπάτροβιτς
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΠ

ΣΕΛ. 10

Συγκίνηση για τον Μ. Γιαννούλη
ΑΠΟΛΛΩΝ: ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆.Σ.