Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
ίδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.811 . Τιμή 0,60 Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11- 1ΩΑΝΝΙΝΑ 45333 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350 . http://wwwρroinosiogos.g. [email protected]
Μεχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ελτίζεται ότι θα ξετεραστεί η κρίση
ΟΗ πανδημία του κορωνοίού βύθισε επιχειρήσεις και
προκαλεί έντονη αβεβαιότητα για το επόμενο διάστημα Μία νέα εποχή κανατέλλει και για
ΚΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εφάταξ και σε όλους μέχρι
τέλους 2020 τα αναδρομικά των συντάξεων ..
Απότην Κ:Ππροωθείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους
Τις συγκοινωνίες των Ιωαννίνων!
. Εξ σχεδόν μήνες μετά την
εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοίού η Ελληνική όπως και η
παγκόσμια οικονομία κνείται σε
P.ΚΙΚΑΣ (Πρόεδρος Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ιωνήο : Η αιβάθμιση των υπηρεσιν μος θα
βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση Των πολτν. .
Πτση άνω του 50% στην κίνηση λόγω πανδημίας
ο πρόβημα βέβαια είναι πο
νιονο στη χρα μας , με δεδομένο
όn Το 2020 ήταν χρονά ορόσημο,
κυθς όφηνε πίσω της μα σκληρή
περίοδο απορρύθμσης Της οvο
μίας και ξεκίνούσε με θετικούς οω. no απλή και πιο άμεση ανα μένεται να γίνει η εξυπηρέτηση
Των πολιτν που χρησιμοποιούν
λεωφορείο Τόσο για μετακινήσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Το Ταμείο Ανάκαμψης και η ομαλή χρημαΤοδότηση από ης
τράπεζες θα δσουν το
φιλί της ζωή στην δοαμαζόμενη εληνική o
κονομία . .
νους για ανάκαμψη κα αναστροφή
είναι η μεσαία τάξη, η σποία δέχετα
αλλεπάλληλα κτυπήμαια με την α
ναστολή λετουργίας επχειρήσεων ,
τη μέίωση εισοδημάτων , την αυξηση
της ανεργίας Εκίνα ο οποίοι προς
το παρόν δεν, ανησυχούν είναι οι
μισθωτοί του Δημοσίου και ο συντα
κόμη σε θίση να εκτιμήσει με ακρ ουχοι. a τους δευ- 11η σελ
εντός πόλης όσο και για τα ταξίδια
τους, καθς βρίσκεται στα σκαριά
ο εκουγχρονισμός των υπηρ σιν τους
Η μετάβαση των ΚΤΕΛ στην Ψηφιακή εποχή θα υλσποηθεί μέσω έρ: γων από την Κονωπικής πλειοψημίας των Επιχειρήσε
Ηρθε όμως ο κορωνοίός να φ ρεi τα πάνω- κάτω και να βυθίσει
σε βαθύτατηύφεση την ΕλΜηνκή o κονομία , χωρίς κανένας να εναι aΝέες ψηφιακές υπηρεσες για ην κπλύτρη εξυτηρέηση των
επιβατν α θέσει σύντοpα σε λετουpγία Το πεpκό ΚΕA Ιωαν
βεια το βάθος και τη διάρκεα της
Συνεχίζεται η διασπορά τους σε όλη την Ελλάδα
Στα 57 ανέβηκαν χθες
τα κρούσματα κορωνοίού
Το o με νρά n του Εφ' όλης της ύλης συζήτηση προ Πμερησίας διατάξεως
πληρνει κα την Τpέχουσα εκpίoην
Φυσικό αέριο, Ιόνια Οδός, ΔΕΥΑΙ και
λυματολάσπη στο Δημοτ. Συμβούλιο
>Ολομέτωτη επίθεση εξαπέλυσε και πάλι κατά της Δημοτ. Αοχής
οθ. Μτέγκας . Τι απάντησε ο Μ.Ελισάφ
κ. Ανησυχητικά από δύο
εμέτωπα ήταν και τα χθεσινά
νέα για τον κορωνοϊό . Στο E
σωτερικό της Ελλάδας κατα
γράφηκαν 57 vέα κρούσματα,
γεγονός που επιβεβαινει τη
σταθερά ανοδική τάση της με Τάδοσης του ού και στη γετο
νική Αλβανία , που ενδιαφέρει
άμεσα την Ήπειρο , καταγρά
φηκαν άλλα 10811η σελ.
Στο υκόκκιου Το θερμόμετρο
"ΚαμίνιΡ η Ηπειρος
το επόμενο διήμερο!
. Θέματα που απασχολούν ζητήθηκαν χθες , πpο ημερησίας γωγή του Φεστβάλ Αρχείου Δράμετην εππκαιρότητα και έχουν ιδια τερη σημασία για τα Γιάννενα συδιατάξεως , στο Δημοτικό Συμβού - τος στη Δυδνη, με τον ΕΙΚΕφαλής
λιο Ιωανννων .
Μεταξύ αυπν , ήμαν η έλευση Μπέγκα να εξατολύει ολομέτωπη E
φυσικού αερίου στην πάλη, το ΠΑ πίθεση στη Δημοκή Αρχή , Ιδιαίτε της Παμβωπιδος, ζητήματα καβαρ ρες ειδήσεις πόντως δεν προέκυπας και ΔΕΥΑΙ αλλά και η μη δεξα ψαν
* Στη σελίδα 12
της μεζονος αππλίτευσης Θωμά
Προκάλεσαν φθορές στο προαύλιο
Στο στόχαστρο βανδάλων
ο Βρεφ. Σταθμός Κατσικά!
Η Γιάννα ξεναγείται
στην Συναγωγή
νΟΚΠΑΠΑ: Πρόκειται για αντικονωνική συμπεριφορά .
. Τίποτε και
κανέναν δεν σε .
βονται
στα Γιάννενα , οι
σποίοι προκαλούν αναίτια φθορές σε ιδιωτική
και δημόσια περ ουσία αδιαφορντας για το ποιος
είναι εκείνος που
πληρνει τελικά
τη νύφη.
Aυτό συνέβη και το βράδυ της ΚΤΑΧΟΥΛΑ: M Βλή mέεΙ
Τρίτης όταν βάνδαλοι Εβαλαν στο
στόχαστρο τον 130 Βρεφονητιακό
Σταθμό του Δήμου lu- 11ησελ
Του ποτέ δεν ξεχνά ο
Δήμαρχος Ιωανν νων κ . Μωυσής Ελ.
σάφ που είναι και ο
πρτος και ο μόνος
άλλωστε εβραϊκής
καταγωγής δήμαρχος στην ελληνική
Στο Λθινο σήμερα
την εδ επίσκεψη της
Γιάννας Αγγελοπού λου άδραξε την ευκασφία για να αλλά και στην εβρακή συναγωγή
την ξεναγήσα, όχι μόνο στην πόλη Ιωαννίνων , φορτου Καινωνικού Ιουρσμού
Moλυθεί πρ αι οδιηίες
Σελ 12
Σελ. 12
- 11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟμΕΙΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ανάγκη μεγαλύτερης
ενίσχυσης έχει το ΕΣΥ
Πα να cτιστεί,η οάδα της Super League
Ψυχολογική προσέγγιση
της πωγωνίσιας μουσικής
Την Κυριακή ανεβαίνει
στο Καρπενήσι ο ΠΑΣ
PΑναμένονται ανακοινσεις για Τς πρτες μεταγραφές
(Με αφορμή πρόσφατες επισκέψεις
στο Νοσοκομείο Χατζηκστα )
>Του ΑΕΛΟΥΚΟΛΕΜΠΑ, Οκονομολόγου
> Του ΠΑΥΛΟΥΑΘ. ΠΑΛΟΥΚΑ
Επ. Σχολικού Συμβούλου ΔΕ
. Μέσα στην πολιτισμική μας παράδοση ανήκε
και η δημοπική μας μουσική. Τα δημοτικά τραγού .
δια μαζί με τη μουσική τους επένδυση είναι κατη
γοριοποημένα , ανάλογα με τον χρο της
|δημιουργίος Τους . Έτσι έχουμε τραγούδια ηπειρωτικά, μακεδονικά,
θρακιτκα, θεσσαλικά, ρουμελιτικα, μορατικα, ξηρομερίτικα, νη
σιτικα και άλλα Στεργιανά δηλοδή και νησιτικα. Με όλα αυτά χο
ρεύουν και διασκεδάζουν όλοι οι έλληνες , όπου και να βρίσκοντα
είτε στον Τότο τους είε έξω αn' αυτόν . Ιδιαίτερα το
σεις για μεταγραφές ποδοσφαιριστν θα προχωρήσε
σήμερα ή ο αργότερο ως αu ριο το πρωί ο ΠΑΣ Γάννινα, ο
οποίος συνεχίζει το πρτο
στάδιο της προετοιμασίας του
: στο ΠΕΑΚΙ Ανατολής
: Ο νεαρός τερματοφύλακος
Μπότσαρης είναι ήδη μέλος της
γγαννιτικης ο - 11η σελ.
. Πριν από μερικές ημέρες και για δύο εβδομάδες νοσηλεύτηκε στο Χατζηκστα- και υποβλή
θηκε σε
πρόσωπο . Το επισκεπτόμουν καθημερινά και
είδα σπό πολύ κοντά τη λετουργία της Ουρολογ κης κΑικής, Τους γιατρους κα νουευς .
Πχειρουργικη επεμβαση συγγενιοό
προσωπικό, συνάντησα και μίλησα με
επιστήμονες γιατρούς- καθηγητές, Τον Κστα Χοσταζέρη διευθυνή της κληνικής, τον Γιάννη Τσίμορη , Τον Βασίλη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα