Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
Hellenis Post
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΙΑ
91 772529
029138
ΕΤΟΣ: 50
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 14177
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 Ε: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Φυσικό αέριο
Πανελλαδικές 2020:
Πτση παντού και βουτιά
έως 650 μόρια για
τις σχολές του 30υ Πεδίου
Κορονοϊός
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το επενδυ τικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης
Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), ύψους 27ο
εκατ. ευρ για την επόμενη πενταετία , μετά
την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης
2020-2024 από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Οπως αναφέρει η ΤτΕ, τον Ιούνιο του 2020, ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχριας οικονομίας αυξήθηκε
σε 6,0% από 4,0% τον προηγούμενο μήνα και η
μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.713 εκατ .
ευρ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.037 εκατ.
ευρ τον προηγούμενο μήνα .
Απογοήτευση φέρνει στους Ευρωπαίους τα ξιδιωτικούς πράκτορες η είδηση για νέους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν
από χρες , μετά την άνοδο των μολύνσεων
κορωνοϊού, προκαλντας πλήγμα στις ελπίδες
για αναβίωση της παγκόσμιας τουριστικής
βιομηχανίας.
Πτση παντού, ακόμα και στις
περιζήτητες Ιατρικές Σχολές,
αναμένεται να καταγραφεί
μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων στις φετινές
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η πορεία των
βάσεων , σε μια χρονιά όπου οι εξετάσεις
έγιναν εν μέσω πανδημίας , θα είναι πτωτική
κυρίως στα ρετιρέν, εν , εκτός από την
πτση στις Ιατρικές , όσοι ασχολούνται
χρόνια με την πορεία των βάσεων εκτιμούν
ότι οι σχολές Ανθρωπιστικν Επιστημν θα
πέσουν πάνω από 7οο μόρια , εν αγκρέμισμαν ακόμα και 1.00ο μορίων θα σημειωθεί
στις σχολές των Θετικν Επιστη μν. Σε ό,τι
αφορά τις Ιατρικές Σχολές, θα πέσουν από το
όριο των 18.000 μονάδων κυρίως στην
επαρχία . Θυμίζουμε ότι πέρυσι η Ιατρική Αλεσελ. 2
- σελ. 3
- σελ. 8
Δανείζονται οι Έλληνες
για να πληρσουν τις υποχρεσεις τους
ρίων , τότε είναι αμετάβλητη στα 350
ευρ. Στην πραγματικότητα δηλαδή
καταγράφεται μια αναδιανομή της
δαπάνης από το διαθέσιμο εισόδημα
στις λιανικές αγορές . Αντίθετα όμως
σημαντική μείωση καταγράφουν οι
δαπάνες για διασκέδαση (εστίαση
-32%, ψυχαγωγία-81% ).
Τέλος, όσον αφορά τον μέσο αριθμό
επισκέψεων για την πραγματοποίηση
λιανικν αγορν ανά έτος , καταγρά
φεται μείωση στην πρόθεση επίσκεψης κατά 48% , από 19,2 αγοραστικά
ταξίδια ανά μήνα κατά κεφαλήν σε
μόλις 10,1. Τη μεγαλύτερη μείωση
καταγράφει ο κλάδος της εστίασης ,
από 5,5 επισκέψεις σε 2,0, εν ο κλά
δος των τροφίμων , παρά τη μεγάλη
μείωση, από 9,9 επισκέψεις σε 5,4,
παραμένει με διαφορά η πιο τακτική
συνήθεια των καταναλωτν
ην οικονομική πίεση που νιθουν ήδη πολλά ελληνικά νοικοκυριά , λόγω της πανδημίας,
επιβεβαινει άλλη μια έρευνα, αυτή
τη φορά του ΣΕΛΠΕ. Σύμφωνα με
τα στοιχεία , σχεδόν ένας στους δέκα
Έλληνες (ποσοστό 9% ) ξοδεύει πάνω
από 100% του διαθέσιμου εισοδήματός
του, ουσιαστικά δηλαδή δανείζεται
με κάποιον τρόπο για να καλύψει τι
ανάγκες του . Επιπλέον σε ποσοστό
75% οι Ελληνες ξοδεύουν πάνω από
το 80% του διαθέσιμου εισοδήματός
τους σε μηνιαία βάση.
Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με δημοσί
ευμα στο pontiki.gr , σημαίνει , σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση του
οικονομικού σκέλους της κρίσης της
Covid-19 οδήγησε σε μία οικονομική νική υποστήριξη του εργαστηρίου διαθέσιμου εισοδήματος) , εν ητάση
κατάσταση των καταναλωτν χειρότερη σε σχέση με το προnγούμενο έτος στημίου Αθηνν, καταγράφει γενικό - πτωτική .
και προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
στο καταναλωτικό κοινό για το επερχόμενο χρονικό διάστημα .
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα , φαίνε- καταναλωτικού κλίματος λιανικής τον
ται τόσο ότι το προηγούμενο εξάμηνο
n οικονομική κατάσταση μεγάλου
μέρους του καταναλωτικού κοινού προηγούμενη μέτρηση, τον Οκτβριο μέτρηση βρισκόταν στη δεύτερη θέση,
χειροτέρεψε (πτση ποσοστού από
32% σε 10%) όσο και ότι το επόμενο Σημεινεται ότι η μείωση στον υποεξάμηνο η κτίμηση μεγάλου μέρους δείκτη παρούσας κατάστασης ήταν Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν τα
των καταναλωτν είναι ότι θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο για τους
ίδιους και τη χρα (πτση από 30%
σε 11% και από 27% σε 16%) . Εννέα
στους δέκα καταναλωτές εκτιμούν ότι
nοικονομική κρίση λόγω της πανδη- ανέρχονται στο 27% του εισοδήμα- αγορές είναι αμετάβλητη σε σχέση με
μίας της Covid-19 θα διαρκέσει τουλάχιστον ς το τέλος του 2021, εν Η συνολική μέση αξία αγορν πατέσσερις στους δέκα εκτιμούν ότι θα
ξεπεράσει το 2022 .
Η έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρή-τάση για αγορές προϊόντων αλλά και
για φέτος οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα
βρεθεί στην κατηγορία σχολν με 17000
μόρια και πάνω . Σταθερότητα προκύπτει μόνο
στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, με τις σχολές
Πληροφορικής και Οικονο μικν να έχουν
ανοδική πορεία ακόμα και 50ο μορίων σε
κάποιες περιπτσεις.
Χαρδαλιάς: Υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε ΔΕΚΟ,
τράπεζες, ΟΤΑ καταστήματα
Ως αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητας εξελίσσεται
στο εξής η χρήση μάσκας,
καθς τη γενίκευσή της
αποφάσισε η κυβέρνηση, για
να αναχαιτίσει την περαιτέρω διασπορά του
ιού στην κοινότητα. Η επέκταση του μέτρου
συνοδεύεται στο εξής με την επιβολή
προστίμου 150 ευρ σε περίπτωση παράβασης , δεδομένου ότι εντείνονται στο εξής οι
έλεγχοι πανελλαδικά ως προς την τήρηση των
νέων μέτρων , αρχής γενομένης από τα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Με την μάσκα ανα μένει
για πολύ στις ζωές μας , ο κ . Χαρδαλιάς
γνωστοποίησε ότι υποχρεωτική καθίσταται
πλέον η χρήση της από σήμερα Τετάρτη, 29
Ιουλίου σε: σε καταστήματα λιανικής και
γραφεία με συνεχή επαφή για το κοινό ,
δηλαδή για επισκέπτες και πελάτες στα
καταστήματα λιανικής των ΔΕΚΟ, καταστήματα τροφίμων και φούρνους, κρεοπωλεία
κτλ., καταστήματα λιανικής πλησης,
κομμωτήρια και κέντρα αισθητική. Την ίδια
ρα , υποχρεωτική παραμένει η χρήση της
μάσκας: στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί
και τρόλεϊ, στα σούπερ μάρκετ .
σεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, για πάγιους λογαριασμούς υπηρεσι
που υλοποιήθηκε με την επιστημον είναι αυξητική (ως ποσοστό του
ELTRUΝ του Οικονομικού Πανεπι
για τους φόρους και τις υπηρεσίες
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
έρχονται τα τελευταία εφιαλτικά
τερη επιδείνωση του καταναλωτικού Όπως προκύπτει από την έρευνα, n
κλίματος το τελευταίο εξάμηνο .
κύρια κατηγορία αγορν όσον αφο- στοιχεία ανεργίας να επιβεβαισουν
Έτσι , στο-38 διαμορφθηκε ο δείκτης ρά τις δαπάνες είναι τα τρόφιμα και
ποτά με ποσοστό 46% με αύξηση από
41% στην προηγούμενη μέτρηση . Η
ουσιαστικά την έρευνα του ΣΕΛΠΕ.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ , τον Ιούνιο
ούτε λίγο ούτε πολύ διπλασιάστηκε ο
Ιούνιο του 2020 , σαφς μειωμένος
σε σχέση με τον μήνα βάσης και την
εστίαση, n οποία στην προηγούμενη αριθμός των ανέργων που λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας . Δηλαδή το σύνολο
των επιδοτούμενων ανέργων έφτασε
τους 171.521 άτομα όταν τον Ιούνιο του
2019 ήταν 89.026 άτομα.
Και όπως είναι γνωστό , η ανεργία
<χτυπάειν συνήθως τα πιο <αδύναμαν νοικοκυριά, δηλαδή αυτά που
ήδη δυσκολεύονται ή και δανείζονται
για να τα βγάλουν πέραν με τους
μηνιαίους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων, με κι
τήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) , για τον Ιούνιο 2020
ανήλθε σε 1.068.856 άτομα .
υποχωρεί από 12% σε 9% και τα εισιτήρια - ξενοδοχεία από 5% σε μόλις 1%.
του 2019.
περιορισμένη στο-22, εν αντίθετα ο
υπο-δείκτης προσδοκιν παρουσίασε
μεγάλη πτση και έπεσε στο -50.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες σημειωθεί ότι η εκτιμμενη μέση αξία
για τους μηνιαίους λογαριασμούς δαπάνης ανά νοικοκυριό για λιανικές
ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά είδη από 7%
σε 12% , εν οι υπόλοιπες κατηγορίες
έχουν μικρές μεταβολές . Θα πρέπει να
τος , όσο σχεδόν και οι δαπάνες για
αγορές προϊόντων (289%). Οι φόροι
ακολουθούν με 15% και οι υπηρεσίες ρουσιάζει μείωση κατά 8%, από 420
με 14%. Επίσης ενδεικτικό είναι ότι η
τον Οκτβριο.
ευρ σε 388 ευρ, αλλά αν δεν συνυπολογιστεί η αξία εστίασης και εισιτηνον