Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα επιδοτούνται οι δόσεις των δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ u
9771294 557153
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020| τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.284
Πς θα επιδοτούνται
οι δόσεις των δανείων
Ελληνικό- τροπολογία
0 έλεγχος και η έγκριση
των μελετν κατασκευής
Ανεξάρτητοι μηχανικοί, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα (τεχνικές εταιρείες ), θα
αναλαμβάνουν με ευθύνη του επενδυτή, της
Lamda Development , τον έλεγχο και την
έγκριση των μελετν κατασκευής, την
επίβλεψη και τον τελικό έλεγχο των έργων
υποδομής στον Μητροπολιτικό Πόλο
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Τα Παραπάνω
Προβλέπει σχετική τροπολογία-ρύθμιση Που
Ψηφίστηκε από τη Βουλή. σελ 13
Τη Δευτέρα Προγραμματίζεται να ενεργοΠοιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Γέφυρα
Με Ποσό Που αναμένεται να ξεπεράσει τα 510
εκατ. ευρό θα επιδοτmθούν τουλάχιστον 250.000 χειρηματικά δάνεια, αρκεί για κάποιο λόγο να
δανειολήππες Προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα
δάνειά τους για τους επόμενους μήνες . Η νομο
θετική ρύθμιση για το πρόγραμμα Γέφυραν ανα
μένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή , εν η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων Προγραμματίζεται να ενεργοποιηθεί τm
Δευτέρα . Δικαιούχοι υποβολής αίτησης θα είναι
όλοι οι δανειολήπτες που έχουν εγγράψει βάρος εξυπηρετεί κανονικά το δάνειό του όχι μόνο μέχρι ληνικν συνόρων . σελ.3
στην κύρια κατοικία τους για στεγαστικά ή επιτη λήξη της Περιόδου επιδότησης, αλλά και για
επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο μΠορεί να
μπορούν να χαρακτηριστούν ως πληγέντες από κυμαίνεται από τους 6 έως και τους 18 μήνες μετά
τον κορονοϊό. Εφόσον Πληρούν τα εισοδηματικά τη λήξη του Προγράμματος Τέφυρα . Με την απο
δοχή της αίτησης, ο δανειολήπτης ουσιαστικά
θα αποδέχεται και Πλήρη άρσηn όχι μόνο του φο
και στο 90% της μηνιαίας δόσης . Με την υποβολή ρολογικού αλλά και του τραπεζικού του απορρήτου ,
εν ο έλεγχος για την εξεύρεση (κρυμμένων καταθέσεων μπορεί να εκτείνεται και Πέραν τον ελΧρυσός
Πιο κοντά στο φράγμα
των 2.000 δολαρίων
και λοιπά κριτήρια Που Περιλαμβάνει η ρύθμιση,
θα λαμβάνουν επιδότηση η οΠοία θα φτάνει ακόμη
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το ράλι του
χρυσού, Που άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στα
1.981 δολάρια η ουγκιά. Με τον χρυσό να
απέχει πλέον μόλις μία ανάσα από το
ψυχολογικό φράγμα των 2.000 δολαρίων, οι
απόψεις των αναλυτν δίστανται ως Προς την
Περαιτέρω Πορεία του ράλι. σελ . 14
της αίτησης και την έγκριση γιατην επιδότηση,
οδανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να
Χαλαροί οι κανόνες
εΠοπτείας έως το 2022
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόσθετο κίνητρο η ένταση
για τις Περιφερειακές ενισχύσεις
Αύξηση της μέγιστης έντασης των κρατικν
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα ως
Πρόσθετο κίνητρο τόσο για την αντιμετπιση
των επιπτσεων του κορονοίού όσο
και για την προθηση της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας, καθς και της
ευρωπαϊκής βιομηχανικής και ψηφιακής
στρατηγικής πρότεινε η Κομισιόν μέσω της
αναθερησης των υφιστάμενων
κατευθυντήριων γραμμν . σελ . 10
Θετικά νέα για τις ελληνικές τράπεζες
Μέχρι το 2022 θα παραμείνουν τραπεζικός κλάδος αντέχει σύμσε καθεστς χαλάρωσης οι κα
νόνες για τις κεφαλαιακές απατήσεις των τραπεζν, όΠως ανα
κοίνωσε χθες ο SSM. Σε ό,τι αο
ρά τις ελληνικές συστημικές φωνα με το ακραίο σενάριο του
τράπεζες, το παραπάνω σημαί
νει Πως ο συνολικός τους δεί
κτης κεφαλαιακής επάρκειας Πεζες Προβλέπεται πως θα διαως ninimum απαίτηση από μορφωθεί στο 8,8% . Ο επικε
τον επόΠτη θα συνεχίσει να κι
φωνα με το βασικό σενάριο mς
άσκησης. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες , και αυτές πέρασαν το τεστ. Το 2022, σύμ
ORUC REI
ISTANBUL
ΜΟ 9575470
τεστ ευαισθησίας, ο δείκτης
CETI για τις ευρωπαϊκές τρά
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Κίνητρα για έρευνα ,
τεχνολογία και startups
Τα πλοία φεύγουν . ο διάλογος έρχεται
φαλής του μηχανισμού Αντρέα
νείται για τα επόμενα τρία χρό - Eνρία αnηύθυνε αυστηρή σύνια μεταξύ 11,5% και 11,75%.
Ο εποπτικός μηχανισμός ανα - σμάτων στις ευρωπαϊκές τράΜε ικανοποiηση αλλά και Προβληματισμό έγινε δεκτή στην Ελλάδα η ανακοίνωση της Άγκυρας ότι Προτίθεται να αναστείλει τις ερευνητικές δραστηριότητές της στην Ανατολική
Μεσόγειο Προκειμένου να ανοίξει διάλογο με την Αθήνα χωρίς όρους και προϋποθέσεις".
Διάλογος υπό το κράτος απειλν δεν μπορεί να γίνεΡ ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικν
Νίκος Δένδιας . Νέα τουρκική NAVTE για έρευνα του Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ μέχρι τις
18 Σεπτεμβρίου. σελ. 15
σταση για τη μη διανομή μεριΣτη δημιουργία μιας νέας μονάδας για την
καταπολέμηση του Παρεμπορίου Προχωρά
άμεσα το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων . Παράλληλα, απλοποιείται και η
σύσταση των ΙΚE , Που θα συστήνονται
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής
του τεστευαισθησίας, τα οΠοία
κατέγραψαν πως ο ευρωπαϊκός
τόνισε ότι θα επαναξιολογήσει
το θέμα τότε. σελ. 2
Τι δείχνουν
τα Πρτα
χρεωστικά
εκκαθαριστικά για τις εξαγωγές
(Φρένον
στην αισιοδοξία
ΕΠΙχείρηση
επανεκκίνησης
κρουαζιέρας
σε 6λιμάνια
δημιουργείται η ηλεκτρονική Πλατφόρμα ELE
VATE GREECE για την κατάρτιση του Εθνικού
Μητρου Νεοφυν ΕΠκειρήσεων. σελ .4
Hewlett-Packard Greece
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΗ ΜΕΤA COVID ΠΕΡΙΟΔΟ
Φορολογία εισοδήματος | Πολύ μικρότερη αύξηση φέτος
Από 1ης Αυγούστου
Πρόσθετο φόρο κατά μέσο όρο
ύψους 887 ευρ καλούνται να
πληρσουν οι 2.467.747 φορολογούμενοιοι οΠΟίοι έχουν Παραλάβει ήδη χρεωστικό εκκα
θαριστικό. Οι εν λόγω υπόχρεοι
έχουν τη δυνατότητα να εξοΚΦρένο βάζουν στις αισιόδοξες εκτιμήσεις τους
όσον αφορά την πορεία των εξαγωγν κατά τη διάρ Αυστηρότερα μέτρα
κεια του τρέχοντος έτους οι εξαγωγικές επιχειρήσεις
της χρας. Με βάση την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤη ανα- Ανησυχητική
θεωρημένη εκτίμηση των εκπροσπων εξαγωγικν
επιχειρήσεων για την πορεία των φετινν εξαγωγν | αυξηση
κατεβάζει τον Πήχη στο +2%. Οι απαντήσεις των
εμπλεκομένων συλλέχθηκαν στο δίμηνο Απριλί
ου-Μαΐου. Η προηγούμενη έρευνα είχε καταγράψει
Προσδοκία για αύξηση εξαγωγν κατά 9%. σελ.6
Ανοικτά είναι από χθες όλα τα
ενδεχόμενα για κρουαζιέρες
στην Ελλάδα, μετά και την ανα
κοίνωση του υπουργείου Τουρισμού για το κάνοιγμαν των
συνόρων μας σε έξι ελληνικά
λιμάνια (Πειραιά, Ρόδου, Ηρα
κλείου, Βόλου, Κέρκυρας και
Κατάκολου) από την 1n Αυγού
στου, σελ . 11
Με ασφαλή
αρόταν
Ειδική
έκδοση
κρουσμάτων
κορονοίού
μόνο στους
συνδρομητές
φλήσουν τον φόρο τους σε 8
δόσεις , με την πρτηνα Πρέπει
να Πληρωθεί έως 31/7. σελ 7
σελ.9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
  Πάπυρος ηλικίας 2.000 ετών, ο οποίος εξιστορεί τις δυναστείες που διαδέχθηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο, αποκρυπτογραφείται σχεδόν δύο χιλιετίες μετά τη μερική καταστροφή του κειμένου από την έκρηξη του Βεζούβιου το…Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση
  Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία σήμερα γύρω στις 10 μ.μ. με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου. Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη Δαμασκό, ενώ είχε ως αποτέλεσμα και…Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ
  Το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα αποτελεί πρόκληση για την ασφάλεια της συμμαχίας των 30 μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και άλλων χωρών σε όλο τον…Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο
  Ένας «διαστημικός» -για πολλοστή φορά φέτος- Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης (και) στο Βερολίνο, συνέτριψε την Άλμπα με 93-60 χωρίς Σλούκα και Πίτερς για άλλο ένα βράδυ (τρίτο), σημείωσε πέμπτη συνεχή…«Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι
  Στο Παρίσι προσγειώθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον βρετανικό αεροσκάφος που τον μετέφερε από την Βρετανία στην Γαλλία. Τον Ουκρανό πρόεδρο υποδέχθηκε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού.…Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ