Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τό1o του
Πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βιοκτήτης. Ειδτης, Δευθυτής ΒΑΣ ΣΕΑ. Egς 450- A φ)λου 1759 Τμή Φ50ευμά, tτίτη 2 Ιωλίou 200
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΓΡ. ΤΑΣΙΟΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΗ
ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖNΝ
ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ ΓΑ ΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 25% ΤΟΝ ΟΥΛΙΟ
διαίτερα δύσκολη στό nou διαμορφνεται τα 18δις ετησίως στα
3δις φέτος . Στο ηλαίoιo
συτό. εγ pnέnω ένoν
φετινή τουριστική ριακά .
σεζόν σε δηnσει
του ο rpryόρης Τάσιος . ακόμη nως το nρτο μισός και ano τα καταnρόεδρος της naνεAn- δεκαηενeήμερο του Σενιος ομοσηονδίας -nτεμβρίου 0α έχουμε ο κ. Τοος εκτίμησε Αύγουστο nou μnaίνa
hύματα '5.000 λιτουρ.
να μεγόnο κομμάτι κnε - μισοί και καταγρόφουμε
σίματος, μονόδων , με
νοδόων .
και 25% μέση ηληpότη.
νο για μέσn nλnpotnτa τον ετήσο τυpο του τα ανέφερε σκετικά .
25% τον ούλιο ηoooκλόδου να Πέφτει ano
Μεταξύ των 34 Πόλεων της χρας
Για τη διανομή φυσικού αερίου
Περιλαμβάνεται και n Πρέρεζα
Η Πρέβεζα συμπεριλαμβάνεται
|μεταξύ των πρ .
Κρας γα τη δι
Η Παιδική Χαρά στην Πλατεία Ανδρούτσου
Δεν μπορεί
το πι ιδί...
Εγκυμονεί χίλιους κινδύνους
για τα Παιδιά και .
Η Δημοτική Αρχή "την ημέρα κοιμάται
και τη νύχτα πάει γα ύπνο"
Είρα 13 χρόνια βουλευτής , αυτό το
σημερινό δεν το έχω ξαναζή σει, σχολίου
ο υπουργός Ανάπτυξης και Enενδόοων
Χαρά, στο κεντρικότερο
oημείο της Πρέβεος,
την ΠΛατεία Ανδρού.
τοoυ , Πopo το γεγονός
μο ενημερνει για τmν
ακαταλληλότητο
naδική χαρά napαμένει
Αδωνις Γωργιάδης , εκφράζοντας την
έκnηξή του για την στάση του ΣΥΡΤΖΑ,
αναφορικά με τρonολογία για την Ελη .
νική Βιομηχανία Ζόχαρης .
υμαυνές ρες,