Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μκoς Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια -Εκδότρια Στανμίδον Ι. Στιιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)" Ap φύλλου 6830-12.163
0.50ε
Χάλασε και αποσύρθηκε
Πάνω από 70 δράσεις
Πρόταση να μετατραπεί
σε Δημοτικό Θέατρο
η καπναποθήκη πίσω
από τη Βιβλιοθή κη
Πρόταση
για μετονομασία
της αίθουσας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
σε Φαίδων
Πατρικαλάκιςν
η ταΐστρα για
τα αδέσποτα
και εκδηλσεις
από τη ΔΕ ΚΠΟΤΑ
που είχε τοποθετηθεί
Δράμας
στη Δράμα
Δράμας
Προβληματισμοί για το ΚΔΑΥ Δράμας στο Δημοπ κό Συμβούλιο Δράμας
Κίνδυνος να χαθεί η δωρεά του Ιδρύματος
Στην διαχείριση της ΔΙΑΑΜΑΘη
μη λειτουργία του ΚΔΑΥ Δράμας Ναρχος για εξοπλισμό χημειοθεραπευτικού
Μαμσάκος: Πρόταση της ΔΙΑΑΜΑΘ είναι να μετεξελιχθεί σε κέντρο
διαλογής μπλε κάδου με κίτρινο καπάι
Τμήματος στο Νοσοκομείο Δράμας ()
χ. Κεφαλίδου-Επιβεβλημένη η ίδρυ ση Ογκολογικού Τμήματος στο
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
ΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ίδρυΟγκολογικού
Τμήματος στο Γε
νικό Νοσακομείο Δράμας
επισημαίει για άλλη μια
φορά με ερτησή της στη
Βουλή , η βουλευπής Δράμας του κΝΑ κα Χαρά
δου , eπανέρχεται με νέα
ερτησή της προς τον
υπουργό Υγείας κ . Κοωα.
τονίζοντας διαίτερα ότι
είναι επιβεβλημένη η
ίδρυση Ογκολογκού Τμήματος στο Γεν . Νοσοκομείο Δράμας
Επίσης , κάνει και ιδιαί
τερη αναφορά σε δωρεά
από το "δρυμα -Σταύρος
Νιάρχος , ια εξοπλισμό
χημειοθεραπευτικού τμήματος , καθς υπάρχεικίν
δυνος να χαθεί, εξαπίας του ότι
η δημουργία Ογκολογικής Μονάδας αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση.
Βασικό ήτημα πρτης προτε
ραότητας , φαίεται να εννα η
ανάγκη τροποποίησης του Ορ γανογράμματος του Νοσοκομείου , στε να προβλέπονται οι θέσεις ογκολόγων Συλλόγου Δράμας για την δρυση Ογολογοκού Τμήματος
ιατρν και σχετικού νοσηλευτικού προσωπικού. α θέ
σεις αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη
δημουρία Ογκολογικής Μονάδας και θα εππρέψουν να
ΦΩΤΟ ΑΡΧEIΟΥ ΠΤ.
Το ΚΔΑΥ Αράμας Την εποχή Του λειτουργούσε .
Του θανόση Πολυμένη
-0 ΖΗΤΗΜΑ της λειτουργίας του του είχε σταματήσει το Νοέμβριο του
Κέντρου Διαλογής Αναακυκλσιμων 2019 , καθς υπήρχαν προβλήματα στη
1 Υλικν ΚΛAY) της ΔΙΑΑΜΑΘ στην διαδκασία ανακήρυξης νέου αναδόχου
περοχή του Δήμου Δράμας έφεpε στην για τη λειτουργία του.
προ ημερησίας συζήτηση θεμάτων στο Σύμφωνα με δηλσεις του γενικού δαΔημοτικό Συμβούλιο της Δευπέρας, ο δη. ευθυντή της ΔΙΑΑΜΑΘ, του Φορέα Δαμοτυκός σύμβουλος της παράταξηςPro- χείρισης Απορριμμάτων της Αν
jpct Δράμα 2020- κ Χρυσοχοδης
Οκ Χρυσοχοδης mησε από το δή -Πρωνό Τίπο- σε πρόσφατα δημοσεύμαρχο Δράμας κ . Μαμσάκο να ενημερ - ματα, μέχρι σήμερα όλα τα ανακυκλ σει το σμα σχετικά με τη λεπουργία του σμα υλικά από το Νομό Δράμας
ΚΔΑΥ Δράμας, αν αυτό λεπουργεί ή όχ
πς λειτουργεί, πόσα άτομα αποσχολεί θης , εν στον σχεδιασμό υπόρχει σχεη ανάδοχη εταιρεία κα αν τηρούνται οι διασμός, όταν αυτό επανεοανήσει τη
Τύπος, από την στιγμή που η λεπουργία
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Σήμερα στο Οργανόγραμμα δεν προλέπονται θέσες
εξειδικευμένου ατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
για τον χειρισμό του εξαπλισμού αυπού . Το νέο Οργανό
γραμμα και η κατάθεση σχετικής μελέτης αποτελούν
απαρατητη προϋπόθεση για να παραμείνει εν ισχύ η πο
λύτιμη δωρεά του Ιδρύματος Σε αντίθετη περίπτωση
ορατός είναι ο κίνδυνος ακύρωσής της. .
Στην ίδια ερτηση , η Δραμινή βουλευτής του ΚΙΝΑΛ
κάνει αναφορά στην ομόφωνη απόφαση του Ιατρικού
Μακεδονίας-Θράκης κ. Βογατή στον
μεταφέρονται στο εργοστάσιο της Ξάνλετουργία του, θα επεξεργάζεται αποΜε το ΚΔΑΥ Δράμας έχει ασχοληθεί κλειστικά υλικά του μπλε κάδου με κ .
πολλάκς με δημοσιεύματα οΠρωνός τροο καπάκ όπως το χαρτί -χαρτόνι
στο Νοσοκομείο της πόλης μας , προκειμένου να εξυπηρετούνται α καρκνοπθείς ασθενείς του Νομού μας α
ιατροί της Δράμας αποφάσισαν αμόφωνα να ζητήσουν
προχωρήσει η δωρεά του την τροποποίηση του Οργανογράμματος του Νοσοκοιδρύματος Σταύρος Νιάρ - μείου , προσθέτοντας δυο θέσες ογκολόγων ατρν και
πέντε θέσεις νοσηλευτριν . Η τροποποίηση αποτελεί το
σε τεχνολογικό εξοπλισμό πρτο βήμα για τη δημουργία του Τμήμαπος, εν όψει μά
χημειοθεραπευτικού τμή- λιστα και των προγραμματισμένων έργων αναβάθμσης
| σελΑη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
χος προς το Νοσοκομείο
λίδου κα δευκρινer
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ - 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα