Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
sanatolh5
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ2020
Έτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής. ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.866
Σελίδα 3
Σελίδα 26
Έντεκα ονόματα
της Λασιθιτικης διαιτησίας,
στους Πίνακες για τη σεζόν 2020-2021
Ποιες οι Προ0πτικές για το λιμάνι Αγ Νικολάου;.
Μια σπουδαία Προσφορά
στον Περιβαλλοντικό Σταθμό Φινοκαλιά
Αναβλήθηκε
η δίκη
για τη δολοφονία
στα Περάμπελλα
Συμπληρνονται φέτος 27 χρόνια λειτουργίας του
Ρεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδο 6
Έκταση γης 12244 τμ
αγόρασε από ιδιτη και
δωρίζει η εταιρεία-Πλαστικά Κρήτης, της οικο Υένειας Λεμπιδάκη , στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης για
να εξυπηρετήσει τις a.
νάγκες του Σταθμού Πe ριβαλλοντικν Ερευνν
στο Φινοκαλιά , nou δια.
χειρίζεται το Εργαστήριο
Περιβαλλοντικν Χημικν
Διεργασιν , του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, αύριο
στις 8.30 το βράδυ , στο γειο Μέχρι και σήμερα, oποία συμμετείχε και η
επιβεβαιωμένο
κρούσμα
στην Ιεράπετρα
Σελίδο 9
Η αξία της δωρεός
Η υπεύθυνη του Σταθ τοποηθεί ειδικη τελετη υπερευαίσθητα όργανα Η ανταπόκριση της οικο - μού , Καθηγήτρια του Τμήπου διοργαννει , ο Δή που χρησιμοποιούνται , γένειας Λεμπιδάκη ήταν ματος Χημείας-Διευθύμος Αγίου Νικολάου , για
την υπογραφή του συμβολαίου και την noρά- Παρά τις προσπάθειες
δοση. του ακινήτου από
την οικογένεια Γάννη Λεμπιδάκη στον πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρή της Στη συνέχεια, θα na . Υης όπου βρίσκεται ο
ρουσιαστεί ο σταθμός στο Σταθμός, η νομοθεσία aΦνοκαλιά από την καθηγή- παγορεύει κάτι τέτοιο,
τρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια του E γαστηρίου κ . Μαρία Κανα , περιουσία στην περιοχή
χίδου ,
στεγάζονται σε κοντέι , θετική και είχε τη συγκε
νερς .
ντρια του Εργαστηρίου
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Σm σελίδο 28
κριμένη κατάληξη
τα τελευταία χρόνια από
το Πανεπιστήμιο Κρήτης
να αγοράσει την έκταση
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
μιας και το Πανεπιστήμιο δε διαθέτει όμορη
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΙΜΗΣΟΚ !!!
Μόνο για σήμερα Τετάρτη
και το Υπouργείο Παι δείας δεν επέτρεψε να
γίνει η συγκεκριμένη αγορά Στην προστάθεια
ΛΑΪΚΗ ΣΤOΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
ΚΑΡΠΟΥΣΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 029/ ΚΛΟ
Το 27 χρόνα
του Σταθμού
ο Σταθμός λειτουργεί να βρεθεί εναλλακτική
στη θέση Πύργος , στο Φι- λύση , αναζητήθηκε με
νοκαλιά στο Πάνω Μερα - πρωτοβουλία της δημομπέλλο , από το 1993. Σ - τικής αρχής Αγίου Νμπληρνονται φέτος 27 κολάου , άλλος τρόπος
χρόνια λειτουργίας του και γι αυτό ο Δήμαρχος
Σταθμού , με συμμετοχή Αντνης Ζερβός απευ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΚΕΡΑΣΙΑ ΕΧΤTRA 2,49 ΚΛΟ
0,996/ΚΙΛΟ
Σκάροι 7,90
& Φαγκρια 7,90
Ο ΔΑΜΟΜΗ ΚΑΓ ΙΚΟΜτα χρόνια που πέρασαν θύνθηκε στην οικογένεια
σε πολλά ερευνητικά Λεμπιδάκη ( η εταιρεία
προγράμματα , πoυ συνέ - Πλαστικά Κρήτης . λει βαλαν στε ο Σταθμός τουργεί το αιολικό πάρο
να εδραιωθεί στη διεθνή στον Βρουχά ) , ηραγμαΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
6945-800 103
ου20411-81.800
Τερόστια γκόμο κοθημερινά φρέσκων ψοριν ono το κοίκα pος| επιστημονική κοινότητα τοποιήθηκε συνάντηση
| oοως κοι τερόστα Υκομα κατεψυγμένων θαλοσσινν nροίόντων
όnως κοκινόψαρα, βοκαλόο , γλα και noλλά όλλο .
ΠΑ ΜΑ ΔΕΤE ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ υKE τT τΕΛΙΑ ΜAΙ ΣΤΟ FACEBOoK o
www.facebook.com/ onuponuaείο Μυλωνόκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗA. 28410 21711
ως σταθμός αναφοράς για το θέμα αυτό το πe
ια την Ανατολική Μεσό- ρυσινό καλοκαίρ, στην

Τελευταία νέα από την εφημερίδα