Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 29.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7406
28 χρόνια
ΠΑΝΤΑΛΗΝΙΑ Η αυξηση των κρουσμάτων φέρνει νέα μέτρα
Σκέψεις για υποχρεωτική χρήση μάσκας
Βορείου Ελλάδος
Αυξημένες οι επιδοτήσεις
Κέρδος έως και Ε7.500
Επραφοαπό την αυξηση επιδοτήσεων για ηλεκτρικά ΙΧ και δικυκλα
ήόν ηςγρς
Παρουσιάζεται εντός της εβδομά δυς ο οδηγός του προγράμματος
για την επιδότηση των ηλεκτρικν οχημάτων . Αυξημένες , σε
σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες , οι επιδοτήσεις . Ποιο θα είναι το
ύψος των ενισχύσεων για φυσικά πρόσωπα , ιδιοκτήτες ταξί και
εταιρείες
Επός της εβδομάδας, σας και αύριο
Τπάρτη, το υπουργεί Περιβάλλον
τος και Ενέργειας ανακοιννει Τον
αναλυτικό οδηγο για το Πρόγραμμα
Κνούμαι Ηλεκτρικά, συνολικού
Προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρ , με
σχοπό την επιδότηση αγοράς ηλεκτΡ
ικν ΙΧ. και δικύκλων και Την αντικα
τέσταση οχημάτων με συμβατικά
καύσμα.
ΕΝΦΙΑ: Απαλλάσσονται και τ 2020
οι Πυρόπληκτοι σε Μάτι και Κινέπα
Την απαλλαγή από ον ΕΝΦΙΑ και για Το 2020
για Τους Πυρόπληκτους στο Μάτι και Την Κινέτ τα (23.07.2018-24.07.2018 ) Προβλέπει ΤροΠολογία Του υπουργείου Οικονομικν .
Συγκεκριμένα, με την Τροπολογία Του ΥΠΟΙΚ Κορινθίας
Ποu κατατέθηκε στη Βουλή Παρατείνεται και
για Το έτος 2020 (ίσχυε για τα έτη 2018 και
2019 ) η απαλλαγή από Τον ΕΝΦΙΑ για Τα
ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφ
έρειας ΑΤΤικής και της Περιφερειακής Ενότητας
σιακν
Με την ΤροΠΟλογία επιβάλλεται 2020,
ειδικό πρόστιμο Περίπτωση
από 10.000 έως υπάλληλοί
την 1η Ιουλίου
καθηκόντων , την
κάλυψη
Πάσης φύσεως μηνιαίων
δαπaα νν δοχν μέχρι να
Επίσης, την κάλΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχλ
Δημοσίων Εσόδω
απουποστούν σωματική κάκωση ή νοσηλείας.
50.000
συμπληρωθεί η
υγείας αποθερα πείας απαιτούμενη, για
να θεμελιωθεί το
στον υπαίτιο Των
σχετικν παρα-βλάβη
βατικν
ξεων . Με την ίδια βάρος Τους κατά
τροπολογία, ανα λαμβάνει η ΑΑΔΕ, εξαιτίας της εκτέαναδρομικά από
Σταϊκούρας
Την Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση δόσεων
στεγαστικν δανείων
πρά- λόγω επίθεσης σε
κατά Το Ποσό Που
δεν καλύπτεται δικαίωμα
από κύριο ή ιδιωΤικό φορέα ασφάλισης
της μηνν, εφόσον
αναρρωτικής αυτή δεν έχει
άδειας, Πραγματι κή δημόσια υπηρτη διάρκεια και
συμπληρωθεί.
λεσης Των υπηρε2η
Created by Universal Document Converter