Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
"Δήμος Πρότυπο"::
Σελία 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Περί παιδικν
Μερική δικαίωση της παράταξης χαρων ο λόγος ..
"Αγάπη για την Ξάνθη μας"
από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
14 κι αυτές!!
Με δελτίο τύηου η 'Αγann για την
Ξάνθη μας, μας ενημερνει
ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Αγάπη.
ΤΜε την anό 24/07/2020 anόφοση του
Συντονιστή Αnοκεντρωμένης Δοίκnoης
Μακεδονίας-Οράκης ΑΔΑ ΩΤΨΟΡ .
Και σήμερα
Παζάρι
για την ΞΑΝΘΗ
των μελν της noράτοξης μας κατά της με
ορθ 48/2020 απoφoσης του Δημοτικού
Συμβουnίου Ξάνθης
σβλιικής Asιτουpγaς της Δημοτικής Αρ .
χής με tην anοδοχή ομαδικού εκπρόθε
σμου . ma ως naρουσίας μος στη σχευ
κή ουνεδρίαση
Σε neioμo των όσων μος ήθεaν να συναγείαζόμαστε με το Δήμαρχο και το ουνοδυσομό του - συτόν
τον διο το Δήμαρχο noυ μας στεφάνωσε με το χαροκτηpιομό"κnnoupo μουλλοδο5ας όταν τον ελέγδα
ΔΡΟΜΕΑΣ
ΒΡΑΚΗΣ.
mtωματικού κέντρου ro εν hόγω κείμενο κοομί ακόμη και oήμερο την εnίoημη ιστοοεηδα του Δήμου
Σελίδα
Ερτηση" για την Πιθανή χρήσn
του "Αμοιριδείου
ως Παράλληλη υγειονομική δομή
για νοσηλεία περιστατικν
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Εκδρομή στην Σαμοθράκη
Παρασκευή - Κυριακή 31 ιΟΥΛ- 2 ΑΥΓ 202
COVID-19
Σάββατο 18-Ανάβαση ΣΑΟΣ
Τράφει ο Λαυρέντος Αναστάσιος
Σκηνικό κρίσης στη Μεσόγειο
για να συρθεί η Ελλάδα
σε διάλογο εφ ' όλης της ύλης
< Τα πάντα
Ταπάντα όλα "
Ένα γλυκό
για .το ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ
ΤΟ ΚΑΤΙ ΑAAΟ
Ζαχαροπλαστείο το " το κΧτ ο" Ξάνθη
ΤΟ ΚΑΤΙ ΑλλΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα