Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ρuτής -Νικάλaος Καpαθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον 1. Στυλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)"Αp. φύλλου 6880-12.162
0.50 ε
Η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας
του Χαμόγελου του Παιδιούν στη Δράμα
Διεκπεραίωση πέντε διαδικασιν
σε 38 δήμους μέσω βιντεο κλήσης
Σταθερή οικονομική
Επιβεβαινεται
το ρεπορτάζ του n.Τν
L. Μακρή: Εστω και
ένας ασκός αίματος ,
είναι πολύπμος για
να σσουμε ζωές
στήριξη στο Φεστιβάλ
myKEP live
Η Δόξα
αλλάζειν χέρια
και στο ΚΕΠ
Ταινιν Δράμας σύμφωνα
του Δήμου Δράμας
με τη νέα 3ετή σύμβαση
Σύντομο ιστορικό
Επιστολή των Επιμελητηρίων Δράμος-Καβάλας προς την κα. Μπακογιά νη
<Η Περιφέρειά μας είναι
Αν. Μακεδονίας-Θρά κης
και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστείν
Δηλσεις του αντιδημάρχου Οικονομικν Δράμας στον Π.Το
Έρχονται οι πρτες πεζοδρομήσεις
επί της πλατείας Ελευθερίας
και της οδού Χελμού στη Δράμα
Καβάλα >
Εύλογη ανησυχία σε Δράμα
> Παρόμοιες πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν
δημιούργησαν ενδοπεριφερειακές ανισότητες
Σύστημα ελέγχου στάθμευσης μέσω λογισμικού αναζητά ο Δ. Δράμας
Ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας στην εποχή του Covid-19
-o ΠΡΟΒΛΗΜΑ
της πιθανής
ανάπτυξης ενδοπεριφερειακν
ανσοτήτων στην
Περιφέρεια Αν . Μακεδονίας-Θράκης
μετά από την
δρυση της Διακομματικής Kοowοβουλευτικής Επιτροπής
για την Ανάπτυξη
της Θρόκης, τονζουν σε επιστολή
τους τα Επιμελητήρια Δράμας και Καβάλας
Οι πρόεδρα των δύο Επμελτηρίων , των περοχν της Δράμας και της Καβά
Δράμας κ . Γεωργιάδης και Καβάλας κ λα Σε όλλο σημείο τοίζεται ότι είνα
Δέμπας , με εnστολή τους προς την πρό - σαpές πως η Περpέρειά μας είνα Αν.
εδρο της Δακομματοής Κανοβουλευτ Μακεδονίας και Θράκης και ότι έτσι πρέκής Επτρατής για την Ανάπτυξη της m να αντμετωπιστεί.
Θράκης , κα Μπακογάνη, επισημαίνουν
διαίτερα τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύφουν από αυτή την Επ- παb ή Ένωση αναγνωρίζει την Περιφ
Του Θανάση Πολυμένη
HΑ Το ρόο της Δη μοτυκής Αστυνομίας
στο Δήμο Δράμας
στην εποχή του Covd -19.
για την ανάγη ενός νέου
συστήματος μέσου λογ.
σμκού για την ελεγχόμενη
στάθμευση , αλλά και για
τις πεζοδρομήσες που
έρχονται, μιλάει στον
.Πρωνό Τύπο- ο αντιδή μαρχος Οικονομικν του
Δήμου Δράμας , κ . Γιάννης
Εφραμδης
Οκ Ερραμίδης, σημει
νει μεταξύ άλλων ότι το
σύστημα με τς κάρτες
στην ελεγκόμενη στάθμευση έχει ολακληρσει
πλέον τον κύκλο του και
αναζητεπα ένα νέο σύγχρονο λογσμικό μέσω του αποίου η στάθμευση θα γνe - ησε πάνω από 3.000 επισκέψας σε σττια, βοήθησε πάρα
ται πο εύκολα για τους οδηγούς.
Επίσης τις επόμενες ημέρες ξεκνούν και οιπρτες πε ρακτήρα , στο κυκλοφορακό , με παρεμβάσεις της μέσα
ζοδρομήσεις επί των οδν Χελμού καιγύρω από την πλα - στην πόλη σε ότ αpορά την κάνηση των οχημάτων , σε
τεία Ελευθερίας, στε να δοθεί περιοσότερος χρος στο ελέγχους με τραπεζοκαθίσματα, άδεες λεπουρίας καν
περπάτημα και στο ποδήλατο και γενικά η Δράμα να μετατραπεί σταδιακά σε μα σύγγρονη πόλη .
Δημοτική Αστυνομία
Αναφερόμενος στη Δημοτική Αστυνομία ο κ Εφραιμί νέες θέσeις και θα μπορέσει να στελεχωθεί καλύτερα
δης , επισημαίνει ότι σήμερα ασκεί έναν πολύ ιδαίτερο Βλέπουμε μια κνητικότητα όσον αφορά αυτό τον τομέα .
ρόλο στην κανωνιή ζωή της πόλης πέρα από το κυκλο - γιατί δεν είναι μόνο στη Δράμα που έχουμε λίγα άτομα
Δράμα
Ξάνθη
Ροδόπη Έβρος
Καβάλα
Σαμοθράκη
Θάσος
eν δυστυχς υπήρξε αποβιαμηχάνιση
Σημεινουw μόλιστα, ότι, ο Χάρτης των
Περpeρeιaκν ενσχύσεων στην Ευωρe AMΘως μία ειαία οντότητα και ως
πολύ μέσα στα πλαίσιατου Covid -19 με ενημερωτικό χα
Στην ειστολή των δύο Επιμελητηρίων , κανή παρουσία στις πολπικές κρατικν
αναφέρεται όι η σύσταση Διακομματι- εισχύσεων , από τα κονοτικά λαίσκα
κής Επτροπής για την ανάτυξη μιας πριοχής αποτελεί θετική πρωτοβουλίο , , Η πιστολή
τονίζεται όμως δαίτερα , ότ , πολαιότε
ρες προσπάθεες, ούτε την προσδοκ- ρίων Δράμας και Καβόλας έχει ως εξής:
μενη ανάπτυξη της Θράκης έφεραν,
αλλά και των ειδικν κνήτρων
Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για μια ακόμα υποστελεχωμένη υτηρεσία: Η στελέχωση είναι μικρή eέλουμε
να πιστεύουμε ότι με τα νέα δεδομένα θα πρακύψουν
Ολόκληρη η επιστολή των Επιμελητησελ.7η
φοριακό και τονίζει ιδιαί- στη Δημοτυκή Αστινομία . Οι ργανικές θέσεις είναι 30
τερα ότ , δεν είναι μόνο ασχέτως αν έχουμε μόνο 10 άτομα στο Δήμο Δράμας
εισπρακτικός ο χαρακτήρας της Βoηθάει σε πάρα ράς του κράτους να ανοίξει η διαδικασία για προσλήψας
πολλά πράγματα Για πα - στε α μπορέσουν και αυτοί να αποδσουν καλύτερα
ράδειγμα στο γνήσιο της αποτελέσματα στο σύνολο των υπηρεσν των οποίων
υπογραφής πραγματοποί προσφέρουν..
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Ο δος διαβλέπει ότι eυπ ρχει μια δάθεση από πλευ Νέες υπερούγκρονες υπηpeoiες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πόκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ-18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα