Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 28.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7405
28 χρόνια
ΠΑΝΕΑΛΗΝΑ Στις 29/7 η δημοπρασία 6μηνων εντόκων
Ελληνικό Δημόσιο:
Βορείου Ελλάδος
<Νταντάδες της γειτονιάςν:
Της γειτονιά
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ:Βαρύς ο
πέλεκυς σε όσους
ασκούν σωματική
βία στους
ελεγκτές
Έρχονται με χρηματοδότηση
Στόχος είναι η ανάπτυξη και την πιλοτική εφιρμογή ενός συστή
ματος εξυπηρέτησης γονέων για την φύλαξη των Παιδιν τους στο
Πρότυπο δράσης Που υλοποιείται σε άλλες χρες , 0 επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου.
Εεκινάει ο σχεδιασμός και η
πλοτική εφορμογή της δρά
σης "νταντάδες της γεπο
νάς για την σότητα στην
εργασία και την υποστήριξη
της θέσης των γυναικν
στην αγορά εργασίας
Νέοι γενικοί διευθυντές στην ΑΑΔΕ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την επιλογή Τριν έμπειρων στ λεχν της ως επικεφαλής Τριν Γενικν Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Διευθύνσεν της Η επιλογή έγνε μέσα από
την Προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Αναλυτικότερα: Γενική
Φορολογικής Διοίκησης Βασιλική
Ηλιοπούλου
και Οργάνωσης Ευθύμιος Σαίτης
Υποχρεωτικό
τεστ σε όσους
Διεύθυνση Γενική Διεύθυνση Οικονομικν Υπηρεσιν
Ιωάννης Καββαδάς
ερχονται αεροπορικς από
ΒουλγαρίαΡουμανία
Την αξιολόγηση αξιολόγηση της επίπεδο
διακ- Πρόθεσμες προο-χρέος διαμορυβέρνησης, πτικές ανάπτυξης φνονται
το Ελλάδας αντασε
ελληνικό αξιόχρ- νακλά τα υψηλά καταγράφει είναι αδύναμες υπερβολικά
εο διατήρησε η επίπ εδα
Fitch σε έκθεσή κεφαλήν εισοδή-επιδόσεις
της το βράδι της ματος Που υπερ-σχέση με Πολλές κόκκι νων
Παρασκευής, βαίνουν
διατηρντας και
το θετικό outlook υς όρους σε βαθμίδας.
για την αξιολόγ- χρες
ηση . ΟΠως αναφέρει ο οίκος , η
κατά υψηλότερες καταγράφεται υψηλά επίπεδα .
μεγάλος όγκος
Ενας στους τρεις
Έλληνες θα κάνει
διακοπές φέτος!
κατά χρες κάτω της δανείων
Πολύ Τους μέσο- επενδυτικής Τραπεζικό τομέα
εν Τόσο
χρέος γενικής
αξιολόγηση BB
και ΒBB , εν σε
Από την άλλη κυβέρνησης όσο
Πλευρά, οι μεσοκαι Το εξωτερικό
Created by Universal Document Converter