Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων δεν θα λειτουργήσουν
μέχροι τέλη Αυγού στου
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5775 Τρίτη 28.07.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Νέες κατασχέΣύστημα εξη τηρέτησης γονέων
Οσικος πιστοληττικής αξιολόγησης
>>> Τελ.
>>> Τελ
σεις ειδν
παραεμτορίου
Bρχονται οι ταντάδες της γειτονιάς
μέσω ΕΣΠΑ
Fitch για ελληνική οκονομία: Προβλέτει ύφεση
79% αλλά ανάκαμψη το 2021
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
ανακοιννει την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δρα
στηριότητα των μηχανισμν
έλέγχου για την αντιμετπι
ση του παράνομου εμπορίου
στο σύνολο της επιχράτειας:
1) Κατά το χρονικό διά
στημα από 20.07.2020 έως
και 26.07.2020 πραγματοτο
ήθηκαν
έλεγχοι και βεβαιθηκαν 33
παραβάσεις.
συνολικά
2) Σε συνεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία , τη
Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και
την συνδρομή των τπικν ,
δημοτικν και περιφερειακν, αρχν , οι επιχειρή
σεις του ΣΥΚ.Ε.Α.Α.l για
την αντιμετπιση του παρά
νομου εμπορίου έλαβαν
χρα σε Αττική , Θεσσα
λονίκη και Κοζάνη.
Επίπεδο ρεκόρ
Ο χρυσός έφτασε σήμερα στοσύνης τους σε έναν πόρο
στην τιμή-ρεκόρ των 1.930,48
δολαρίων ανά ουγγιά , επιβε - αλές καταφύγιο σε περιόδους
βαινοντας την ιδιότητα του
περιουσιακού στοιχείου που
αποτελεί ασφαλές καταφύγιο κής χαλάρωσης που αποράσιεν μέσω της πανδημίας του
κορωνοϊού,.
υποχρηση της συναλλαγμα- χεντρική τράπεζα των ΗΙΑ
τικής ισοτιμίας του γομίσματος των ΠΑ συμβάλλει στην
αύξηση της αξίας του. Η τιμή ακόμη ελκυστικότερο τον
του χρυσού , η οποία ανεβαίνει πάνω από 10 στις
αγορές της Ασίας , ενδέχεται ράζεται στο δολάριο , είναι
προσεχς να
φράγμα των 2.000 δολαρίων, χοησιμοποιούν
σύμφωνα με αναλυτές . Την νομίσματα . Το προηγούμενο μηχανν , επιστρατεύει πρό - βατν.
εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοϊού δεν σταματά να
επιδειννεται
που αποτελεί προαινιο ασφ
3) Επιβλήθηκαν πρόστιμα
συνολικού ύψους 22,400
που αφορούσαν σε παραβά
κοίσης.Όπως αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα μέτρα ποσοτιΤαμειακές μηχανές-μαϊμού που εκδίδουν απλά χαρτάνια που μοιά
ζουν με αποδείξεις, παράνομα λογισμικά που κπειράζουν τους
φορολογιούς μηχανισμούς και σβήνουν συναλλαγές και ημερήσιοuς τζίρους , αλλά και έχδοση δελτίων παραγελίας χωρίς να κόβονται στη συνέχεια οι νόμιμες αποδείξεις, είναι τα πιο συνηθισμένα
κόλπα που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι μέσω ταμειακν για να
φοροδιαφεύγουν και να βάζουν στην τσέπη τον ΦΠΑ που εισπράτ
τουν από τους πελάτες τους.
να λάβει η
Reserve , η ομοσπονδιακή
Κανόνων
Federal
Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων
Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ), του
υπαίθριου
(ν.4497/2017)
ν.4446/16 που αφορά στη
χρήση τερματικού αποδοχής
καρτν και μέσων πληρωμής
με κάρτα (POS).
Υπηρεσιν
ωθούν προς τα κάτω το αμερ
ικανικό νόμισμα , κάνοντας
εμπορίου
χρυσό . Πάντως , καθς η τμή
του πολύτιμου μετάλου εκΤο υπουργείο Οικονομικν , επιχειρήσεις , που μπορούν
επιχειρντας να βάλει φρένο να φθάσουν μέχοι και τους 20
στη φοροδιαφυγή μέσω πειραγμένων
συχνά ανριβότερος για όσους
μήνες , κλειδνοντας παράλ
ταμειακν ληλα τους ΑΦM των παρασπάσει
4) Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 208 τεμάχια
ειδν παρεμπορίου και 225
κιλά οτωροκηπευτικν , τα
οτοία διετίθεντο παράνομα
στιμα-φωτιά και λουκέτα στις
κατάσταση ιστορικό ρεκόο της τιμής του
χουσού ήταν τα 1.921,18
δολάρια ανά ουγγιά και είχε
πολλές καταγραφεί τον Σεπτέμβριο
χρες , οι επενδυτές μοιάζουν
να δίνουν την Ψήφο εμπιστην αγορά.
του 2011.
Created by Universal Document Converter