Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με το ασκήπτρου του Πρωτα Ολητή
γύρισε ο Ν.Ο.Ι. απ' το Πανελλήνιο
NΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Τρίτη 28
Ιουλίου 2020
Αρ. Φύλλου 6625
Τμή 0,606
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΝΗΠΕΤΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iagones.gr
ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΟ ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΕΝΔΕΚΕΟΜΕΝΟ ΟΓ..ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΑ ΗΠΑΡΟΥ
Βράβευσε τους Ηπειρτες
που διακρίθηκαν στην
Μαθηματική Ολυμπιάδα
Η Συνεταιριστική Τραne zα Ηnelpου
όρι της μεταφοράς
αναγνωρίτοντας τη σημαντικη επ τυχία των τρων αριστούχων HnEi
στην 37η Ενικη Μαθηματικη Ολυμπάδα ο Αρχιμηδης. διοργανωσε
τελετή Βραβευσης την Παρασκευη
24 ΣεπτεμΒρου 2020 απονεμοντς
τους χρηματικά tnα Βλα
αaητν nου διακρίaηκαν
ΣΕΛ. 4
ΑΚΤΙΟ-ΑΜΒΡΑΚΙΑ
Η Μυτιληναίος αναλαμβάνει την εργολαβία-σκούπα
Αγκαλια ηλεον με την εργολαβίασκουπα nou ολοκληρωνει τον
aSονα Ακτιο-Αμβρακία tίvα η εta
ρεia Μυτιληναloς κσθς σύμφωνα
με Πληροφορίες του ypodomescom
hταν η μοναδική Πoυ Προσλaε και
ανανέωσε την ισχο της προοφορά
της για το μεγαλο tργο . Η χρονική
Προθεσμία ανανεωσης της 1σχς
των Προσφορν για την noλοκρο τη εργολαβία - σκούπα ξnveυσε την
nεpασμένη εβδομάδα
ΣΕΛ. 5
Ο Δήμος Ιωαννιπόν καλείτα
τα πληρσειτις σκολικές
Δ6nKε λύση στο θεμα των σχολκν τροχονομων , με τponoλογία
του Υπουργε ίου Εσωτερικν στο
νομο για την ιδιωτικη εκπαιδευση .
Σήμφωνα με την τραnολογία , οι
τροχονόμοι θα napoυν την anοΣn
μίωση και για το διάστημα της
καραντίνας, onoτε και hav κλειστα
τα σχολεία. Η ροθμιση έχει αναδρομικη ισχο αn 1n Μαρτίου . ΣΕΛ. 2
Προτεραιότπτα του Υπουpγείου Περιβάλλοντος είναι η αλλαγή της ατzέντος και ου θεσμικού πλασίου διακείρισης απορριμμά
των ις χρας και κάε τι άλλο φαίνεται όυ έπεται .
ΣΕΛ. 5
Συνεχίζεται η απεργία
στο Δήμο Ιωνιτν
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΒΟΛΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΟΠΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
|Με όχημα
ΕΥΘΥΕΣ ΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΤΟ ΣΥΜΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ην γαστρονομία
της Ηπείρου
Εισαγόμενο κpούσμα
από mν Aλβανία
στο ΠΙΝΠ
Στον τοηο μόνμης κατοκΙας της ,
στην Αλανία ntστρεψε η γυνακα
Ποu Βρεθηκε θετικη στον Covid-19
στο Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο
Ιωαννίνων.
Η γυναίκα είxε ταξδεμε το πρωί
του ΣαβΒατου aπo την χρα της
συνοδεοντας τον Yιo της
τελικό Προορισμό την Γερμανία.
Το μεσημέρι αισθαν aηκε έντονες
ενοχλησεις στην κολια και απευ 8υνaηκε στο Πανεπι στημιακό Νοσοκαμείο Ιωαννίνων .
Με Πmyη εμηνευσης την μετακνούμενη
| κτηνοτροφία , τα naραδοσιακά υροκο καθς κα τους τοrκoύς olους της
|αno την Περιφέρει Ηnelpou το μηνα!
| Lούλιο ένα γαστpονομικό ταβ& με
αφετηρία α Ιωάννινα (7 lουλίού και
| ενδιάμεσους σταθμούς το Μέτσοβο κα
| κορυφωθηκε στη Θεσσαλονικη στις
| 16 Ιουλιου 2020.