Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εις την
Αγίαν
Σοφίαν
Μια άλλη
αισθητική στο
ΕΛΔΥΚ:
Ημέρα
μνήμης
E 15,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ
Πopooευή 24.7.30 20
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕBEΝΩΝ
ehehhtvω 22, Γρεβενά Tnh. 2462 097 77 2, Fax 2462 097 773 j ema3: Chronkedαασnet.gr
Μέγα το της Θaλόσσης Κράτος
Στούρos Χp Καραγκούνns M.D.
Μoιευτήραs - Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Μαρνα βά 1Αρs άραφος
(Εμποpικό Ελιμεία)
TR: 51 100 Γρεβενά
Τnλ.. 24525 02146
Eniίyovτa 6944 285705
rwANΕ-ΕΡΑ ΜΟΡΟΗΣ ΕΘNIΚΗΠ ΑΝΤΙΣΤΣΕ Ω 30
Τr.: 20620 28964-28520 25214