Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπεl να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ
ΕΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΜΤΑΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
DANΩΑΠΟ ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟ ΜΜΥΡΙΟ ΤΑ ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ
δρόση σηείpας έρευνα.
διαρρηκτν nou
δραστηριοUooντον στην στηματικν διαρoήξεων .
Πρέεζα και tmv εupuτε . κhonoν , Αnό την οστυμόδος , σε βόρος των οnofwv σνηματίστηκε κα κουργηματτκού καpακτή
Το μέλη της σnεipoς εν
για σύστοoη κα ουμμεεια Πpe, θrκαν τα στοεία τουτό . μόδα καθς και διακεκρ .
βεζας μετά anό noλuun- ττος 9 ημεδαην , με
vη και εμηεριστατωμένm hν της εyκλnματικήςο.
Το Πιο ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης
στην Ελλάδα και την Κύπρο
BMnpi γλνο από w Πρθυπουργό Κυράνο Μητοτήνη ||ipοσε σο Εεκλwko Εμποκλ Ματρνγμο σα ελιντά
Σκληρή γλσσα anό τον Πρωθ .
nouργό Κυριάκο Μητσοτάκη για
την Τουρκία στο μήνυμά του για!
την επέτειο anοκατάστασης της Δη-!
μοκρατίας
par nou έxει στηθε δέχεται η Τουρκία , npοκειμ
Ινου να σταματήσε ενέργεες nou δυνομτζουν.
|ο κniμα στην Ανατολική Μεοoγειο και , κυρίως.
να μην ηpοκωρήσε στις tρευνες νόο νοτουτ.
Ιστορική
βεβήλωση...
χαρακτηρί .
Πapooκευ κας n Αγα
χή στην Αγιά
Σοφιά από
τον Τούρκο
ς να το
Οnoς αναμένονταν , ξω από την Μe
γάλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταδες Τούρκοι.
p στη σελ.