Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
agge lia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1Ο170-ΕΤΟΣ 36ο - ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ-ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΙΣΤΟΡΙΑ 1500 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΣΟΦΙΑΣ ΒEΒΗΛΩΘΗ ΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Πρόσληψη
1.209 ατόμων
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, YΕ
σε νοσοΚομεία
Σελ. 4
ΤΟ ΠΡΩΤΟ
Η Αγιά Σοφιά δεσπόζει στην Κωνσταντινούπολη και είναι το πρτο κτί.
σμα που υποδέχεται τους επισκέπτες, καθς εισέρχονται από την Προ -μελιθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ. όταν μετέφερε την
ποντίδα . Στέκει εκεί αγέρωχη εδ και 1.500 χρόνια , προκαλντας δέος πρωτεύουσα της παραπαίουσας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Ρ
στους απανταχού Ορθόδοξους , υπενθυμίζοντας το μεγαλείο της Ορθο - μη στην Κωνσταντινούπολη. Η ανέγερση του ναού ολοκληρθηκε από
δοξίας και τον πόνο και τον διωγμό που έζησαν οι Χριστιανοί από το
τουρκικό κράτος .
Ο πρτος ναός της Αγίας Σοφίας, τύπου ξυλόστεγης βασιλικής , θε
ΕΞΑΜΗΟ
Έκρηκτική
αίξηση 150%
τον γιο του Κωνστάντιο και τα εγκαίνια έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου 360
μ.Χ. .
Σελ . 8
online Πωλήσεων
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
των σούπερ μάρκει
Πριν την "αυλαία" 4
στη βουλή
νομοσχέδια
Σελ. 5
Σελ. 3
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚ
Χαμηλά πρόστημα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Νέο Πρόγραμμα
ύψους 850 εκατ.
ευρ απότο
φθινόπωρο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟHΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ COVID-19
και σρεία ελέγχων οrγmon
Χορήγηση επιδομάτων
σε 2,78 δισ. φτωχούς
Σελ. 6
Σελ. 2