Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
Συνεχίζονται στην Ξάνθη
οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι
για τον ιό covid-19
Ανακοιννουμε τον προγραμματισμό δειγ
ματοληπτικν ελέγχων για τον ιό οoνiα - 19:
Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020
Στο 30 χλμ Ξάνθης-Καβάλας drive through
|συνεργείο σπό 09.00π.μ. έως 12.00.
Τρίτη 28 Ιουλίου 2020
Στο 30 χλμ Ξάνθης -Καβάλας drive through
συνεργείο από 09.00n.μ. έως 12.00
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Ο Αντερφεραάρχης ΠΕ Ξάνθης
Υπερσύγχρονος Μοριακός Αναλυτής Ανίνευσης οvία-19
Βετουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
Ανακοίνωση της διοίκησης
, εμπειρία του κορονοίού στην Εnoδα όno το Πρoηγούμενο διάστημα , μας έφερε αντιμέτω .
| Ποuς με nολλές προσκλήσεις και ηρωτόγνωρες καταστάσεις Ειδικά οι κάτοικοι του Νομού
1Εάνθης, αντιμετωηίσαμε σε εντονότερο βαθμό την Πανδημία, με noλλa κατ αναλογία θετικά
κρούσματα και θανάτους.
Το Γενό Νοoοκομείο Εάνθης συγκριτκά με Προηγούμενες nepιoδους και νοοοκομεία anωv nεροχwν , 6έχθη
κε τρομερή επιβόρυνση σε όγκο ιστρικής υnοστήρίξης της κονότιτας. Εrίoης nόyω της ιδιότητας του , αποτέΠεσε
το σημείο αναφοράς της υγειονομικής κάλυψης του Νομού , αλλd και όλων των ενεργειν Πpοετοι,
μασίας , nηηροφόρησ unoστήρίξης και αντιμετηιοης της nανoημίας
Ιός του Δυτικού Νείλου:
Από τα 6 κρούσματα στην Ελλάδα,
τα 5 είχαν σοβαρές επιπλοκές
Ανεβαίνουν Τα κρούσματα του ού του Δυτικού Νείλου στη χρα μας , με τα 5 από τα καταγεγραμμένα μέχρι σήμερα περιστατικά , να εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η εβδομαδιακα αυτη αναφορα του ΕΟΔΥ για τη λομωξη απο τον ο του Δυτικου Νειλου (ΔΝ) αν φέρει εξι κρουσματα λομωξης απο τον ο του Δυτικου Νεύλου στην Ελλαδα, εκ των οποων τα πεντε παoξεα χαλαρη παραλυση) και ενα (1) εε ιος εκδηλωσεις (εμπυρετο νοσημαν δεν εe.
εκδηλσεις αno το ΚΝΣ
ΣΕΛΙΑΑ Ι6
Εκδοση του Ηλεκτρονικού
Μητρου Περιφερειακού
και Τοπικού Τύπου
Συγκροτήθηκε
η Διακομματική
Κοινοβουλευτική
Επιτροπή για την ανάπτυξη
της Θράκης
Συμπεριλαμβάνεται και ο " ΑΓΩΝΑΣ"
Το Ηλεκτρονικό Μητρο Περιφερειακού
και Τοπικού Τύπου συμβάλλει στην αντικειμε
νική και διαφανή διαδικασία καθορισμού των
|εφημερίδων Που μπορούν να καταχωρούν
κρατικές δη μοσιεύσεις
Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 , εκδόθηκε.
Ισυμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3548/2007,
oπως τροποnοήθηκε με τον ν . 4487/2017 και
Αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια η απόφαση του προέδρου της Βουλής για
τη συγκρότηση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης .
ΣΕΛΙΑΛ 3 χυε , η anoepaση καταχρισης nεριφερεια.
"Τα Πάντα όλα"
Ενα γλυκό
για το ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
κν και τοπικν εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό
Μητρο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου
για το έτος 2020.
Πρόκειται για 224 εφη μερίδες, από τις
οποίες οι 1 10 είναι ημερήσιες (102 περιφε ρειακές και 8 τοπικές ) και οι 114 είναι εβδομαδιαίες (100 περιφερειακές και 14 τοπικές).
Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην
στοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοι-Τα πάντα όλε
Ζαχαροπλαστείο το " KAΤΙ ΑΑAΟ" Ξάνθη νυνίας και Ενημέρωσης όπως και στην πλατ
φόρμα ο-onmoris

Τελευταία νέα από την εφημερίδα