Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ταμειακό "μαξιλάρι" 32δισ. για μία διετία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ u
Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 | τιμή: 1,30
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.281
Ταμειακό μαξιλάριν
32 δισ. για μία διετία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τρία βήματα για τη χορήγηση
δανείων σε επιχειρήσεις
Μετά τα μέτρα του Περασμένου Απριλίου για
τη στήρίξη των τραπεζν, στε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων στην πραγματική
οικονομία (νοικοκυριά και επικειρήσεις), η Κομ σιόν πρότεινε χθες μια νέα δέσμη μέτρων,
αυτή τη φορά για τη στήριξη των ευρωπαϊκν
επιχειρήσεων από τις κεφαλαιαγορές. σελ. 2
Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της απευθείας Πρόσβασης στις αγορές
Εισαγόμενα μεταχειρισμένα Ι.Χ.
Πς θα επιβάλλεται
το περιβαλλοντικό τέλος
Τη διαδικασία επιβολής του περιβαλλοντικού
τέλους στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα Παλαιάς τεχνολογίας καθορίζει εγκύκλιος
της ΑΑΔΕ. Το ειδικό τέλος κυμαίνεται από
1.000 έως 3.000 ευρ για τα L.X. επιβατικά
αυτοκίνητα και από 3.000 έως 5.000 ευρ γα
τα φορτηγά. σελ. 7
τα όποια σχέδια για πρόωρες αποπληρωμές χρέους, συνολικό ύψος του νέου δανεισμού το 2020 Πάνω
αλλά και να υπάρξει τουλάχιστον μία ακόμn προ
Αποφασισμένη να διατηρήσει τα ταμειακά διαθέσιμα της χρας σε επίπεδα υψηλότερα των 3032 δισ . ευρ , όχι μόνο για ολόκληρο το 2020, αλλά σφυγήν στις αγορές μέχρι το τέλος του χρόνου , χρημάτων από τις αγορές για φέτος . Εννοείται ότι
και για την επόμενη διετία , Προκειμένου να δια - χωρίς να αποκλείεται και δεύτερη ανάλογα με τις
σφαλιστεί το νούμερο ένα κεκτημένο-αυτό της
απευθείας πρόσβασης στις αγορές , είναι η κυβέρ
vηση . Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται n απόφαση είναι πιθανότατα μέσω νέου ανοίγματος υφιστά - Υράμματος SURE, που αναμένεται να χρηματοδοτήσει
να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα
οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων, να αναβληθούν ότι θα αποτελέσει την καλύτερη λύση, θα φέρει το
από τα 8 δισ. ευρ , Που ήταν ο στόχος άντλησης
σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα όποια χρή
ματα Προέλθουν απότηv ΕυρΠη υπό μορφή δα ταμειακές ανάγκες Που θα δημιουργηθούν. Ακόμn
και μία έκδοση να γίνει μέσα στο 2020η οποία θα νεισμού (όπως, για παράδειγμα, οι πόροι του Προ
έστω και εκτων υστέρων το Πρόγραμμα Συν-Εργασίαν για την τόνωση τmς απασχόλησης ) . σελ . 5
μενων εκδόσεων ομολόγων, καθός αυτό κρίνεται
Σούπερ μάρκετ
Δυναμική ανάπτυξη
των online Πωλήσεων
Νέος κύκλος για τα 500 εκατ.
του αναπτυξιακού νόμου
Σταθεροποiπτικά , κοντά στα περσινά επίπεδα .
κινούνται οι Πωλήσεις των σούπερ μάρκετ τις
τελευταίες εβδομάδες, αν και διατηρούν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης από την αρχή του έτους ,
σύμφωνα με στοκεία της IRI. Καταγράφεται
επίσης η υστέρηση ορισμένων τοπικν αγορν λόγω έλλειψης τουρισμού, εν την ίδια
στιγμή Παραμένει δυναμική η ανάπτυξη του
online καναλιού, με ρυθμό 150% , σύμφωνα με
έρευνα της Convert Group. σελ. 14
Ημόχλευση θα ανεβάσει το Ποσό στο 1,5 δισ.
Τη δυνατότητα να υποβάλουν δηλαδή την 1η Αυγούστου, θα
τις αιτήσεις τους στον νέο κύκλο ξεκινήσει η νέα Περίοδος υποπροσκλήσεων των καθεσττων βολής ατήσεων, Που θα διαρκέ
- προγραμμάτων του αναπτυξιακούνόμου v. 4399/2016 Ιενική Σύμφωνα με το υπουργείο Ανά
Επιχειρηματικότητα και Επ- Πτυξης και Επενδύσεων , η μη
χειρηματικότητα Πολύ Μικρν Παράταση των καθεσττων και
και Μικρν Επιχειρήσεων , Που
ξεκινά από την 1η Αυγούστου,
θα έχουν οι ενδιαφερόμενες επ τηyγρήγορη αξιολόγηση των επενχειρήσεις που δεν Προλαβαίνουν δυτικν σχεδίων Που απούνται
τις Προθεσμίες . Ο υφιστάμενος ενισχύσεις στο πλαίσιο του ανακύκλος (κλείνειω στις 31 Ιουλίου
και, όΠως ανακοίνωσε το υπουρ φθεί υπόψη ότι κάθε ευρ από
γείο Ανάππυξης και ΕπΠενδύσεων ,
δεν πρόκειται να δοθεί Παράταση . μέσο όρο τρία ευρ, το Ποσό υποΑπό την επόμενη μέρα, ωστόσο , λογίζεται στο 1,5 δισ .σελ. 4
σει έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.
Γεράσιμος Θωμάς
Από το υπ. Περιβάλλοντος
στην DG TAXUD
η έναρξη του νέου κύκλου αιτή
σεων θα έχουν ως αποτέλεσμα
Την Παραίτσή του υπέβαλε ο Γεράσιμος
Θωμάς από τη θέση του υφυπουργού Περ βάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για α
θέματα Ενέργειας και Φυσικν Πόρων , καθς
αναλαμβάνει γενικός διευθυντής της Γενικής
Δεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής
Ένωσης της Κομισιόν (DG TAXUD) . σελ . 11
Παράστασ-ύβρη στον παγκόσμιο Πολιτισμό
Πυξιακού νόμου. Ωστόσο, αν ληΕπικοινωνακή Παράσταση-ύβρη Προς την Παγκόσμια Πολιτιστική κληρονομιά έδωσε χθες ο Ταγίπ
Ερντογάν κατά την Πρτηm λετουργία της Αγίας Σοφίας ως μουσουλμανικού τεμένους, Προκαλντας νέα διεθνή κατακραυγή. Απόδειξη αδυναμίας, όχι ισχύοςχαρακτήρισε ο Κυρ. Μητσοτάκης τη
συμπεριφορά Ερντογάν , εν η κατάσταση στο Αγαίο βαίνει προς αποκλιμάκωση. σελ 17
τον αναπτυξιακό μοχλεύει κατά
Χρηματιστήριο Αθηνν
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ
Λήγει
η προθεσμία
για αναστολή
σύμβασης
Τέλος χρόνου
για Προστασία
της α' κατοικίας
Ενδιαφέρον
του Γκριμάλντι
για το λιμάνι
Ηγουμενίτσας
WIND Δεθνής διαγωνισμός
A. Μάλλιου
Εταίρος της δικηγορικής
εταιρείας ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-ΒEΚΡΗΣ
Η απάντηση για
την Προσέλκυση
κεφαλαίων μετά
την πανδημία
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου
Ψηφίζεται το πρόγραμμα Τέφυραν
Τέλος χρόνου για εργοδότες κι
εργαζόμενους Που Πρέπει να δηλσουν αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Ιούνιο. Η προθε
σμία για δηλσεις και ορθές
επαναλήψεις αναστολν συμ
βάσεων εργασίας λήγει την ερ
χόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η
Προθεσμία έληγε κανονικά στις
21 Ιουλίου. σελ . 6
Η 31η Ιουλίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία
για την Προστασία της α' κατοικίας, όΠως αυτή μας
ήταν γνωστή μέχρι Πρότινος . Η λειτουργία της Πλατ
φόρμας για την κατάθεση της αίτησης διακόΠτεται
οριστικά στο τέλος του μήνα και Ππλέον Παύει να υπάρ χει απόλυτη προστασία για τηνα' κατοκία. Από τις Vια ενοΠοίηση
3 Αυγούστου εκτιμάται πως θα λειτουργήσει η νέα
Πλατφόρμα που αφορά την επιδότιση δανείου για της Παθητικής
mvα' κατοικία για όσους επλήγησαν από τον κορονοιό
για διάστημα 9 μηνν. σελ.9
Το ενδιαφέρον του ταλικού
ναυτιλιακού ομίλου Γκριμάλντι
για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του
Εμανουέλε Γκριμάλντι. Οι Πλη ροφορίες αναφέρουν ότι ο ισχυ
ρός άντρας του παλικού ομίλου
εξέφρασε το ενδιαφέρον του κατά
τη διάρκεια συνάντησης με τον
υπ. Ναυτιλίας. σελ. 13
Vodafone - Wind
Παν. Χαλβατσιτης
Επίκουρος καθηγητής ΠαθολογίαςΔιαβήτη στο Νοσοκομείο Αττικόν
Η Παχυσαρκία
και ο διαβήτης
αιτίες θανάτου
από κορονοιο
Συμφωνία
σελ.15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
  Πάπυρος ηλικίας 2.000 ετών, ο οποίος εξιστορεί τις δυναστείες που διαδέχθηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο, αποκρυπτογραφείται σχεδόν δύο χιλιετίες μετά τη μερική καταστροφή του κειμένου από την έκρηξη του Βεζούβιου το…Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση
  Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία σήμερα γύρω στις 10 μ.μ. με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου. Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη Δαμασκό, ενώ είχε ως αποτέλεσμα και…Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ
  Το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα αποτελεί πρόκληση για την ασφάλεια της συμμαχίας των 30 μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και άλλων χωρών σε όλο τον…Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο
  Ένας «διαστημικός» -για πολλοστή φορά φέτος- Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης (και) στο Βερολίνο, συνέτριψε την Άλμπα με 93-60 χωρίς Σλούκα και Πίτερς για άλλο ένα βράδυ (τρίτο), σημείωσε πέμπτη συνεχή…«Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι
  Στο Παρίσι προσγειώθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον βρετανικό αεροσκάφος που τον μετέφερε από την Βρετανία στην Γαλλία. Τον Ουκρανό πρόεδρο υποδέχθηκε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού.…Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ