Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ
0 εξευτελισμός του
πολιτισμού μας!!
Και οι επτά ήσαν ..
υπέροχο!!
Νεκτάριος Φαρμάκης: Εμείς για τον
τόπο μας και τους ανθρπους του!
ΠΑΛΜΟΣ
Aίτλδάκαρνανίας
ΚΩΔΙΚΟΣ 4707
Πόσο πιο χαμηλά;
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ |
οσχέδιο δράσεων για την ενίσχυση καθς κινείται στην κατεύθυνση <να
της επιχειρηματικότητας στη Δυτι- κρατήσουμε όρθια την κοινωνία μας περιοχής. Περιέγραψετο περιεχόμενο
κή Ελλάδα παρουσίασε ο Περιφερειάρ-και την τοπική οικονομία. Εμείς για τον
χης Νεκτάριος Φαρμάκης, στη διάρκεια τόπο μας εμείς για τους ανθρπους διαδικτύου και των social media, με
συνέντευξης τύπου που
πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 17 Ιουλίου
2020, στο Επιμελητήριο
Αχαίας, στην Πάτρα.
0 σχεδιασμός κινείται
στον άξονα της στήριξης
της τοπικής αγοράς
και την ενίσχυση του
εσωτερικού τουρισμού
σε μια περίοδο κατά την
οποία η εκδήλωση της
πανδημίας του COVID
19 έχει σημαντικές επιπτσεις στην οικονομική και κοινωνική μας είπε χαρακτηριστικά
Όπως εξήγησε πρόκειται για ένα σχέ- προέκυψε έπειτα από διαβούλευση λιές, πολλά σημεία που μπορεί κάποιος
διο που θα <τρέχει> στη Δυτική Ελλάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να επισκεφθεί αλλά και μία περιοχή
<μέχρι η επιστήμη να πετύχει να
εξουδετερσει την υγειονομική απειλή συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αχαί. πάντα. Ηρεμία και.. φασαρία. Ξεκούραση
και όλοι να μπορούμενα επιστρέψουμε ας Ατωλοακαρνανίας, Ηλείας , καθς και έντονη ζωή, Φύση και μεγάλα αστικά
στην κανονικότητα που γνωρίζαμε προ επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρν, τους κέντρα Εδωσε όμως ιδιαίτερη έμφαση
της πανδημίας, αποσαφηνίζοντας οποίους ο κ Φαρμάκης ευχαρίστησε για και στην ευθύνη όλων μας, να διατηπαράλληλα τως λειτουργεί συμπλη- τη συνδρομή τους
ρωματικά στα μέτρα που λαμβάνει η Αναλύοντας τις δράσεις, ο Περιφερει-<Αν φέτος, πετύχουμε να αποδείξουμε
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυβέρνηση άρχης ανέφερε ότι η πρτη έχει στόχο πως είμαστε μία περιοχή
να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της
ΤΗ ΕΥΚΑΡΙΑΣ
. Σελίδα 5
0000000000000000
0000000000000000 0
Σελίδα 8
του βίντεο που προωθείται μέσω του
0000000000000000
θέματα υγείας
Η αναβάθμιση
της περιοχής πέριξ
των Δικαστηρίων
στο επίκεντρο της
συνάντησης Κ. Λύρου
και Κ.Τσιάρα
στόχο να γίνει γνωστή
η Δυτική Ελλάδα σε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο
κομμάτι του εσωτερικού
τουρισμού.
<Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Δυτική Ελλάδα
μπορεί να αντλήσει ένα
πολύ μεγάλο μέρος του
εσωτερικού τουρισμού.
Γιατί εδ ερχόμαστε
όλοι στην άνεση και
την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας, Είμαστε
μία περιοχή που δεν είναι ακριβή, είναι
Ο τόπος σου
Ασκήσεις ιού
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
ΠΑΡΑΓΕΙ
..Σελίδα 7
Ο κόσμος για
την Αγιά Σοφιά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
0 σχεδιασμός των παρεμβάσεων όμορφη, διαθέτει πανέμορφες ακρογια.......είδα 4
.00000000000Φ00000000000000000000000000000000
Φ0000000000000000000000000000000000000000004
με τους παραγωγικούς φορείς και σε
στην οποία ο καθένας μπορείνα βρει τα
Εορτασμοί για το 2021
- Ευκαιρία να μπουν
οι βάσεις για το 2026.
Προτάσεις έργων και
δράσεων
ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ
Η Διέξοδοφ
και ο Ναυτικός 'Όμιλος
με το βλέμμα τους
στραμμένο στη Ιστορία
τίμησαν για άλλη μια χρονιά
το νησί Κάλαμος
ρήσουμε την περιοχή μας, covid safe.
Πηγή εικονας: kastra.eu
Συνέχεια σελίδα 4
Το Οικομουσείο παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς
στο Αιτωλικό ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς
-ροτάσεις για
........Σείδα5
Συναντήθηκαν στην ΕΞΕΔΡΑ Ατωλικού οι φορείς της ευρύτερης περιοχής για την υποβολή προτάσεων συγκρότησής του
000000000000000.
λικό , την Κέρκυρα και το DECASSE tης Λύρος στον χαιρετισμό του , μεταξύ
Ιταλίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν των άλλων τόνισε Εδ στην ΕΞΕΔΡΑ
να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς για όλοι έχουμε πολλές αναμνήσεις, Με
1 ΕΞΕΔΡΑ στο Αιτωλικό, ο Δή- το μουσείο αυτό, τις δραστηριότητές το Μουσείο αυτό, προσπαθούμε να
αναδείξουμε την φυσική
παράκτια κληρονομιά των
δύο χωρν. Προχωράμε
με γρήγορο βηματισμό για
την επόμενη ημέρα στον
Κανένα ενδιαφέρον
Του Αθ. Σπυρόπουλου
ην Δευτέρα 20/7/2020 στην
μος 1ΠΜεσολογγίου και
το ERCC συναντήθηκαν
με τους τοπικούς φορείς
για την παρουσίαση του
Οικομουσείου παράκτιας
πολιτιστικής κληρονομιάς
Μεσολογγίου-Αιτωλικού
Port Museum και των δραστηριοτήτων του .
Το Μουσείο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG
Ελλάδος-ταλίας 2014-2020. Αφοράτην την συγκρότησή του.
........ελίδα 3
00000000000000006000600000000000000000000600
Στην αναμπουμπούλα
..χαίρεται ο λύκος
.......είδα8
τόπο μας.
Η άναρχη πόλη
0 χρος αυτός, θα αποτελέσει πάλι ένα εμβληματικό
σημείο για την πόλη μας
Σκοπός μας είναι να έρθουν
του και να υποβάλλουν προτάσεις για επισκέπτες να γνωρίσουν τις παραδόσεις μας . Πρέπει να αποκτήσουμε
δρυση τριν 0ικομου σείων στο Ατο- 0 Δήμαρχος !Π. Μεσολογγίου Κστας οικοτουρισμό. Πρέπει να δείξου με
Συνέχεια σελίδα 4
Γράφει ο: Χρήστος Ντίνος
'ΑΝΕΣΤΗ
,.Σελίδα 6
0000000000000000000
Δεν είπε όλη
000000000000000000000
0000000000 000
την αλήθεια
Άσε τους
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε αστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
Μεσολογγίτες να
κοιμούνται '
.Σελίδα 7
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ 2007
Hellenic Post