Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπα παχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε!
ΣAΒΒATΟ 25 ΙΟΥΙΟΥ 2020 ΑP. ΦΥΛΟΥ 1397 ΕΤΟΣ 32ο ΤΗΛ: 26510 22044 FAX 26510 79437
ΤΙΜΗ ΟΥΛΟΥ: 0,80 EΥΡΩ e-mil: neatisipeirο[email protected]ο.gr
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
400.000.000 ΕΥΡΩ
Μ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΤΙΕ ΜΟΝΑΔΕΣ
. Καταγγέλουν τφωτογραφικόν
διαγωνισμό για τα 17 εργοστάσια
Σελίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Οι Αλβανοί καλλιεργητές χασισόδενδρων. δραστηριοποιούνται σε Πολλά σημεία της Ηπείρου
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΙΜΙΑ
Οχου κπεύχογπα την εκανηνη μς άτη
Μετνεται κα
στο χοοό Λούρος , δίπλα
σιαστικό τρ την απεμπο.
ληση εονικν
Να παρέμβει ο Εισαγγελέας για την
προχειρότητα των υπεύθυγων για Τmν πανδημία.
Δήλωσαν περισσότερα
κρούσματα του κορονοίού
Ζ.Πανταξής
ουναίοθημα που προκαλrίη είδηση της υτο
Airήσεις για
το επδομα
ορεινν
Περοχν!
χρα π θατης δσουμεατό τα διχάμας- μα και η Ελλάδα έχει
Κραυγές αγανάκτησης στη Θεσπρωτία
nδράoες oοετν, εnαrελμετιν