Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφων μου οο .
ΓΟ αγνηστ όμως,
μέχρι θονότου
ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουλίου
Αριθ. φύλλου 6062
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικν σταθμν
στο Δήμο Κοζάνης:
Καιρικά δεδομένα
σε πραγματικό χρόνο
Σελίδα 7
Μέο Εξοικονομ κατ' Οίκο
Πανεπιστήμι0 Δυτικής Μακεδονίας
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Πανεπιστημίου
Δυτικής Μοκεδονίας
με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
Αυξάνονται
Σελίδα θ
ΤΕρi Ανπτυξ t
επιλέξιμες δαπάνες και δικαιούχοι
Εξελγμένο , με νέα ονομασία .
αυξημένα κονδύλια κι
νέεs Προσαρμοσμένες
nαρεμβάσειs στιs anaτήσειs του
Ταμείου Ανάκαμψηs, to nρόγραμμα
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίαs
Διαδικτυακή Συνάντηση
με το Κέντρο Επιχειρηματικής
και Πολιτιστικήs Ανάπτυξns
( ΚΕΠΑ)
φτην Δευτέρα 27 Ιουλίου , ρα 10:00
Σελίδα 13
Ακ. Ποδ. Βοΐου
Δη.Πε.Θε
Κοζάνης
5η Εβδομάδα
για το θερινό
Καλλιτεχνικό
Εργαστήρι
Σελίδα 4 )
"η Ένωση"
Τουρνουά Ποδοσφαίρου 11x11!
Μετά απο 10 χρόνια
επιστρέφε !
Βρέχει λεφτά, προσοχή
στις "σφαλιάρες"!
Σελίδα 24
Αφηγείται 0 πστός υπηρέτης,
λοϊκό παραμύθι
από την Κάρπαθο.
27-31 Ιουλίου
Αν σκεφτεί κανείς πως μέχρι πριν λίγα χρόνια έβρεε
χρήματα και η Ελλάδα κρατούσε ομπφέλα , τρα τα πράγ
|ματα φαίνεται να έχουν αλλάξει άρδην. Αναφέρομαι στα
| προγράμματα nooτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ μετά το 2015
| από τα onοία οι ελληνικές τράπεζες και κατά συνέπεια κ ι
|η ελληνική οικονομία είχαν αποκλειστεί.
Προχθές ο πρωθυπoυργός γύρισε aπό τη σύνοδο κορυ.
| φής, αναγγέλλοντας nως έχει εξασφαλίσει περί τα 70 δισ .
Ι ευρ για τα επόμενα χρόνια .
Αναλυτικότερα η Ελλάδα mήρε ένα naκέτο ύψους 72 διο .
| ευρ. Το ποσό αυτό περυλαμβάνει τόσο τους πόρους απ
| το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το Πολυετές Πρό.
ραμμα
Α. Π. Β.
Πληροφορίες στην Αf
| θουσα Τέχνης και στο
| τηλέφωνο 2461024062
Σελίδα 11
συνέχεια στη σελίδα 4