Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
4ΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουλίου
Αριθ.φύλλου 7557
Τιμή φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Περιφέρεια Δυκ. Μακεδονίας | Κοινωφελής Εργασία
Διαδικτυακή
Συνάντηση με
το Κέντρο
Επιχειρηματικής
και Πολιτιστικής
Ανάπτυξηs (ΚΕΠ )
Συνέχεια στην 7
τα προσωρινά αποτελέσματα
Ξεκίνησε η διαδικασία
των ενστάσεων
Περιφερειακό
νολα όσα πρέπει να
Τάμείο Ανάπτυξης|
ΛΥΙΚΗΣ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι
Συνέχεια στην 10
Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενν
Περιορυμός "Στις ράγες" η καταβολή|
λόγω ποτισμάτων | της επιστροφής φόρων
καταναλσεων
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Συνταξιούχοι Δημοσίου:
Παίρνουν
περισσότερα αναδρομικά
από τουs άλλουs
συνταξιούχουs
Επίσημos Συνεργότηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 17
Γκράφιτ
στο ΔΑΚ Γρεβενν
Πρωταθλητής Στβου
Μίλtos Τεντόγλου
ΡΕΒΕΝΑ
49nς Οκτωβρίου 15
Συνέχεια στην 20