Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Βρυτής-Νικολαυς Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότμα Στυυρδο Ι. Σπιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6830-12.161
0,50 8
Κοντέινερ
απομόνωσης
για τον Covid-19
στο Νοσοκομείο
Δράμας
Πάνω από 3.000
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
(26 Ιουλίου 1261 μ.Χ.)
δημότες διόρθωσαν
| τα τετραγωνικά μέτρα
στο Δ. Δράμας
Αντιδήμαρχος Οικονομικν : Το 70%
|προχρησε σε ηλεκτρονικές δηλσεις!
Εανά στη μάχη
οι αθλητές
Πήραμε την πόλη
από τους Φράγκους
Γράφει ο κ. Ιωάννης
Δέρμντγλου
του ΚΟΔ
Στην τελική 6άδα της 24ης Βαλκανικής
Μαθηματικής Ολυμπιάδας Νέων
ο Δραμινός μαθητής Πρ. Φωπάδης
Ελέω Covid-19 η συζήτηση
για τη μεταφορά της λαϊκής
έτρεξεν πιο γρήγορα
Του Θανόση Πολυμένη
μαθητή Πρόδραμο Φωτιάδη, ο οποίος μας
εξήγησε ότι ο δαγωνσμός του περασμένου
Σαββάτου ήταν ο προ κριματικός, όπου συμμετείςαν 23 μαθητές
από όλη τη χρα , ο
| οποίοι είχαν διακριθεί
από την Ολυμπιάδα
του Αρχμήδη που είχε
Μνει στς 22 Φεβρουαρίου Στην Ολυμπιάδα
του Αρχιμήδη συμμε τείαν μάλιστα και 4
μαθητές Λυκείου από
το Δραμνό μαΔηλσεις του αντιδημάρχου Οικονομικν Γ. Εφραιμίδη στον Π.Τ.
oίου Πρόραμο Φωπάδη,
ο ατοίος ξεπέρασε κάθε
εμπόδιο και εντάσσεται
πλέον στην τελική εξάδα
των μαθητν για την 24η
Βαλκανική Mαθηματιή
Ολυμπιάδα Νέω .
Αναλυτικότερα , ο Δραμνός μαθητής Πρόδρομος Φωτάδης, κατάφερε
για μια ακάμα φορά να
κάνει ένα ρήμα μπροστά,
όταν το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου , εντάχθηκε πλέον με εππυdα
στην εξάδα μαθητν πou
θα εκπροσωπήσει τη
χρα μας , στην24η Βα κανκή Μαθηματοκή Ολυμπάδα Νέων , που θα γνει
σηις 11 Σeπεμβρίου 2020
στην Αθήν .
Του Θανόση Πολυμένη
ΓATO θέμα της λαύκής
αγοράς της Δράμας
και ης εξελίξεις που
υπάρχουν , μίλησε χθες
στονΠρωνό Τύπο ο αρ μόδιος αντιδήμαρχος Οικονομκν Δράμας κ . Γιάννης
Εφραμίδης .
Όπως είναι γνωστ , το
ήτημα της μεταφοράς της
λαοής αγοράς της Δράμας
έχει ανοξει πλέον αριστικά
και σύντομα, σε δύο μήνες
περίτου , θα παρθούν α
άποιες τελικές αποφάσεις
Πρόκεπα για μια κου.
βέντα η οποία έχει ξεανήσει ήδη από τη δεκαεία
του 1990 ακόμα , παp' όλα
αυτά όμως μέχρι σήμερα ,
κανένας δεν έθεσε όρια σ'
αυτό το θέμα . Σήμερα,
ελέω κορωνοίού , η κουβέντα αυτή-έτρεξp ακόμα περισσότερο , και αναγκάζeι αυτή η δημοτική αρχή να πάρει ατοφάσεις για
την οριστική μεταφορά της , αλλά και τον τρόπο με
τον οποίο θα γνει αυτόά Το θέμα αίναι ότι , στην όπα
συζήτηση έχει ξεκνήσειο αντδήμαρχος Οικονομικν κ . Εφρααμίδης, δεν υπάρχει κάποα συγκεκριμένη άποψη που να είνα υπέρ της μεταφοράς της ή
όχι Οι απόψεις είναι διαφορετικές και ο καθένας εμ
μένει σ' αυτές
Προημερν, ο Εμπορικός Σύλλογος έχε προτείει
να δενεργούνται δύο λαϊκές επί της οδού 19ης
Moiou: την Πέμπτη με προϊόντα διατροφής αποκλειστικά απέναντι στην πφόταση του Εμπορικού Σλλόγου Δράτη Δράμα .
Από εδ και πέρα , ο
Πρόδρομος ωτάδης
θα συμμετάσχει στην
24η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και
όπως ο ίδος δηλνει
Ι στον -Πρωνό Τύπον
ακαι φέτος ήταν μα
ο Πρόδρομος Φωτιάδης κατά πολύ ανταγωνιστιή
Ως συήθως , η Μαθη- την ημέρα πον προκρματικν κατάσταση και μόλιστα
ματική Ολυμπιάδα Νέων για την Μαθημαπική Βαλκα - η δαφορά μου με τον
γίνεται κάθε φορά σε μα νιάδα , 18 Ιουλου 2020 , στο έβδομο μετά από
εμένα , ήταν μόνο δύο
μονάδες Όλα κρίθηΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
γουρα η μα μεγάλη θα είναι.
επί της οδού Χελμού . Ο κ.
Εφραμίδης , δεν θέλησε να
δσει ακόμα την άποψή του
ολοκληρωμένη, map' όλα αυτά
εξηγεί ότι σίγοuρα θα ωρελή
σει την οοκονομία της πόλης.
Πόλος έλξης η λαϊκή αγορά
Ερωτμενος λοτόν ια το
ποες είναι οι Υνμες που έχει
αη συγεντρσει μέχρι σήμερα ο
διος και ποa cίνau η θέση του
Βαλκανική χρα , παρ NΕΟΧΗΜΕΙΟ, Αθήνα
όλα αυτά φέτος, εξαπίας
των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοού , οι μαθητές της κάθε χρας , θα
καν σε μιαα-δυο μονάδες-.
Ερωτμενος για την κατάσταση που
αγωνιστούν στις χρος τους , χωρίς να επικρατεί την τελευταία πeρiοδο , ο Πρόαναγκαστούν να ταξιδέψουν στο εξωτε - δρομος Φωτάδης επισημοίνει ότι , με
μου δόθηκε η eυκαιρία να
διαβάσω ερισσότερο και έτοι να είμαι
ρικό. Ο Έλληνες
στούν στην Αθήνα.
Ο-Πρoνός Τύπος μλησε χθες με το καλύτερα προτομασμένοςθα
| σελ4η
και το Σάββατο με βιομη- μας για δύο λαϊκές την εβδομάδα , ο κ Εφραιμίδης
χανικά πρcόντα αποικλε απαντά στον-nΤ.
στικά.
Από τα λεγάμενα του αν νένας δεν το άγγζε σοβαρά , γα να δει τιμέλλει γενέσθαι
ιδημάρχου κ Εφραμίδη γt αυτή την πόλη . Γai προφακς ανήκει στους ανθρ στον nT καταλαβαίνει πους, οι οποία oοκονομκά σχετίζονται και δραστηριοπο
κανείς ότι θα υπάρχουν
δύο λαϊκές αγορές, και σt την οικονομία της πόλης
Η λαϊκή είνα ένα πρόβλημα , το οποίο δυστυχς καΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ούνται εκεί αλλά ο ουκονομεκός αντέτυπος ελναι σε όλη
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Fεdnoπο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ- 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email iatdiagnosi @gmailcom
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα