Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Συνάντηση εργασίας.
για τα χρόνια Προβλήματα Κομισιόν για τα απορίμματατης Ελαφονήσου > σελ 7
Ετοιμάζουν απάντηση στην
Μαθήματα Τέχνης στη Μάνη
από τους άΟμοιουςν
Πελοποννήσου > συλ 10
> σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββοτο 25 Ιουλίου 2020 | Ετος 251 Αριθμός 5928 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250e-maitinfo @lakonikos.grwww.lakonikos.gr
Ημέρα θλίψης για την Ορθοδοξία η 24η Ιουλίου
Πένθιμα ήχησαν οι καμπάνες
Ανοιξαν ξανά
οι φάκελοι
για τις πυρκαγιές
σε Κύθηρα και Μάνη
Ανοίγουν ξανά οι φάκελοι
για τις καταστροφικές ηup καγιές του 2017 σε Κύθηρα
και Μάνη, μετά τις οnοκαλύΨεις των τελευταίων ημε
ρν nou έφερε στο φως η
εφημερίδα "Καθημερινή - .
οι αρμόδιοι Εισαγγελείς
Πειραιά και Γυθείου έδωσαν
ήδη σχετικές εντολές ΠροMηνύματα Μητροπολιτν Σπάρτης και Μάνης
καν αnό Βαριές κουρτίνες.
Από το απόγευμα της ηροηγούΗμέρα θλίψης και ταυτόχρονα θρησκευτικν ηγετν ενάντια vης
οργής για τον αnανταχού Χριστια - στις αnoφόσεις του -σουλτάνου..
νισμό ήταν n 24n Ιουλίου, καθς δεν τον εμπόδισαν στε να ολο - του Νοού της Του θεού Σοφίας μενης ημέρας πλήθος μουσουλο Τούρκος Πρόεδρος , Ρετζέπ κληρσει τη Βεβήλωση αυτού στην Κωνσταντινούηολη, το τούρ- μάνων
Ταγίn Ερτογάν , έκανε Πράξη τη του noγκόσμιου μνημείου nολιτι-κικο κράτος μετέφερε τς φορητές συγκεντρνονται Πέριξ του ναού ,
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε στικής κληρονομιάς και φάρου εικόνες και τα εκκλησιοστικά αν- ανυπομονντας για την ένορξη
μουσουλμανικό τέμενος Η nay του χριστιανισμού και, μάλιστα , τικείμενα Πoυ υnήρχαν στο ναό , της πρτης μουσουλμανικής
κόσμια κατακραυγή και αντί - ανήμερα της επετείου της υπoδραση των nολιτικν και γροφής της συνθήκης της Λωζά - φίες και τα ψηφιδωτά καλύφθηΙδρύοντος νέο μουσείο ηλησίον
κειμένου να επανεξεταστούν
nοκή οι υποθέσεις
onό την αρχή
όρχισαν
νια τιε οτιές του 2017 κοι
να επανελεγθούν οι δικογραφίες
Αφορμή γα την επανεξέ
εν οι μεγαλοηρεπείς τουκογρα - nρoσευχής μετά από 86 χρόνια .
των δύο υnoθέσεων
Ενίσχυση έως 70% για τον εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου
anοτέλεσε n ηχoγραφημένη
ουνομιλία nou κατέθεσε στη
δικαιοσύνη ο Πραγματογνμονας της ΠυροσΒεστικής ,
Δημήτρης Λιότσιος , στην
onoia ο ηρην αρχηγός του
Σματος Βοσίλης Ματθαιόπουλος κάνει λόγο για εξεκαθάρισμα λογαριασμν.
μεταξύ αξιωματικν , με με
θοδεύσεις nou θέτουν σε
κίνδυνο ζωές και περιουΣτόχος η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας
Προκηρύχθηκε, με υπογραφή.
του περιφερειάρχη Πανογιτη
Νίκο, η δρόση Ενίσχυση Πολύ
μικρν και μικρν εnκειρήσεων της Περιφέρειας Πελο Πoνήσου
εκουγχρονισμό τους μέσω της
χρήσης Τεχνολογικν Πληροφορικής και Επικοινωνίας
ΤΠΕΙ καθς και συστημάτων
αυτοματισμού , nou χρηματοδοτείται αnό το Ευρωηαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης
[ΕΤΠA , στο Πλαίσιο του Εnιει ρησιακού Προγράμματος -ΠΕ.
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020- του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στόχος της συγκεκριμένης
δράσης είναι η ενίσχυση των
Πολύ μικρν και μικρν επχειρήσεων Πoυ εδρεύουν και
δραστηριοοιούνται εντός της
Περιφέρειας Πελοηοννήσου .
για τη χρήση υnηρεσιν και
Προϊόντων ηληροφορικής και
επικοινωνίας . τα onoία θα τις
καταστήσουν ανταγωνιστικές
στην αγορά μέσω των Πλεονεκτημάτων που Προσφέρουν .
σίες .
ΌΠως φαίνεται,
σύνη ενεργοnοήθηκε άμεσα
στε να διαηιστσει την εγκυρότητα ή όχι των aποκaλυπτικν συνομιλιν nou
άνοιξαν τον ασκό του Α όλου .
Δικοιογια
Παναγιτη Ζομηέλη
Αναπολντας
τον Σείριο
και τον Ακρούξ
του Αθ . Στρίκου
συνέχεια οελ 8
βilakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα