Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

25

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5489

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΩΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΑΤΡΙΝΟΣ

Χειροπέδες
για απειλητικές
αναρτήσεις
ΣΕΛ. 5

Λιτή γιορτή
µε µηνύµατα
ενότητας
ΣΕΛ. 4

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΤΗΣ «ΜΑΥΡΗΣ ΧΗΡΑΣ»

ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ:
ΚΑΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑΞΗ

Καταγγελία
για «µαφία»
στις λαϊκές
αγορές
ΣΕΛ. 11

Αγωνία στο ΠΓΝΠ

για βρέφος 10 µηνών
ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΛΗΞΕΙ ΖΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ» Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΠΑΙ∆ΩΝ,
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΣΕΛ. 3

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

Μνήµες 2007
στην Ηλεία
ΣΕΛ. 2

KAI AΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΜΑΜΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Συνεδρίαση
για τους
«8µηνίτες»
ΣΕΛ. 10

ΚΑΤΑΜΕΣΤΟΣ Ο Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Συγκλονιστικές στιγµές
n ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΣΕΛ. 19-24

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Στον Προµηθέα
και ο Λούντζης
n ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ:
EΝΑΣ ΠΑΤΡΙΝOΣ ΜΠΡΟΣΤAΡΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ «ΣΠIΤΙ» ΤΗΣ ΑΕΚ

ΣΕΛ. 7

Προκλητικό
το σόου
Ερντογάν

ΣΕΛ. 6