Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Αστικά λύματα
για άρδευση
Πρόγραμμα για χρησιμοποίηση
αστικν λυμάτων για άρδευση
παρουσάσηκε από τη δημοτ
κή αρχή . Μετέχουν επίσης Πανεπιστήμιο και ΔΕΥΑΠ.
Εβάρυνση εδαφν
σε Δυπική Αχαία
Μελέτη του Πανεπιστημίου ΠαΤρν κατέδειξε ΟΤ τα εδάφη στη
Δυπ. Αχοία είναι επιβαρυμένα από
φυτοφάρμακα Εγναν ανολύσεις
σε 53 ενεργές γεωτρήσες
Νέο πρόγραμμα
για εγκαταστάσεις
αποβλήτων
Σελ. 6
Σελ. 19
Σελ. 18
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
| wave
Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
Ψητο !
πωλείο !
Θυμάρι
www.symboulos.gr
| emailt symboulo Gotenotgr
Τιμή Φύλλου: 1,00
Περίοδοs r| Ap . Φύλου 1165
[Βαρασκευή 24Ιουλίου 2020
επιχειρήσευν
Ν.Ε.Ο. Πaτρν Αθηνν 4- Πaτp
Τηλ. 2610450050
e-Forum Ενέργειας
Καλές
πρακτικές
> Με δηλσεις του στον Σ.Ε ονέος πρύτανης ΠΠ Χρ. Μπούρας υπόσχεται
Νέα εποχή
με Όραμα , Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια
Με ενδιαφέρουσες Παρουσιά σεις από εκπροσπους φορέων
και εταιρειν ολοκληρθηκε
το e-Fonum Ενέργειας την πe
ρασμένη Παρασκευή . Σε μια
Πολυεπίπεδη συζήτησn, Παρου σιάστηκαν καλές ενεργειακές
Πρακτικές , Που θα βελτισουν
την καθημερινότητά μας . Επίσης
διαφάνηκε Πόσα σημαντικά βήματα έχουν γίνει σε Πολλαπλούς
τομείς στην Περιοχή μας .
Μα νέα εποχή ενίσχυσης των Θεσμν και ης
Δημοκρατικής Λετουργίας , με Ακαδημαϊκό
Οραμα , με Αποελεσματικότητα και Διαφάνεια
αποτυπνι tο anoτέλεσμα των εκλογν στο
Πανεπιστήμιο Πατρν , τονίζα σε μια βαρύ
νουοας σημασίας δήλωση στο -ΣB ο ντοεκλεγείς Πρύτανης, καθηγmής Χρήστος ΜΠΟύρας .
.Σε έναν κόσμο Ποu αλλάζει ραγδαία οι
χρόνιες βεβαιότητες υποχωρούν μπροστά
στο απρόβλεπο και οι κυρίαρχες απόψεις
αχρηστεύονται μέσα στη νέα Πραγματικότη.
τα . Χρειάζονται νέες μέθοδοι και τρόποι για
την αντιμετπιση της κρίσης . Η αλλαγή Πα ραδείγματος είναι περιοσότερο αναγκαία από
κάθε άλλη φορά , επισημαίνει ο κ . ΜΠούρας
στη δήλωσή του , βεβαινοντας ότι με Σχέ
διο και Δουλειά, ξεκινάμε αμέοως .
Οι πρυτανικές εκλογές
κοίθηικαν στο δεύεερο
γύρο στις 22 Ιουλίου
μεταξύ του καθηητή
μ. Χημείας Νίκου Κaραμάνου και του καθηγητή ημ. Mηχανικν
κής Χρήστου Μπούρα,
με τον τελευταίο να
εκλέται Πρύτανης
με 345 έναντη 283
Ψήφους . Οι εκλογές
έγιναν ηλεκιρονικά και
χαρακτηρίστηκαν από
τmν nολύ μεγάλη συμ
μειοχη moυ έφιασε
και μέχρι 97,5% .
Σελ. 12-13
Παράταση
για δηλσεις
Παράταση μέχρι και τις 28 Αυ γούστου δόθηκε για την υποβολή
των φορολογικν δηλσεων.
Σελ. 3
Σελ . 3, 8, 15
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
apopolis
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
13/7-30/9 2020
Ένέργεια 000
& ΣΠίτι
12,8 εκατομμύρια ευρ για
αποκατάσταση του Απόλλων
www.forumanaptixis.gr
Δηλάστε Συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε. tnA: 2610-620574
Μια oημαντική απόφαση για τmν αναβάθμιση του Θεάτρου
- Απόλλων, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας εγκρίνο ντας ομόφωνα tmν σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτ σμικής Ανάτυξης μεταξύ Δήμου Πατρέων, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
αποκατάσταση του ιστορικού κιρίου , έργο Τοίλερ .
Στο πλαίσιο του
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σελ. 3
Σύμβουλos
www.symbou los.gr.
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων