Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 4 ΙΡΡFAΕΡ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12558
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τι αλλάζει με το ΑΤΛΑΣ)-4.000 συντάξεις τον μήνα σε πρτη φάση
Σύνταξη με το Πάτημα ενός κουμπιού
Ηχηρό μήνυμα Μακρόν
Ελληνο-τουρκικά:
θα ήταν σοβαρό λάθος η ΕΕ να αφήσι την ασφάλεια
της Ανατολικής Μεσογείου στα χίρια άλλων παραγό ντων , κυρίως της Τουρκίας, δήλωσε ο Γάλλος πρό .
δρος Εμμανουέλ Μακρόν , ο οποίος είχε συνάντηση με
τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Αναστοσιάδη.
Οκ. Μακρόν δήλωσε επίσης πως αυτοί που παραβιά .
ζουν τον θαλάσσιο χρο στην Ανατολική Μεσόγειο θα
πρίπα να υποστούν κυρσεις .
Εχα έρθει η ρα να δράσουμε, να σκεφτούμε και κυ ρσεις κατά της Τουρκίας , Τόνισε ο Μάνφρεντ Βίμπερ
με παρίμβασή του στην έκτακτη σύνοδο ης ολομέλι .
ας Του Ευρωπαϊκού Koνοβουλίου όπου συζητήθηκαν
τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφή . Παράλληλα ,
Τόνισε ότι το θέμα είναι ευpω-τουρκικό. .
Κρίσιμη
η σημερινή ημέρα
: το βλέμμα στραμ .
μενο στην σημερι " νή ημέρα βρίσχε
ται η ελληνική πλευρά , κα θς υπάρχουν πληροορίες
ότι το τουρκό οκεανογραφ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠ00ΕΣΕΩΝ
κό Οruc Reis πρόκειται
ε πλήρη ισχύ τέθηκε από χθες το σύστημα ΑΤΛΑΣν για την
"Ψηφιακή σύνταξη από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό
κινηθεί νότια προς τις θαλάσ.
σιες περιοχές που με παράνο ΤΑΙΠΕΔ: 0 Covid δεν έπληξε
τις ιδιωτικοποιήσεις
Εργασίας .
μη ΝAVTEX έχει δεσμεύσει η
Πρόκειται για μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοΆγκυρα , εντός της ελληνικής
σης σύνταξης στην πρτη φάση της οποίας θα απονέμονται κατά
Συνέντευξη στο Bloomberg, με θέμα την πορεία Των
ιδιωτικοποιήσεων , παραχρησε ο Διυθύνων Σύμβου
λος του ΤAΙΠΕΑ, κ. Pιχάρδος Λαμπίρη .
Οκ Λαμπίρης ανέφερε, μεταξύ άλλων , όΤ η πανδη
μία και το lockdown είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στα
σχέδια του ΤΑΙΠΕΑ
Οκ Λαμπίρης Τόνισε
περιφερειακν λιμένων μέσω της αοποίησής τους
από το ΤΑΙΠΕΑ
Για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνν
μέσω της πλησης του 30%, η οποία αναπόφευκτα έχα
καθυστερήσε ακτίμησε ότπη διαδικασία θα ξικινήσει το
πρτο τρίμηνο 2021.
Σχετικά με τη ΔΕΠΑΥποδομν η
as , στόχος είναι στο τέταρτο τρίμηνο να αναδειχθούν οι
προημητίου επενδυτές
Στο πλαίσιο αυτό , η ελλη .
νική πλευρά προβληματίζ .
ται έντονα για το ενδεχύμενο
η Τουρκία να επιχειρήσει να
συνδέσει την πρτη προσευ
χήστην Αγιά Σοφία , μετά την
μετατροπή της σε τζαμί και
την εκεί παρουσία του Ερντο
γάν , με μία πανηγυρική οδο
του Oru Reis από τολιμά w της Αττάλειας προς τις πε.
ριοχές που έχουν δεσμευθεί
nα τη διεξαγωγή των ερεν
μέσο όρο 4.000 συντάξεις τον μήνα και θα καλύπτεται το 40% Των
νέων συνταξιοδοτικν αιτημάτων.
Μέχρι το τέλος του 2020 θα έχουν ενταχθεί όλες οι συντάξεις ανα
πηρίας εν μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν ενταχθεί και υπόλο, προοπτικές ανάπτυψης Των
πες κατηγορίες συντξεων γήρατος στε στο τέλος του 2021 να
80%-85% των συντάξεων .
απονέμεται Ψηφιακά.
Το σύστημα ΑΤΛΑΣ καταργεί ουσιαστικά τις ουρές για κατάθεση
των 9 δικαιολογητικν που χρειάζονται σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι
τη ΔΕΠΑ Εμπορ .
ο χρόνος αναμονής από την αίτηση μέχρι την τελική απόφαση
σχεδόν εκμηδενίζεται, από 1,5- έως 2 χρόνια θα διαρκεί λίγες ρες
και η Ψηφιακή επεξεργασία αποκλείει λάθ .
Έως 28/8 η υποβολή δηλσεων.
ίδιες οι δόσεις
Πληρνονται επιδόματα
Wirecard: Συλλήψεις για απάτη
3,2 δισ!
Ταράταση έως στις 23 Αυγούστου ανακοίνωσε ο
υpυπουργός Οικονομικν Απόστολος Βεσυρόπου
λος . Όπως είπε ο υπουργός οι δόσεις παραμένον ίδιες ,
δηλαδή οχτ, και οι δύο πρτες δόσεις θα πρέπει να
καταβληθούν εντός της νέας προθεσμίας χορίς καμία
επιβάρυνση. Η έκπτωση του 2% διατηρείτε Τια εφάπαξ
πληρωμή φόρου έως τις 21 Αυγούστου.
Πιστνεται σήμερα, 24 Ιουλίου , η αποζημίωση ε.
Ιδικού σκοπού σε 11.125 δικαιούχους. Συγκεχριμέ
να, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάν.
νη Βρούτση, εγρθηκε η μεταφορά πίστωσης , ύους
Ηποανική δικαιοσύνη ανακοίνοσε τη σύλληψη
lτου πρην διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας
διαδιχτυαχκν πληρωμν Wirecard , καθς αι δύο πρ
ην διευθυντν , στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης που
ενδέχεται να ανέρχεται έως και 3,2 δισεκ . εvρ .Πρόκει.
τα για την τελευταία εξελιξη σε αυτό το τεράστιο οι
κονομικό σκάνδαλο , έπειτα την πτχευση της εταιρεί .
σεις των εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης
σε επιχειρήσεις-τργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν , κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020.
ας τον Ιούνιο.