Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ Η ΟΜΙΛΙΑ
ΟΥ ΑΝΙΑΝΗ ΣΑΜΑΡΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΑΜΑΡΑ
ος και να εξοντσει no- στον ΣΥΡΙΖΑ και καλύψεις nou βλnουν Μυκά και ηeικά τους βα .
στον ΑΛέξn To . το τελευτίο διάστημα σικούς της noλoύς anpa εξαπέλυσε ο το φως της δημοσιότη ντinabouς Μa nae φυ
ηρnv npuθunoupγός A τος και anotunovoυν κή ένας nρueunοup .
ντνης Σαμερός για την τον τρόηο με τον onoiοn γός εάν είναι ένoχος.
σκευωρία Nοvartis . τo nponyouμενη κυβέρνη- Ma κανένος δεν είνα
Ρonoύτν anna και ια τους oρμούς της εξουσ"
| Π είαν Δήμαρχος και εκπρόσωποι των λοιπν Παρατάξεων
Για το έργο ηλεκτροφωτισμού
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης
AnΟκρήσεις με φοντο
|ρίoon του Δημοτικού ΣυμΕΡΟΤΗΝΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 80)
Να επανεξετάσουν
τη στάση τους
Κοντά στις
3 ρς οζη .
ρnης (κοι μεγούτερου μήη 03, η onoία uno mw ουυn, θα έrpεnε και οι .
τούσαν
Δημοτικό
Συμβούλιο
να συζητηθεί
ένα ψηφισμέ
ψήτους κυμστος 210.515
και ως εκ τούtou δεν ο.
Αντιλαμβνομαι τη θέση του ΚΚΕ ότι
ιδωτικό τομέα, αντιλαμβάνομαι την δ
λογία του κι τα lιστεύω του .