Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

28oC, 15:00

32oC, 21:00

26oC - Υγρασία 30%-56% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:32 - Δύση ηλίου: 21:00

€0.80

Ëáüò, Ýñãá, ðïýëåãå êé ç ×ïýíôá!

Η χαμηλή ενίοτε και προσχηματική απορροφητικότητα των πόρων του περιφερειακού Προγράμματος είναι εγγενές πρόβλημα της τοπικής, πολιτικής,
διοικητικής πραγματικότητας. Δεν είναι τωρινό ούτε της προηγούμενης Διοίκησης μόνον. Αποδίδει το επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης,
διαχρονικά. Αποκαλύπτει την αδυναμία της ΠΙΝ και της Κέρκυρας βεβαίως, να προγραμματίσουν τις δημόσιες επενδύσεις. Κίνηση που
προϋποθέτει όραμα για τον τόπο. Προβολή του σήμερα στο αύριο. Του τρέχοντος Προγράμματος στο επόμενο. Αυτής της δεκαετίας στην
επόμενη. Το επίπεδο της εδώ πολιτικής αντιπαράθεσης δεν επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες. Με αποτέλεσμα να επιβάλλονται έξωθεν μοντέλα και προτεραιότητες, που κανείς τελικά δεν συμμερίζεται. 3»

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5165

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

ÊáëÝ ìïõ Üíèñùðå, îÝñåéò áðü ÅÓÐÁ;

Ãéáôß ÷Üíïíôáé
ïé åõñùðáúêïß ðüñïé
óôçí ÐÉÍ;
Πολιτική υστέρηση και διοικητική αδυναμία καταδικάζουν το ένα μετά το άλλο τα
περιφερειακά προγράμματα. Του κανόνα δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε η τρέχουσα
προγραμματική περίοδος,
τροφοδοτώντας την αντιπαράθεση ανάμεσα στις παρατάξεις στο συμβούλιο.

¢ãñéï öïíéêü óôïí ×áëéêïýíá
Íåêñïß äõï ôïõñßóôåò

Σελίδα 5»

Ï ðñþôïò ÷ñõóüò
ÊÏÔÉÍÏÓ ãéá ôïí
Óðýñï êáé ôïí Ãéþñãï
ÄáöíÞ - «The Governor» óôïí äéáãùíéóìü
Åîáéñåôéêþí
ÐáñèÝíùí ÅëáéïëÜäùí

Μεγάλη αστυνομική δύναμη απέκλεισε την περιοχή, στο Κανούλι, περί τις 21:00. Αργότερα έσπευσε και το Λιμενικό.
Μακρά η νύχτα για το Εγκληματολογικό της Ασφάλειας και τον ιατροδικαστή Αϊβατίδη, που κλήθηκε επί τόπου.

×Üëêéíï ìåôÜëëéï ãéá ôçí
Êùðçëáóßá ôïõ ÍÁÏÊ óôï
ÐáíåëëÞíéï ðñùôÜèëçìá 13»

Τα δυο νεκρά άτομα, εντοπίστηκαν σε τουριστικό κατάλυμα της περιοχής. Επί τόπου το
Εγκληματολογικό της Ασφάλειας και ο ιατροδικαστής του
υπουργείου Δικαιοσύνης, Ι. Αϊβατίδης. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γίνεται
λόγος για θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο.
Πρόκειται για τουρίστες, περίπου πενήντα ετών.
Οι δυο είχαν μακρά μίσθωση
σε δυο βίλες της περιοχής.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα