Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
Επιστολή των ΟΕΒΕ ΑΜΑΘ
και Σερρν στον Πρωθυπουργό
Ζητούν
συνάντηση
μαζί του
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
Εniστολή τους στον ηρωθunoυργό οι OEBE
ΑΜΑΟ και Σερρν ζητούν μία ουνάντηση
μαζί του, ηροκειμένου να του εκθέοουν
όλα τα nοβλήματα nou αντιμετωπίζουν Αόγω της ηoν.
Αναβολές
χειρουργείων στην Ξάνθη
λόγω έλλειψης αίματος
Σε "αιμοδοτική καραντίνα" αιμοδότες
του Δήμου Τοπείρου
δημις
"wόνo με τη δική οας στήρξη θα έχουμε μέλλον ως
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΕΛΛΑΔΟΣ K. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣσΤΑΚΗ
Με σεβαομό και anεριόριστη εκτίμηoη στον θεσμό
θάρρος α σος aroστείουμε την napoύοο επιστοn,
εξατiας ττου αδιεξό6ου στο onoio έχουν Πεpέλθε οι
aπαγνελuατίες της Ανατολκής Μακτδονίο, θράκης και
Eερρν.
Τα Πρoβνήματα και οι δυοκέρειες στον επιoτiοτικό.
τουριστικό και εμπορικό κλόδο. μέρα με τη μέρα οδη.
yοuν τους επαεoruστίες στην arsAnioia Αnό την 13η
του Μάρτη και μετά , ο ημέρες των κυβερητικν εντοΠν να κείοουν τα καταστήμτά λόγω της noνδημος.
anoτέλεοαν και την αρκή μας νέος εξοιρετικό 5ύοκοfre
Τροβληματισμένος ο πρόε
δρος του Συλλόγου Εθελοντν αιμοδοτν Ξάνθης Γιάννης Παπαχρόνης τονίζει ότι ήδη
τις πρτες αναβολές χει.
Γα 2,5 μηνες ζήσαμε με την ανωνία και το άγπος tηs
εnαγγελματικής μας επιβυσης Τα καταστηματά μας ήτον
ρουργείων στην Ξάνθη λόγω έλλει ψης αίματος! Και αναφέρεται και
στην "αιμοδοτική καραντίνα" στο
Δήμο Τοπείρου λόγω κρούσματος
ου Δυτικού Νείλου. Η δήλωση του:
"Είναι λυτηρό Οτι και να πoύμε δεν έχει
τελειωμό αλλά δεν έχει και λογική Με ενημέρωσή μας από τη Δεύθυνση Αμοδοσίας του
Γενικού Νοσοκομείου ΕΞάνθης μας ζητήθηκε
να απευθυνθούμε στους εθελοντές αμοδότες αακονσουν από το Μοooομείο μας .
μας που μένουν στον Δήμο Τοπείρου και να
τους ονημερσουμε να μην αμοδοτούν διότι γλου δεν ξέρει τίποτα Δεν πρέπει να ενημερωόλος ο Δήμος είναι σε αμοδοτική καραντίνα θεί και εκείνος επίσημα : Τέλος η έλειψη αμα
από συνολικά δύο κρούσματα ιού του Δυτικού τος φαίνεται να έχει τις πρτες επιπτσεις
Νελου (κουνούπι).
Σας το ανακοιννω λοπόν αλλά δε μπορ ων στην Ξάνθη βοήθειά μας ..
τmν επόμενη μέρα της νέος κρίοnς έπεpτε στο κενά.
Τα μέτρα στήριξης πληττόμενων επιχεφήσεwν ano
την noνδημία Coviti-19 nou εφορμόζοντοι , φοντόζουν
το οξυγόνο , Και τα χτυπήματα της νέος κρίσης δεν έχoουν
κατανοούμε anonutως τους nόγους anoκneισμού της
aroφaon cος γο το κλείαμο των συνορκα κν σταθμν
Εξατής Νυμφαίας και ορμένου, napona αυτά η διαni .
στωση είναι μία και ξεκάθαρη: Οι Εnaγνenματίες Βιστέ .
να μην επισημάνω. ότι θα έπρεπε επίσημα να το
Ο δε δήμαρχος Τοπείρου κ Θωμάς Μίχο
σε βαθύ τέημα Στm Avutoλική Μακεδοvία και eρύκη ση μενττα μακραχρόνα tetnη σεponopικν δρομολ γων , και τρα με τον αnoκλειoυό του οδικού τουριομού
Ηδη έχουμε τις πρτες αναβολές χειρουργεί| ανομικό μαρασμό
Γwpίouμε ότι η naν5ημία του κορονοίού . είναι nouM. Φανουράκης::
"Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
μέχρι Της 14 Αυγούστου πρέπει
να βρεθεί λύση για τον Α.ΟΞάνθης
δει οι τειριομοί ους erί του ηπήματος δεν επδέτονται
αρνπικού σιολιασμού . καθς Προxuρήoπε σε καθορ στικές κα ουοοστικές onoφdoεκ γno την αnοτporή τηs
Το ηροpnήματα , έμως για μας napoμένουν και μολ στα γηαντνονται . Με τm napούoα επoτολή ατούμα .
στε μία συνάντron μα oος
Η χρόνα τρα ξετοομένη Περpέpεid μος όrως και ο
αδικημένος Νομές Σεppν, είναι καpές να οτηρτούν.
Παρακαλούμε, όπως μος ενημερσετε για το αtrud
ΣΕΛΙΛ9| twv ομοσroνoιν Eruyyenμτιν Ανατολικής Μακaδο νος Gpάκης και Εεpρν μα) σος, npoκεμένου να σας ε .
Μόνο με τη δκή coς στήρξη θa έχοuμε μέov ως
οικογενειάρχες και εnαγγελματίες .
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΤΗ
οι ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΠΑΤΗΝ ΟEBE Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
"Τα Πάντα όλα"
Ενα γλυκό
για το ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Ζαχαροπλαστείο το "ΚAΤΙ Aλο" Ξάνθη
ΤDAXIΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
BΟΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΤΗΜ ΟΕE EΒΡΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΟΥΜΟΣ
ΠΑ ΤΗΝ OΕΒE ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΑΤΖΗΡΗΣΤΟΥ 6EOΔΩΡΟΣ
ΓΑ ΤΗΝ OBE ΔΡΑΜΑΙ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝΑ
ΠΑΤΗΝ ΟEΒΕΣ ΣΕΡΡΟΝ
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΣΟΤΗΡΙΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα