Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ Πέμπτη
Ιουλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7555
Τιμή φύλλου 0.50
Περιφέρεια Δυτικής Μοκεδονίας
Επισκευή στέγης
LN. Αγίου Νικολάου
στη Σαρακίνα
Γρεβενν
αΚλείδωσε
το νέο ΕΣΠΑ
Συνέχεια στην 7
Οι 13 περιφέρειες
θα μπορούν να διαχειριστούν
σημαντικά αυξημένους πόρους,
που αντιστοιχούν περίπου
στο 1/3 των συνολικν πόρων
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη)
Ένα Μουσικό
Διαδικτυακό Ταξίδι
υπό την αιγίδα
του Δήμου
Γρεβενν
του ΕΣΠΑ
Συνέχεια στην 10
Σε δόσεις η πληρωμή
φόρου εισοδήματος
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Αναδρομικά:
Πs θα σβηστούν
φόροι για 70.000
συνταξιούχοus
| Επίσημos Συνεργάuns MEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 16
Γ' Εθνική:
Η προκήρυξη
του νέου
Πρωταθλήματοs
ΡΕΒΕΝΑ
anς Οκτωβρίου 15.
Εθνική
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Συνέχεια στην 20