Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12557
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ύφεση έως 9.8% Το 2020 και ανεργία στο 20.4% Το 2021
0ΟΣΑ: Καμπανάκι για τα κόκκιναν δάνεια
Σταϊκούρας: Νέο θεσμικό
πλαίσιο ρύθμισης χρεν
Ευπνούν
μνήμες Ιμίων .
Η κυβέρνηση επεξιργάζται νtο θεσμικό πλαίσιο
ρύθμσης χρεν , ενημέρωσε ο υπουργός Οικονομ
χν. ΕΕπεξιργαζόμαστε ένα νέο θεσμικό πλο
μισης χρεων, Το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επμέρους εργαλεία ρύθμισης οφαλν που υπάρχουν σήμερα. Πλαίσιο ρύθμισης οφαλν και πτχευσης φυσ
κν και νομικν προσπων που θα περιλαμβάνει τη
δυνατότητα συνολικής ρύθμισης και αναδιάρθρωσης
όλων Των χρεν , τη δυνατότητα απαλλαγής από όλες
Τις οφελές και παροχής δεύτερης ευκαιρίας για υπερ.
χρεωμένους δαναιολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν ης οφελiς τους, πρόνοιες αφeνός για δα.
νιολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κονωνικές ομά.
δες και αφετέρου για τον εντοπισμό των στρατηγικν
κακοπληρωτν , είπε ο υπουργός Οικονομικν .
(προκλητιχή ενέργεια
| της Τουκίας να εκσμευσης περιοχν εντός της
ελληνικής υφαλοχρητίδας ,
νότιο- ανατολικά από το Καστελόριζο, προκειμένου να
πραγματοποιήσει σεισμολογι
κές έρευνες, |
Reis υποστηριζόμενο μάλιστα
από 19 πολεμικά σκάφη , οδή .
γησε την Ελλάδα να θέσει τις
Ενοπλες Δυνάμεις σε πλήρη
ετοιμότητα.
Η κυβέρνηση δηλνει ότι
παρακολουθεί τις εξελίξεις
με ψυχραιμία , αλλά διαμηνύει ότι " πρέει να θεωρείται
δεδομένη τόσο η βούληση 6ο
και η ικανότητα της χρας να
υπερασπιστεί την εθνική της
πλοίο Oue
! πείγουσαη ανάγκη διαρκούς μείωσης των ακόκκινων- δα
νείων . Ως επείγουσαν χαρακτηρίζει ο 0ΟΣΑ την περαι .
τέρω μείωση των ακόκκινωνν δανείων, τη λήψη δράσεων
για ενίσχυση της απασχόλησης, εν χαρακτηρίζει ακλειδίν για
την ανάκαμψη τις μεταρρυθμίσεις.
Covid-19: Πάνω από 616.000
Προτείνει περαιτέρω μείωση των φορολογικν συντελεστν,
ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων,
μείωση των ασφαλιστικν εισφορν, ειδικά στα χαμηλά εισοοι θάνατοι
κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοίό παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια, σύμφωνα με την
καταμέτρηση του Ρόιτερς, καθς η πανδημία συνεχίζ
να επτοχύνεται, την ρα που οι κυβερνήσεις παραμέ .
νουν διχασμένες όσον αφορά το πς πρέπει να αντ μετωπιστεί η πανδημία . Το σύνολο ττων 15.009-213 μολύνσεων ως σήμερα είναι τουλόχιστον τριπλάσο από
Τον αριθμό των περιπτσιων βαριάς γρίπης που κατα .
γρόφονται ετησίως , ενο απολογισμός Των θυμάτων
της πανδημίας μέχρι στιγμής , που έχα υπερβεί τους
616.000 νεκφούς σε επτά μήνες , Τείνει προς το υψηλό
Τερο επίπεδο του φάσματος των θανάτων που προκα
λούν οι πιο βαριές μορφές γρίπης κάθε χρόνο .
| της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της Ψηφι
- διοίκησης
, καταπολένηση
οποίησης της δημόσιας!
eΗ Ελλάδα
αν και ανταποκρίθηκε γρήγορα στην αντιμετπιση
της πανδημίας και την περιόρισε αποτελεσματικά , η οικονομία
μή+ για την ελληνική πλευρά
θεωρείται η απόπειρα άσχη σης οποιασδήποτε δραστη
Qυότητας εντός των χορικν
της υδάτων και της ελληνι
έχει χτυπηθεί σκληράν με τον ΟΟΣΑ να προβλέπει ύφεση από 8%
έως 9,8% ανάλογα με το αν θα υπάρξει ή όχι δεύτερο κύμα της πανδημίας ,
Η ανεργία από 19,6% το 2020 θα ανέβει στο 20,4% το 2021 και
το χρέος θα ξεπεράσει το 200% το 2020, στο 209,3% ΙΑΕΠ για να
καταγράψει μικρή υποχρηση στο 204,7% ΙΑΕΠ το επόμενο έτος .
Στα 32929 δισ. μειθηκε το χρέος | Ευρω-εταιρείες:Προβλέψεις
για πτση κερδν 60%
ΟΑΕΔ: 2 προγράμματα για 11.500
νέες θέσεις
| τα 329,29 δισ. περιορίστηκε το δημόσιο χρ
ι προσδοκίες για τα εταιριχά κέρδη του δευ.
τέρου τρυμήνου επιδεινθηκαν την Ευρπη
σύμφωνα με τα στοιχεία του Relnitiv , καθς εντείνονται οι φόβου για την έχταση της ύφεσης .
Όπως αναφέρα το Reuters , oι εισηγμένες στον πανευ 0ωπαϊχό δείχτη Stoxx 600 αναμένεται τρα να ανακοι .
νσουν πτση 58,6% στα κέρδη του β' τρμήνου.
-εxίνησαν χθες Τετρτη 22 Ιουλίου 2020 00 ου αιτή .
σεις επιχειρήσεων για δύο νέα προγράμματα απα
σχόλησης του ΟΑΕA με συνολικά 11.500 νέες θέσεις εeγασίας και επιδότηση 75% του μισθολογικού και μη μι σθολογικού κόστους . Ο προύπολογισμός των προγραμ .
μάτων ανέρχεται στα 92.000.000 ευρ και καλύπτεται
από πόρους του Ograνισμού Απασχόλησης Egγατικού
Δυναμικού
os το πρτο τοίμηνο 2020, έναντι 331,06 δισ.
τέταρτο τρίμηνο του 2019. Τα έσοδα γεν-|
χής χυβέρνησης έφτασαν τα 17 ,25 δισ. από 25,54 διο
το προηγούμενο τοίμηνο, εν οι δαπάνες κινήθηκαν
στα 19,84 δισ., από 23,9 διο. το Q42020. Διαμορφθη κε πρωτογενές λλειμμα 1,35 δισ .