Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΑΣΤΟΝ ΣΕΛΤΕMΒΡΙΟ
της στο Συμβούλιο Εξω - Δικαστήριο . Και με στης,
τερικν Υποθέσεwν την δατύπωση ενός ευνα ριεχόμενο της : Την για της σχέσεις ΕΕ χολογίου : Η Ευpωa , ίσημη θέση της ΕΕ , ο
Ότι με Τουρκίας , αό τo nΔηλαδή κατά την άφω αo μεταφέρω αυτούσα Τουρκίας .
συγκίνηση η aυσtτη. Η αναικοίνωση αnό
ρή δήλωση της εκ - την Τουρκία μιος ν εδωσε στο Κυπpιaκό ότι η οροθέτηση αmo
καορισμός της ΑΟΖ
Ατή την απάντηση λημμένα υπογραμμέσει στmν Αναταλική Μιού
aς NAVTEX ια oε Πρακτορείο Εδήτων κλειστικν οικονομ .
σόν και της Ευρωoμικές έpευνες στην ΚΥΠΕ, Κλείνοντας με κν ωνν και η υpo - ρους δa0φοράς μεταξύ
ξωτερικς Δράσης , δεν είναι χρήσιμη και
την Τουρκία , να προ ντιμετωπιστούν μέοω είtε Κύπρου και Τουpότι κατουρήθηκε ο - νυμα, ιδίως μετά την ραίτητ , στο Διεθνές ματεύσεων με καλή π .
0 ΓΠ. ΜΑΣΑΒΚΙΑΣ| no τον φόβο του ο πρόoφατη συζήτηση
Με τν έξοδο σιμαντικού αριθμού nλοίων στο Αγαίο
Ο Μητροπολίτης Πρέβεεας Χρυσόστομος
Ασκησε σκληρή κριτική στον Ερντογάν
για την μετατροπή της Αγιας Σοφιάς σε τζαμί
Μιλντας στην Τοπική Φωνή
Απαντά η λλάδα στην έντονη κινητικότητα
του Τουρκικού στόλου
Με την έξοδο ενός σημαντικού
Το μήνυμά του npoς το noίμνο
η ΕΟδα στην έντονη vnακότη
| nou επιδεικνύs ο τουρκικός
|στόλος τόσο στο βόρειο, όσο στο
Ρετen Τan Ερντογον να μετστρέψε την
| Αγια Σοφιά στην Κωνστοντινούnon ano
μουσείο σε τζομί . υννεχενα στη σελ
Μα αποσύρει τη μίνυση
n fεροβασίλη!
Αντιδρά1. Στς 18/419, ο κ 6όση για τις τηλsom ΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤHE .
ης σε ροδιο - κές όδειες , Εξήγηoa όoesς στο δημο
σιογραφικό
κόσμο Προκά
ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑ
φωνική τoυ ουνέντευ ο έu την κοnn διάθε . ΜΜΕ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. Το
En στον Reol FM , sins: ση , aλna δεν μηορ να σο καιρό κανα unoμo Θα οος κάνω μια ano - το κάνω . Εκτοτε ξεκ νn , aλλa ο κόσμος
nannoς μου τησε μια κυβέρνησ. ΠΡΟΚΑΛΩ onnea . Εγι δεν μηο
κέρn , nou uν ηtooε τοΝ . ΠAΠΠΑ ΜΑ ΜΕ ρ να γίνω pάν Σapp.
ση της Πρην
υπουργού
να συναντήσω τον κ
Καλoγρίtτσα . Στην συ - στημα nou υηήρxε η xι ούτε ένος noλίτης
ξε, tnioης, nuς το διά . ούτε Λαγός , Δεν υηop
να καταόω unό μορ- νορά του ΔΟΛ nμο - u εμα στοχοηοημ
φή δανείου το noo οιογροφικός οργανι -νος ano ην κυβέρνη των 26.3 εκατ. ευρ, σμός Λαμηράκη ) , το
βασίλη, να κινηθεί νομικά εναντίον της εe
φημερίδας "Καθημερνή, με αφορμή η
δημοσιοποίηση των διαλόγων μεταξύ
στελεχν τη Πυροοβστικής για την
μράα ο Μηdης Λουκός Mα να nnφοο Kο - Moοu του thnos νa
Λοypίtooς την nρτη τonoΟΕΤΗΣEΙ ΔΕΥΟΥ .