Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Βρυτής-Νικολαυς Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότμα Στυυρδου Ι. Σπιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974)- Αp φύλλου 6830-12.159
050 ε
Θερμομέτρη ση στο κτίριο
του Δικαστικού Μεγάρου
Δράμας από εθελοντές
του Ερυθρού
Σταυρού Δρά μας
Μιλάει στον nT η πρόεδρος Του Περ. Τμή
| ματος Δράμας κα. Παπαδοπούλου
Στις 26 Ιουλίου
ξεκινούν
οι εκδηλσεις
για τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ανοφορά Χ Κεφαλίδου στη Βουλή
Αναστολή λειτουργίας
του εργαστηρίου
φυσιοθεραπείας
του Νοσοκομείου
Δράμας
Ουκ απράγμων
- αλλ' αχρείος
Γράφειο κ . Γ.Κ. Χατζόπουλος
σελ. 3η
Αναμένονται 2.305 οικια κοί, 345 εμπορικοί | Επιστολή του ΕΒΕ Δράμας προς τον υφ. Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά
και 10 βιομηχανικοί νέοι πελάτες
σε πέντε χρόνια στην Π.Ε. Δράμας
-Εγκρίθηκε το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Φυσ
κού Αερίου 2020-2024 από τη ΡΑΕ
Ο ρυθμός συνδέσεων όπως αποτυπνεται από τη Ρ.Α.Ε. σε όλη
την Περιφέρεια ΑΜΘ
Μεγάλο πρόβλημα για τις τοπικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις το κλείσιμο
του Τελωνείου Εξοχής στη Δράμα
Να εξαιρεθούν εξαγωγικές εταιρείες στη Δίοδο Εξοχής προς Βουλγαρία στην ΠΕ Δράμος
Του θανόση Πολυμένη
ΕΤΑ από συνεδρίαση
στις 20 Maiou 2020
1ης Ρυθμστής Αρχής
Ενέργειας (PAE) , eγκpίθηκε το
πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δ
κτύου Διανομής Λοτής Ελλάδας για το φυσκό αέρια Η
απόφαση αυτή της PAΕ δημοστεύθηκε σε ΦΕΚ στις 13 ΙουΜου 2020 και μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνει το πρόγραμμα
ανάπτυξης και για τη Δράμα.
Αν καιτο τλευταίο διάστημα
έχει παρατηρηθεί σημαντική
καθυστέρηση στις διαδεασίες
του όλου έργου , φαίνεται πως
μάλλον eπανερχόμαστε στα
χρονοδαγράμματα και τα νέα
εναι μάλλον θετκά .
Σύμφωνα λοιπόν με τα στο χεία που δνονται από τη PΑΕ
στο σχετικό ΦΕΚ ,το πρόγραμμα στην Περρέρεα Αν Μακεδονας -Θράκης αφορά στο Δήμο
Αλεξανδρούπολης , στο Δήμο Κομοτη συνδεθούν στην πενταετία 2.305 oκoνής, στο Δήμο Μαρωνείας Σαπν, στο κοί 345 εμπορικοί και 10 βιομηχανικοί
Δήμο Ξάνθης στο Δήμο Αρδήρων, στο 6οι πελάτες
Δήμο Τατείρου, στο Δήμο Νέστου, στο Επμμενες συνδέσεις στη Δράμα
Δήμο Δράμας και στο Δήμο ΠροσοτσάΕΓΑΛΟ πρόβλημα πα|ρουσιάζετα από το κλείΝιάο της δοδου του
Τελωνείου Εξοχής από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 22 Ιουλίου
από και προς τη Βουλγαρία , μετά
από απόφαση της κιβέρνησης.
Μέχρι προχθές από τη δίοδο
μπορούσαν
ρεύματα και φορτηγά, εν απαγορευόταν η είσοδος στην
Ελλάδα τουριστν . Με το ολοΚληρωτικό κλείσμο όμως, διακό
πιεται και κάθε εμπορική επαφή
με τη γείτονα χρα, εν κδυνεύουν άμεσα με μεγάλη ζημιά,
εξαγωγικές επιχρήσεις της
Δράμας , που δραστηριοποιούται στον τομέα τη ένδυσης, του
ξύλου κα άλλων
Όπως είναι γνωστό, στη Βουλγορία δραστηριοποούν- προστασίας από τοw Coia-19 και ουσιαστικά της απαγ ται πολλές δραμινές επιχειρήσεις με καθημερή δ λευση μάλιστα εμπορευμάτων
εργαζρμένων που mηγανοέρχοντα!
Το πρόβημα είναι μεγάλο και το αναφέρει σε επιστολή σθετα υπόρχει σοβαρότατο πρόβλημα της μοναδικής
του προς τον υφιπουργό Πολιτκής Προστασίας κ. Χαρ - πύλης σε λειτουργία του Προμαχνα λόγωσυνωστισμού
δαλιά , ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ Γεωργιά δης . και Πολύ μεγάλων καθυστερήσεων στη μετακίνηση των
Στην επιστολή αυτή, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου φορτηγν. Η βιωσμότητα των εξαγωγικν επχειρήσεων
κάνει διατερη αναφορά στην ανάγκη βιωσμότητας των
εξαγωγικν επιειρήσεων με κάνδυνο απλειας θέσεων
εργασίας και ζητάει να υπάρξει εξοίρεση για συγεκριμ
ες εξαγωγκές εταιρείες προς τη Βουλγαρία, α... για μα
τριαντάδα φορτηγά > όπως αναφέρει πολύ συγκεκρ- δραστηριότητα και στη Βουλγαρία Σας ανοφέρουμε ενμένα!
περάσουν εμποΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.
ρευμάτων από τη δίοδο της Εξοχής εξοτίας των μέτρων
ΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
κτύου χαμηλής πίεσης. Στις νέες αυτές
επεκτάσεις δετύου προβλέπεται ότι θα
ρευσης κάθε οκοναμοής δραστηριότητας, δημουργούντα σοβαρότατα προβλήματα σε βιομηχανικές και
μεταπουτικές επχειρήσες της περοχής μας. Επτρό
ι ατόμων , ακόμα και
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις που κάνει
η ΡΑΕ στο σχετικό ΦΕK, για τη Δράμα,
Γiα την ΠΕ Δράμας προτείεται η στο διάστημα 2020-2024 , προpλέποντα
ανάπτυξη 2,02 χυιομέτρων δικτύου συναλικά 2.305 ουκακές συνδέ σες, 345
μέσης πίeσης και 111,85 χλομέτρων δ. εμπορκές και 10 βιομηχανικές συνδέ
πλήττεται με κίνδυνο απλειας θέσεων εργασίας
Σεβόμενοι απόλυτα τους λόγους δημόσιας υγείας, προ τείνουμε α εξαιpeθούν από την απαγόρευση συγκεκρμένες εξαγωγικές εταιρείς , οι οπο ες έχουν
δεικτικά εξαγωγκές επιχειρήσεις στους κλάδους ένδυ
σης, μαρμάρου και ξύλου . Σε neρίττωση αδυναμίας
| σελ4η |
Αναλυτικότερα , στην επστολή του κ Γεωργάδη, εφαρμογής αυτής της πρόταση ο νδυνος μεγόλης ο αναφέρονται τα εξής:
[Δίοδος Εξρχής γα Βουλ
γαρία nΕ. Δράμας
κυρ Υφυπουργέ
Σύμφωνα με την απαγό - τηγά που μετακνούνται από την συγκεκριμένη πύλη με
ρευση διακίνησης εμπο - ναν οδηγά]
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
κονομικής ημίας γιατις emgepήσεις είναι τεράστιος.
Κυριε Υφυπουργέ, πιστεύουμε ότι μα μικρή εξαίρεση
γα αυτές τις επιχερήσεις δεν μπορεί να πλήξει περισσό
τερο τη δημόσια υγεία Δηλαδή για μια τριαντάδα φορ
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτηn - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ- 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email iatdiagnosiegn icom
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα