Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

29oC, 15:00

33oC, 21:00

€0.80

26oC - Υγρασία 31%-66% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:32 - Δύση ηλίου: 21:00

ÄéäáêôïñéêÜ

Σε μια εκλογική αντιπαράθεση σπανίως λείπουν οι οξύτητες, που δηλητηριάζουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει το πανεπιστήμιο. Ας είναι. Ψύχραιμοι άνθρωποι, καλλιεργημένοι, μπορούν
να κατευνάσουν τα όποια πάθη γεννάει η αντιπαράθεση. Να τα αντικαταστήσουν με τη γόνιμη αντιπαραβολή απόψεων και θέσεων. Άλλωστε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι το κορυφαίο ίδρυμα, για οποίο θέλει να είναι υπερήφανη ολόκληρη η Επτάνησος. Σημείο τομής με την
ιστορία και λίκνο του ποιοτικότερου μέλλοντος της περιοχής. Συγχαίρουμε τον Α. Φλώρο και τις νέες πρυτανικές Αρχές. Ευχαριστούμε τον
Θανάση Ευσταθίου και την παράταξή του. Ευγνώμονες απέναντι στους δυο, που εμπιστεύτηκαν στην Ενημέρωση τον συνδικαλιστικό και
ακαδημαϊκό τους λόγο σ’ αυτήν την αναμέτρηση. 3»

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5164

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

¾öåóç 8% & êáëü ×åéìþíá

• ¸ñ÷ïíôáé äýóêïëåò ìÝñåò
Η ύφεση προβλέπεται να
αγγίξει το 10% σε περίπτωση δεύτερου κύματος πανδημίας κορωνοϊού.
Σελίδα 5»

ÄÅÊÁ ðñÜãìáôá ðïõ ßóùò
äåí ãíùñßæåôå ãéá ôïí Áñßëëá

Ç ÅëëÜäá óôïõò
êåñäéóìÝíïõò ôïõ
Ôáìåßïõ ÁíÜêáìøçò,
ëÝåé ï Ãêßêáò 7>>
Ôñåéò êéíçôïðïéÞóåéò
25, 26, 27/7 áðü ôïõò
îåíïäï÷ïûðÜëëçëïõò
ÃÜëëïé ôá äõï
íÝá ÷èåò èåôéêÜ
êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá 4>>

Ο Αρίλλας φέρεται να είναι σύμφωνα με τους κατοίκους που ζουν εκεί μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μεταξύ των ακρωτηρίων Αρίλλας (Πόρτο-Τιμόνε) και Κάβο-Κεφάλι. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ 10-11»

Ðéï ðÜíù êé áð’ ôï
åõñùðáúêü ÷ñõóü
ç Óðõñéäïýëá
ìå íÝï ðáíåëëÞíéï ñåêüñ!

ΑΘΗΝΑ. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων (Κ20) στο τριπλούν από την Σπυριδούλα
Καρύδη του ΚΓΣ, στο μίτινγκ
αλμάτων, στο Δημοτικό Γήπεδο Καλλιθέας. Η αθλήτρια του
Παύλου Σκορδίλη με 14.12 μ
βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ,14 μ, το οποίο είχε
πετύχει ακριβώς πριν έναν
χρόνο (20/7/2019) και κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20,
στη Σουηδία.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα