Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"θέλουμε λίγα
Ο Γιρος
από τους πολλούς
κα όχι πολλά
από τους λίγους
. Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4731-ΕΤΟΣ 11ο
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΤΙΜ 0,50
ΤHA: 24410 80888
Ενταση με Τουρκία
. Με ΝΑVTEX Και
διάβημα απaντούν
Ελλάδα και ΚύΠρος στην Τουρκία
μετά την παράνομη
τουρκική NAVTEX
Που εξέδωσε η Αγκυρα για έρευνες
σε τμήμα ελληνκής υφαλοκρηίδας στο Αιγαίο,
νότια του
Καστελόριζου
Σελ. 5
Περιφέρεια εριφέρεια
Περιφέρεια
Ωφελούνται Πάνω από Συνεργασία Περιφέρειας
και θεσσαλικν Επιμελη
τηρίων με νέα προγράμ2000 Παιδιά από οικο.
γένειες κάτω του
ορίου της φτχειας και ματα για τη στήριξη της
Παιδιά με ειδικές
ανάγκες
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Σελ. 7
Σελ. 9
Eτον Περιφερειάρη θεσoθίας Κάστα Αγοραστό 1 Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας
και δημουργεί
. Ονέος Περιφερειακός
διάρκεια
ισυλλογικότητα Εμορίάν
E σρατηγική ελπίδα αnoτελεσματικότητα m
Ποιότητα an θηράλεια μέλλον
. Μεταξύ
Περιφέ
ροσβεστικν
Υπηρεσιν
Θεσσαλίας ,
Αρχιπύραρχος, Νικόλαος
Μπαλσής
ρειας
Θεσσαλίας !