Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.805 . Τμή 0,60 .Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 4533 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fax 26510 30.350. http:/wwwproinosiogos.g . [email protected] .gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με τα 70 δισ. ευρ που εξασφάλισε η Ελλάδα από την Ε.Ε. θα δοθεί. .
Ο θα ελαφρυνθούν από δυσβάστακτους φόρους και
εισφορές για να Τπάρει μπροστά η οικονομία μας
ΟΚ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με το νο πακέτο θα επιταχυνθεί
ηξοδος από την βαθιά ύpεση που έρερε ο κορωνοϊό .
ΜΜα ατίδαφωτός μετά από ισωγυρίσματαν πολλνετν
Το Φυσικό Αέριο θα έρθει, αλλά
δεν θα φτάσει σ' όλη την Ήπειρο!
. Μια αχτίδα ασοδοξίας, με .
σα σε μια περίοδο που η σκιά του
κορωνοίού πέφτει βαριά στη χ .
ρα μας , ξεπρόβαλε χθες τα ξημε .
Ρματ , μεη συμφωνία της Συ
νόδου Κορυφής mς Ε.Ε. για το
Ταμείο Ανάκαιμψης , η σποία εξ .
σφάλισε για την Ελλάδα ένα συΗ ΔΕΛΑ ενέταξε στον σχεδιασμό της την κατασκευή δικτύων διανο
μής ως το 2024 σε Γιάννενα, Αρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα . Χωρίς
αγωγό όμως θα εξαρτόμαστε απ' τα βυτιοφόρα. . .
. Ενεργειακά αδικημένη πα ραμένει 1
ρεια καθς μέχρι στηγμής δεν
υπάρχει γι' συτήν καμία απολύ η Ήπειρος ως Περιp
PΕΠΟΡΤΑΖ
νολικό πακέτο που ξπερνά τα 7ο
δισ. ευρ, και μάλιστα χωρίς να
προβλίπονται νέα μέτραι
, Πρόκεπα γα μα πολύ θετική EξΕλξη , αρκεί να κατευθυνθεί συστά
και να στηριχθούν με κάπου σημα μικρομεστς επιχε pήσεις και τα νοκοκυριά, η πλεοΨφία των οποίων βρίσκεται σήμε pα στα πρόθuρα κατάρρευσης . Η
χαριστική βολή δοθηε από την
πανδημία ου κορωνοίού, που μπο
pε σε επίπεδο υγειονομκό η χρα
μας να μετρά Τις λιγότερες δυνατές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
απλειες , δεν συμβαίνα όμως Το Ε
διο με τον τομέα της οικανομίας Οι
τόσο από το δίμηνο
, όσο και μετέπατα , από
ην αργή επάνοδο στην κανονικότη
τα και την πρωτοφανή ύφεση στον
κλάδο του τουρσμού , δημουργούν
συνθήκες ασφυξίας σmν αγορά .
Δραματικά είναι τα
Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος
της εργαοίας, αλλά και ου
μικρομεσίες επχειρήσεις
θα στηρχθούν με το νέο
τως uρόσβαση σε δίκτυο Φυσι
κού Αερίου, ενός καυσίμου σημαντικά φτηνότερου και περ
βαλλοντικά πo φιλικού από το
πετρέλαο.
Τα τελευταία χρόνια πολλά a : ναι τα σχέδα που
που εξαοφάλισε η Βλλάδα
από την Ε.. .
Θετκή είνα ως εδηση η έντα ξη της Ηπείρου στον σχεδιασμό
της ΔΕΛΑ για κατασκευή δικτύων διαομης φοσικο aερίου και
στην περιοχή μας, όμως ο δρόμος είναι ακόpα μακρός.
- 11η σελ
ΚΚΑΨΑΛΗΣ (δημ. Πωγωνίου): Να ελέχχονται όλοι οι διερχόμενοι.
.Ουδέν νεότερον για μόνιμο
κλιμάκιο EΟΔΥ στην Κακαβιά!
HΟκονομή Erpomn ενέπρινε τηνανάθεση μελέτης .
Προχωράειη αδειοδότηση
Υδατοδρομίου στην Παμβτιδα!
> Τι ανέφερε χθες ο Υφuπ. Πολιτ. Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς
Μπορεί γενικότερα να
επεμβαίνουν ίγκαιρα και αποτε. νησης
λεσματικά όσον φορά στην
αντιμεττιση μετάδοσης του κορωνοίού , όμως σε τοπικό επίπε , νται το μέγεθος
και κυρίως όσον αφορά στο
θέμα του υψηλού αριθμού δι Σελ, 12
Αποφάσεις και για άλΜα σημαντικά έργα στο Δήμο Ιωaνwτν.
. Ενα καθοριστικό
βήμα για να προχωρήσει
ή διαδικοσία αδειοδότη-r
σης υδατοδρομίου στη
Aίμνη Παμβπδα , έγινε
με τη χθεονή απόφοση
της Οικονομικής Επmpο πής για ανάθεση της με ,
λέτης στην ένωση των
εταιριν Υδροηλάνα
: Ελλάδος ΑΕ και-Ελληνικά Υδατοδρόμια ΙΚE . Η απόφαση είχε
οι της Κυβέρδεί .
Πράσινο φωο από ην
Περφέρεα για το
χνουν να μην
αντιλαμβάνοτου ρίσκου γα
την Ήπειρο .
Αυτό διαφά Σελ. 2| : λεύσεων από τον μεθοριακό
: σταθμό της Κακαβιάς , οι αρμόδι . νημε και χθες
Oninen καταχριση των παραβάσεων
Ο νέος ΚΟΚ βάζει τέλος
στο σβήσιμο κλήσεων!
κατά την πρωη
ενημέρωση για
Τον κορωνοό
στην Ελλάδα ,
μετά τη δκοπή
Των καθημερινν ανακονσεων
από το Υπουργείο Υγείας που έ .
κανε ο Υυπουργός Πολπικής
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς .
ληφθεί από το Δημοτικό Συμβού λιο και ακολούθησε συνοπτκός
διαγωνισμός
Η λετουργία υδατοδρομίου
στην Παμβτιδα απoτελεί πάγο
ατημα των τοικν φορέων , αλλά
και των επαγγελμα
Πρην βουλευτής Ιωανίνων και υφυπουργός
"Εφυγεν στα 89 τυ
ο Ανέστης Λρας .
νΠρωτοποριακό σύστημα για την οδική ασφάλεια . .
. Τέλος στο σβή σιμο ελήσεων από
την Τροχαία ! Τα πa.
ραθυράκια που πολ
λοί οδηγο εκμεταλλεύονταν για να μην
πληρσουν τα πρόι0 από
Περί της Κακαβιάς. .
Πορά πάντως το -11η σε .
VΚΤΑΣΟΥΑΣ: Ο εκλιτν υπηρέτησε πιστά τον τότο του..
πλες του Κάστρου
Σ λικία 89 ετν έφυγε
από τη ζωή ο πρην βουλευτής
Ιωαννίνων της Ένωσης Κ
ντρου και της Νέας ΔημοκραTίας και πp. υφυπουργός Ανέ στης Λρας.
Ένας πολπικός που υπηρέτησε τον τόπο από κάθε θέση ευθύ νης στην σποία θή - - 11ησελ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
στιμα ο
ραβάστις κλείνου ,
καθς στο νέο Κδ
Του Γ. ΠΝΝΑΚΗ . 7
Υπουργείο Υποδομν προβλέπε .
τα η onlne καταχρισή τους,
θα ενεργοποιείται άμεσα και
το Point System .
Τις αλλαγές που προυθεί το υπουργείο στον το ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Α.>
-12η ελ
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
Μετά τα εργομετρικά τεστκαι nς aτρικές εξετάσεις . .
Μία από τις ιστορίες
του Εμφυλίου . .
Σήμερα η πρύτη τροπόνηση
της νέα σεζόν για τον ΠΑΣ Γιάννινα
- Aεροπορικές . δυσκολίες για έο , Νόουμετς και Κρίζμον
| Χατζηκστο Ένα Νοσοκομείο
ανάλογο των προσδοκιν μας. .
> Του ΦΩΚΙΩΝΑ L ΚΑΨΑΛΗ
> ράφει ο ΠΑΝΝΗΣΤΣΟΔΟΥΛΟΣ γιατρς
Ποιος θα μου δστ εμένα πίσω τα παιδικά μου
χρόνια; Πιος; Κανένας , Κανένας δεν μπορεί να γυ ρίσει το χρόνο πίσω, να γίνω ξανά τ
ζήσω εκείνα ας ήταν πέτρινα χρόνια, Του έζησα
με τους δικούς μου . Μνο η ιστορία, λένε μερικοί
Ομως δεν έρω αν κ' συτή είναι κανή να αναβισει
τα χρόνια εκείνα, τα χρόνια που έζησα μέσα στον όλεθρο των πολέ
μων . Ίσως βρεθούν κι άλλοι στορικοί ετύπου Ρεπούση: να μεταφέ
ρουν στα βιβλία εκείνα τα χρόνια . Αυτό αναρωτπέτα
Την πρτη προπό νηση της νέας σεζόν θα
πραγματοποιήσει σήμε .
: ρα το απόγευμα ο ΠΑΣ
: Γιάνννα με το βλέμμα
: στην επερχόμενη χρονιά
που θα βρει τη γιαννιτ
κη ομάδα στην Super
League 1, μετά από απου
σία μίας χρονιάς .
Μετά από 11η σελ
. Τη νύχτα της Δευτέρας 6-7-2020 απατήθηκ
επτιγόντως , λόγω αιμορραγίας του ροστάτη ή διακομιίδή μου στο Νοσοκομείο . Ετο κάλεσα Το ΕΚAΒ
και περίμενα Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με
ειδοποιούν πως αυτοκίνητο είναι στην είσοδο και
με περιμένει Ήταν ο οδηγός και μία σύνοδος Ευγε .
νέστατα παιδιά , Τα οποία ευχαριστ πάρα πολύ .
Στα έκτακτα του Χατζηκστα , ο σπαραίτητος γιατρός με το ανάλογο προσωπικό, ο οποίος ευγενέστατα επλήφθηκε της διαδικασίας για Την εισαγωγή μου στην κλινική. Εκεί , βεβαια ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα