Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Παραμένει
κρίσιμη η
κατάσταση
του 56χρονου
- Εξιτήριο για
την 47χρονη

σελ ~ 3

Διανομή
τροφίμων ΤΕΒΑ
στο Δήμο
Σερβίων, Δήμο
Βελβεντού,
Δήμο Βοΐου,
Δήμο Εορδαίας
και στον Δήμο
Κοζάνης

σελ ~ 12

Δ’ Συμπόσιο
Λογοτεχνίας στην
Κοζάνη - 24 & 25
Ιουλίου 2020

σελ ~ 10

«Με το μυαλό όλων μας
στον Πέτρο και τη Δώρα»

σελ ~ 3

Περιφερειακό Συμβούλιο: Απόδοση φόρου
τιμής στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Κοζάνης για
την ηρωική του πράξη - Πρόταση για λήψη
μέτρων προστασίας στα δημόσια κτίρια
σελ ~ 3

Θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ και
δίκυκλων στο ΔΑΚ - Εγκρίθηκε
η πεζοδρόμηση της προέκτασης
της οδού Τριών Δένδρων
μπροστά από το Σταθμό

σελ ~ 13

7273

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Ενημέρωση για τα αναπτυξιακά
χρηματοδοτικά προγράμματα
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη
στην Καστοριά, παρουσία του
Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης
κ. Καράογλου Θεόδωρου