Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
ΓΟηγwnστ όpος,μέχρι θανότου p
Τετάρτη
Ιουλίου
Αριθ. φύλλου 6059
Τμή φύλ.:0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Μοντέλο Αιτωλοακαρνανίας
και στη Δ. Μακεδονία
- Μεγάλα φωτοβολταϊκά από ενεργειακές κοινότητες
των κατοίκων
- Εκδήλωση την Πέμπτη στην Κοζάνη
Σελίδα 14
Υφυπουργός Εσωτερικν
( Μακεδονίας και θράκης), Θεόδωρος Κορόογλου:
"Η Καστοριά αντιμετπισε
με γενναιότητα την πανδημία
και ξεπερνά το πρόβλημα"
Σελίδα 5
Φορο-ρύθμιση
- Κούρεμα ηροσαυξήσεων
και ηροστίμων έωs 75%
- Τα κρτήρια και η διαδικασία
-Τi πpοβλέπει η ρύθμιση του
νέου φορολογικού νομοσχεδίου
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για τους Παιδικούς Σταθμούς
ΦΤινα προσέξουν οι ωφελούμενες
Σελίδα 13
Αναδιάρθρωση:
" Κλείδωσεν η ' Εθνική
με δύο ομίλους
- 0ι αντίπαλοι της ΑΕΠ
Υποβολή στΟιχείων και εγγράφων ατομικων
διοικητικν πρά
ξεων για την αυτε πάγγελτη
αναμόρφωση και
κατάρτιση
των δασικν χαρ
τν από τς Διευθύνσεις Δασν
της Αποκεντρωμέ
νης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας
Σελίδα 11
Σελίδα 24
οι υπνοβάτες
και η τραγωδία.. .
Ένα νοικοκυριό ποu ειστράτει 10 χλ το μήνα και !
Ι Εοδεύει 12 χιλ ακόμη και αν έχει κληρονομήσει κατα| θέσεις, οικόπεδα και ακίνητα θα τα χάσει σιγά-σιγά
Ιμέχρι να καλύψει τη διαφορά και όταν δεν θα έχει τι
Ιάλλο να πoυλήσει θα χρεοκοπήσει .
| Ένα νοικοκυριό πou εισπράττει 10 χιλ αποταμιεύει,
| τα 2 χιλ και ξοδεύει και ένα μέρος για τις σπουδές των
|μελν του , αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει καλύτερη
| θέση στην κοινωνία και την οικονομία.
Με τον ίδιο τρόπο ακριβς και ένα νοικοκυριό ποu
βολεύεται να βιοπορίζεται με τις συντάξεις των Πα συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 17